Клас 5

Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські [медичні] потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські [медичні] чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди

126 - 150 з 419 записів
Назва товару Базовий номер
U ізотопи на лікарські [медичні] потреби 050349
E isotopes for medical purposes  
F isotopes à usage médical  
U імуностимулятори на лікарські [медичні] потреби 050396
E adjuvants for medical purposes  
F adjuvants à usage médical  
U індикаторний папір [з реагентами] на лікарські [медичні] або ветеринарні потреби 050437
E reagent paper for medical or veterinary purposes  
F papier réactif à usage médical ou vétérinaire  
U інсектициди 050055
E insecticides  
F insecticides  
U ірландський мох на лікарські [медичні] потреби 050182
E Irish moss for medical purposes  
F mousse d'Irlande à usage médical  
U їдкі [каустичні] олівці 050102
E caustic pencils  
F crayons caustiques  
U їдкі речовини [каустики] на фармацевтичні потреби 050319
E caustics for pharmaceutical purposes  
F caustiques à usage pharmaceutique  
U йод на фармацевтичні потреби 050346
E iodine for pharmaceutical purposes  
F iode à usage pharmaceutique  
U йодиди лужних металів на фармацевтичні потреби 050348
E alkaline iodides for pharmaceutical purposes  
F iodures alcalins à usage pharmaceutique  
U йодиди на фармацевтичні потреби 050347
E iodides for pharmaceutical purposes  
F iodures à usage pharmaceutique  
U йодоформ 050181
E iodoform  
F iodoforme  
U казеїнові дієтичні добавки 050434
E casein dietary supplements  
F compléments alimentaires de caséine  
U каломель 050064
E calomel  
F calomel  
U камфора на лікарські [медичні] потреби 050309
E camphor for medical purposes  
F camphre à usage médical  
U камфорна олія 050308
E camphor oil for medical purposes  
F huile camphrée à usage médical  
U капсули на ліки 050068
E capsules for medicines  
F capsules pour médicaments  
U карболінеум [засоби від паразитів] 050311
E carbolineum [parasiticide]  
F carbonyle [antiparasitaire]  
U касторова олія на лікарські [медичні] потреби 050344
E castor oil for medical purposes  
F huile de ricin à usage médical  
U кашу на фармацевтичні потреби 050062
E cachou for pharmaceutical purposes  
F cachou à usage pharmaceutique  
U квасія на лікарські [медичні] потреби 050254
E quassia for medical purposes  
F quassia à usage médical  
U квебрахо на лікарські [медичні] потреби 050253
E quebracho for medical purposes  
F quebracho à usage médical  
U кисень на медичні [лікарські] потреби 050399
E oxygen for medical purposes  
F oxygène à usage médical  
U кислоти на фармацевтичні потреби 050292
E acids for pharmaceutical purposes  
F acides à usage pharmaceutique  
U кисневі ванни 050043
E oxygen baths  
F bains d'oxygène  
U кістковий цемент на хірургічні та ортопедичні потреби 050385
E bone cement for surgical and orthopaedic purposes  
F ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie  
126 - 150 з 419 записів