Клас 5

Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські [медичні] потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські [медичні] чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди

151 - 175 з 419 записів
Назва товару Базовий номер
U клеї для зубних протезів 050003
E adhesives for dentures  
F adhésifs pour prothèses dentaires  
U клейкі [липкі] речовини від мух 050217
E fly catching adhesives / fly glue  
F glu contre les mouches  
U кокаїн 050086
E cocaine  
F cocaïne  
U колодій на фармацевтичні потреби 050324
E collodion for pharmaceutical purposes  
F collodion à usage pharmaceutique  
U компреси 050089
E compresses  
F compresses  
U кондурангова кора на лікарські [медичні] потреби 050092
E condurango bark for medical purposes  
F écorce de condurango  
U кора ангустури на лікарські [медичні] потреби 050020
E angostura bark for medical purposes  
F écorce d'angosture à usage médical / écorce d'angusture à usage médical  
U кора кедрова для відлякування комах 050379
E cedar wood for use as an insect repellent  
F bois de cèdre anti-insectes  
U кора мангрового дерева на фармацевтичні потреби 050199
E mangrove bark for pharmaceutical purposes  
F écorce de manglier à usage pharmaceutique  
U кора на фармацевтичні потреби 050132
E barks for pharmaceutical purposes  
F écorces à usage pharmaceutique  
U кора хінного дерева на лікарські [медичні] потреби 050255
E cinchona for medical purposes / quinquina for medical purposes  
F quinquina à usage médical  
U коріння ревеню на фармацевтичні потреби 050261
E rhubarb roots for pharmaceutical purposes  
F racines de rhubarbe à usage pharmaceutique  
U корпія на лікарські [медичні] потреби 050073
E lint for medical purposes  
F charpie  
U краплі для очей 050088
E collyrium  
F collyre  
U крем з винного каменю на фармацевтичні потреби 050325
E cream of tartar for pharmaceutical purposes  
F crème de tartre à usage pharmaceutique  
U креозот на фармацевтичні потреби 050326
E creosote for pharmaceutical purposes  
F créosote à usage pharmaceutique  
U кров на лікарські [медичні] потреби 050265
E blood for medical purposes  
F sang à usage médical  
U кровоочищальні засоби 050117
E depuratives  
F dépuratifs  
U кровоспиняльні [кровотамівні] олівці 050104
E haemostatic pencils / hemostatic pencils  
F crayons hémostatiques  
U кровоспиняльні [кровотамівні] препарати 050277
E styptic preparations  
F styptiques  
U кропова олія на лікарські [медичні] потреби 050018
E dill oil for medical purposes  
F essence d'aneth à usage médical  
U кротонова кора 050105
E croton bark  
F écorce de croton  
U крохмаль на дієтичні або фармацевтичні потреби 050013
E starch for dietetic or pharmaceutical purposes  
F amidon à usage diététique ou pharmaceutique  
U культури мікроорганізмів на лікарські [медичні] та ветеринарні потреби / препарати з мікроорганізмів на лікарські [медичні] та ветеринарні потреби 050213
E cultures of microorganisms for medical and veterinary use / preparations of microorganisms for medical and veterinary use  
F cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire / préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire  
U кураре 050106
E curare  
F curare  
151 - 175 з 419 записів