Клас 5

Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські [медичні] потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські [медичні] чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди

201 - 225 з 419 записів
Назва товару Базовий номер
U лосьйони для собак 050322
E dog lotions  
F lotions pour chiens  
U лосьйони на ветеринарні потреби 050220
E lotions for veterinary purposes  
F lotions à usage vétérinaire  
U лосьйони на фармацевтичні потреби 050191
E lotions for pharmaceutical purposes  
F lotions à usage pharmaceutique  
U лупулін на фармацевтичні потреби 050197
E lupulin for pharmaceutical purposes  
F lupuline à usage pharmaceutique  
U льодяники [смоктунці] лікувальні 050310
E candy for medical purposes  
F sucre candi à usage médical  
U льонове насіння на фармацевтичні потреби 050162
E flaxseed for pharmaceutical purposes / linseed for pharmaceutical purposes  
F graines de lin à usage pharmaceutique  
U магнезія на фармацевтичні потреби 050127
E magnesia for pharmaceutical purposes  
F magnésie à usage pharmaceutique  
U мазі від сонячних опіків 050301
E sunburn ointments  
F onguents contre les brûlures du soleil / produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]  
U мазі на фармацевтичні потреби 050225
E ointments for pharmaceutical purposes  
F onguents à usage pharmaceutique  
U мазі проти обмороження на фармацевтичні потреби 050023
E frostbite salve for pharmaceutical purposes  
F baume antigel à usage pharmaceutique  
U марля для перев'язування 050155
E gauze for dressings  
F gaze pour pansements  
U матеріали для пломбування зубів 050110
E teeth filling material  
F matières pour plomber les dents  
U матеріали на зубні виліпки 050111
E dental impression materials  
F matières pour empreintes dentaires  
U маткове молочко [бджолине] на фармацевтичні потреби 050316
E royal jelly for pharmaceutical purposes  
F gelée royale à usage pharmaceutique  
U мелісова вода на фармацевтичні потреби 050128
E melissa water for pharmaceutical purposes  
F eau de mélisse à usage pharmaceutique  
U ментол 050210
E menthol  
F menthol  
U мигдалеве молочко на фармацевтичні потреби 050300
E milk of almonds for pharmaceutical purposes  
F lait d'amandes à usage pharmaceutique  
U мийні засоби для собак 050075
E dog washes  
F produits pour laver les chiens  
U мийні засоби для тварин 050189
E animal washes  
F produits pour laver les animaux  
U мийні засоби для худоби 050051
E cattle washes  
F produits pour laver les bestiaux  
U миробаланова кора на фармацевтичні потреби 050221
E myrobalan bark for pharmaceutical purposes  
F écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique  
U мінеральні харчові добавки 050382
E mineral food supplements  
F suppléments alimentaires minéraux  
U мозольні подушечки [м'які підкладки] 050391
E bunion pads  
F coussinets pour oignons  
U молескін на лікарські [медичні] потреби 050392
E moleskin for medical purposes  
F moleskine à usage médical  
U молочні порошки на дитяче харчування 050145
E lacteal flour for babies  
F farines lactées pour bébés  
201 - 225 з 419 записів