Клас 5

Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські [медичні] потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські [медичні] чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди

Відображено всі 419 записи(-ів)
Назва товару Базовий номер
U акарициди 050387
E acaricides  
F acaricides  
U аконітин 050002
E aconitine  
F aconitine  
U алкалоїди на лікарські [медичні] потреби 050296
E alkaloids for medical purposes  
F alcaloïdes à usage médical  
U альгінати на фармацевтичні потреби 050433
E alginates for pharmaceutical purposes  
F alginates à usage pharmaceutique  
U альгінатні дієтичні добавки 050432
E alginate dietary supplements  
F compléments alimentaires d'alginates  
U альгіциди 050312
E algicides  
F algicides  
U альдегіди на фармацевтичні потреби 050009
E aldehydes for pharmaceutical purposes  
F aldéhydes à usage pharmaceutique  
U амінокислоти на ветеринарні потреби 050377
E amino acids for veterinary purposes  
F aminoacides à usage vétérinaire  
U амінокислоти на лікарські [медичні] потреби 050376
E amino acids for medical purposes  
F aminoacides à usage médical  
U анальгетики [знеболювачі, знеболювальні засоби] 050124
E analgesics  
F analgésiques  
U анестетики [знечулювачі, знечулівні засоби] 050017
E anaesthetics  
F anesthésiques  
U антибіотики 050388
E antibiotics  
F antibiotiques  
U апетитостримувачі на лікарські [медичні] потреби 050389
E appetite suppressants for medical purposes  
F coupe-faim à usage médical  
U аптечки першої допомоги 050244
E first-aid boxes, filled  
F pharmacies portatives  
U ацетат алюмінію на фармацевтичні потреби 050299
E aluminium acetate for pharmaceutical purposes  
F acétate d'alumine à usage pharmaceutique  
U ацетати на фармацевтичні потреби 050291
E acetates for pharmaceutical purposes  
F acétates à usage pharmaceutique  
U бавовняна тканина на лікарські [медичні] потреби 050099
E cotton for medical purposes  
F coton à usage médical  
U бадьорівники [тонізівники] [бадьорівні, тонізівні лікарські препарати] 050262
E tonics [medicines]  
F reconstituants [médicaments]  
U бактерицидні засоби 050159
E germicides  
F germicides  
U бактерійні отрути 050038
E bacterial poisons  
F poisons bactériens  
U бактерійні препарати на лікарські [медичні] та ветеринарні потреби 050039
E bacterial preparations for medical and veterinary use  
F préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire  
U бактеріологічні препарати на лікарські [медичні] та ветеринарні потреби 050037
E bacteriological preparations for medical and veterinary use  
F préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire  
U бальзами лікувальні 050050
E balms for medical purposes  
F baumes à usage médical  
U бальзамічні препарати на лікарські [медичні] потреби 050046
E balsamic preparations for medical purposes  
F balsamiques à usage médical  
U безмікробна [асептична] вата 050034
E aseptic cotton  
F coton aseptique  
U безтютюнові сигарети лікарські [медичні] 050081
E tobacco-free cigarettes for medical purposes  
F cigarettes sans tabac à usage médical  
U бинти перев'язувальні 050049
E bandages for dressings  
F bandes pour pansements  
U білкові дієтичні добавки 050420
E albumin dietary supplements  
F compléments alimentaires d'albumine  
U білкові препарати на лікарські [медичні] потреби 050007
E albuminous preparations for medical purposes  
F préparations albumineuses à usage médical  
U білкові харчові продукти на лікарські [медичні] потреби 050006
E albuminous foodstuffs for medical purposes  
F aliments à base d'albumine à usage médical  
U біологічні культури тканин на ветеринарні потреби 050406
E biological tissue cultures for veterinary purposes  
F cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire  
U біологічні культури тканин на лікарські [медичні] потреби 050405
E biological tissue cultures for medical purposes  
F cultures de tissus biologiques à usage médical  
U біологічні препарати ветеринарні 050361
E biological preparations for veterinary purposes  
F préparations biologiques à usage vétérinaire  
U біологічні препарати на лікарські [медичні] потреби 050305
E biological preparations for medical purposes  
F préparations biologiques à usage médical  
U біоциди 050052
E biocides  
F biocides  
U бісмут азотнокислий основний на фармацевтичні потреби 050263
E bismuth subnitrate for pharmaceutical purposes  
F sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique  
U борошно з льонового насіння на фармацевтичні потреби 050190
E flaxseed meal for pharmaceutical purposes / linseed meal for pharmaceutical purposes  
F farine de lin à usage pharmaceutique  
U борошно на фармацевтичні потреби 050144
E flour for pharmaceutical purposes / meal for pharmaceutical purposes  
F farines à usage pharmaceutique  
U браслети на лікарські [медичні] потреби 050060
E bracelets for medical purposes  
F bracelets à usage médical  
U бром на фармацевтичні потреби 050306
E bromine for pharmaceutical purposes  
F brome à usage pharmaceutique  
U бронхорозширювальні препарати 050390
E bronchodilating preparations  
F préparations pour bronchodilatateurs  
U вагінальні промивальні засоби 050393
E vaginal washes  
F bains vaginaux  
U вазелін на лікарські [медичні] потреби 050339
E petroleum jelly for medical purposes  
F gelée de pétrole à usage médical  
U вакцини 050107
E vaccines  
F vaccins  
U вата лікарська [медична] 050072
E wadding for medical purposes  
F ouate à usage médical  
U вбиральна вата [гігроскопічна] 050176
E absorbent cotton / absorbent wadding  
F coton hydrophile / ouate hydrophile  
U ветеринарні препарати 050287
E veterinary preparations  
F produits vétérinaires  
U вивари лікарські [медичні] на фармацевтичні потреби 050109
E decoctions for pharmaceutical purposes  
F décoctions à usage pharmaceutique  
U винний камінь на фармацевтичні потреби 050281
E tartar for pharmaceutical purposes  
F tartre à usage pharmaceutique  
U вітамінні препарати 050090
E vitamin preparations  
F préparations de vitamines  
U води мінеральні на лікарські [медичні] потреби 050129
E mineral waters for medical purposes  
F eaux minérales à usage médical  
U водний розчин хлоралю на фармацевтичні потреби 050079
E hydrated chloral for pharmaceutical purposes  
F chloral hydraté à usage pharmaceutique  
U волокно дієтичне 050367
E dietary fiber / dietary fibre  
F fibres alimentaires  
U вугілля деревне на фармацевтичні потреби 050056
E charcoal for pharmaceutical purposes  
F charbon de bois à usage pharmaceutique  
U гази на лікарські [медичні] потреби 050314
E gases for medical purposes  
F gaz à usage médical  
U галова кислота на фармацевтичні потреби 050338
E gallic acid for pharmaceutical purposes  
F acide gallique à usage pharmaceutique  
U гваякол на фармацевтичні потреби 050153
E guaiacol for pharmaceutical purposes  
F gayacol à usage pharmaceutique / gaïacol à usage pharmaceutique  
U гематоген 050168
E haematogen / hematogen  
F hématogène  
U гемоглобін 050169
E haemoglobin / hemoglobin  
F hémoglobine  
U гербіциди [препарати для нищення шкідливих рослин] 050204
E herbicides / preparations for destroying noxious plants / weedkillers  
F désherbants / herbicides / produits pour la destruction des herbes / produits pour la destruction des plantes / produits pour la destruction des végétaux  
U гігієнічні вкладки для трусів 050315
E panty liners [sanitary]  
F protège-slips [produits hygiéniques]  
U гігієнічні панталони, труси / менструальні труси 050200
E menstruation knickers / sanitary knickers / sanitary panties / sanitary pants  
F culottes hygiéniques / slips périodiques  
U гігієнічні прокладки / менструальні бандажі 050233
E menstruation bandages / sanitary pads  
F bandes périodiques  
U гігієнічні рушники, серветки 050234
E sanitary napkins / sanitary towels  
F serviettes hygiéniques / serviettes périodiques  
U гігієнічні тампони / менструальні тампони 050232
E menstruation tampons / sanitary tampons  
F tampons hygiéniques / tampons pour la menstruation  
U гідрастин 050174
E hydrastine  
F hydrastine  
U гідрастинін 050175
E hydrastinine  
F hydrastinine  
U гірчиця на фармацевтичні потреби 050219
E mustard for pharmaceutical purposes  
F moutarde à usage pharmaceutique  
U гірчична олія на лікарські [медичні] потреби 050172
E mustard oil for medical purposes  
F huile de moutarde à usage médical  
U гірчичники 050271
E mustard plasters / mustard poultices  
F sinapismes  
U глистогінні засоби 050154
E anthelmintics / vermifuges  
F vermifuges  
U гліцерин на лікарські [медичні] потреби 050331
E glycerine for medical purposes  
F glycérine à usage médical  
U гліцерофосфати 050160
E glycerophosphates  
F glycérophosphates  
U глюкоза на лікарські [медичні] потреби 050340
E glucose for medical purposes  
F glucose à usage médical  
U гормони на лікарські [медичні] потреби 050171
E hormones for medical purposes  
F hormones à usage médical  
U грязі до ванн 050059
E mud for baths  
F boue pour bains  
U грязі лікувальні 050058
E medicinal mud / medicinal sediment [mud]  
F boues médicinales  
U гума на зубничі [стоматологічні] потреби 050066
E rubber for dental purposes  
F caoutchouc à usage dentaire  
U гума, камеді-смоли на лікарські [медичні] потреби 050161
E gum for medical purposes  
F gommes à usage médical  
U гумігут на лікарські [медичні] потреби 050341
E gamboge for medical purposes  
F gommes-guttes à usage médical  
U гур'юновий бальзам на лікарські [медичні] потреби 050342
E gurjun [gurjon, gurjan] balsam for medical purposes  
F baume de gurgu [gurgum] à usage médical / baume de gurjum [gurjun] à usage médical / baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] à usage médical  
U дезінфікувальні засоби 050441
E disinfectants  
F désinfectants  
U дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби 050118
E disinfectants for hygiene purposes  
F désinfectants à usage hygiénique  
U дезінфікувальні хімічні засоби для туалетів 050380
E disinfectants for chemical toilets  
F désinfectants pour W.-C. chimiques  
U дезодоранти для одягу і текстильних виробів 050400
E deodorants for clothing and textiles  
F désodorisants pour vêtements ou matières textiles  
U дезодоранти, крім призначених для людей або тварин 050119
E deodorants, other than for human beings or for animals  
F désodorisants  
U детергенти на лікарські [медичні] потреби 050108
E detergents for medical purposes  
F détergents [détersifs] à usage médical  
U дигіталін 050123
E digitalin  
F digitaline  
U діагностичні препарати на лікарські [медичні] потреби 050330
E diagnostic preparations for medical purposes  
F produits pour le diagnostic à usage médical  
U діастаза на лікарські [медичні] потреби 050366
E diastase for medical purposes  
F diastases à usage médical  
U дієтичні добавки для тварин 050419
E dietary supplements for animals  
F compléments alimentaires pour animaux  
U дієтичні добавки з глюкози 050430
E glucose dietary supplements  
F compléments alimentaires de glucose  
U дієтичні добавки з льонового насіння 050421
E flaxseed dietary supplements / linseed dietary supplements  
F compléments alimentaires de graines de lin  
U дієтичні добавки з льонової олії 050422
E flaxseed oil dietary supplements / linseed oil dietary supplements  
F compléments alimentaires d'huile de graines de lin  
U дієтичні добавки з маткового молочка [бджолиного] 050425
E royal jelly dietary supplements  
F compléments alimentaires de gelée royale  
U дієтичні добавки з пилку 050428
E pollen dietary supplements  
F compléments alimentaires de pollen  
U дієтичні добавки з прополісу 050427
E propolis dietary supplements  
F compléments alimentaires de propolis  
U дієтичні добавки із зародків пшениці 050423
E wheat germ dietary supplements  
F compléments alimentaires de germes de blé  
U дієтичні напої лікарські [медичні] 050307
E dietetic beverages adapted for medical purposes  
F boissons diététiques à usage médical  
U дієтичні речовини на лікарські [медичні] потреби 050350
E dietetic substances adapted for medical use  
F substances diététiques à usage médical  
U дієтичні харчові продукти лікарські [медичні] 050297
E dietetic foods adapted for medical purposes  
F aliments diététiques à usage médical  
U дріжджі на фармацевтичні потреби 050194
E yeast for pharmaceutical purposes  
F levure à usage pharmaceutique  
U дріжджові дієтичні добавки 050424
E yeast dietary supplements  
F compléments alimentaires de levure  
U евкаліпт на фармацевтичні потреби 050142
E eucalyptus for pharmaceutical purposes  
F eucalyptus à usage pharmaceutique  
U евкаліптол на фармацевтичні потреби 050141
E eucalyptol for pharmaceutical purposes  
F eucalyptol à usage pharmaceutique  
U екстракти хмелю на фармацевтичні потреби 050343
E extracts of hops for pharmaceutical purposes  
F extraits de houblon à usage pharmaceutique  
U еліксири [фармацевтичні препарати] 050133
E elixirs [pharmaceutical preparations]  
F élixirs [préparations pharmaceutiques]  
U естери [складні ефіри] на фармацевтичні потреби 050138
E esters for pharmaceutical purposes  
F esters à usage pharmaceutique  
U естери [складні ефіри] целюлози на фармацевтичні потреби 050318
E cellulose esters for pharmaceutical purposes  
F esters de cellulose à usage pharmaceutique  
U етери [прості ефіри] на фармацевтичні потреби 050139
E ethers for pharmaceutical purposes  
F éthers à usage pharmaceutique  
U етери [прості ефіри] целюлози на фармацевтичні потреби 050320
E cellulose ethers for pharmaceutical purposes  
F éthers de cellulose à usage pharmaceutique  
U желатин на лікарські [медичні] потреби 050157
E gelatine for medical purposes  
F gélatine à usage médical  
U жири для доїння 050165
E milking grease  
F graisse à traire  
U жири на ветеринарні потреби 050164
E greases for veterinary purposes  
F graisses à usage vétérinaire  
U жири на лікарські [медичні] потреби 050163
E greases for medical purposes  
F graisses à usage médical  
U жожоба [ююба] лікувальна 050184
E jujube, medicated  
F pâte de jujube  
U жуйки [жуйні гумки] на лікарські [медичні] потреби 050198
E chewing gum for medical purposes  
F gommes à mâcher à usage médical  
U засоби від головного болю 050027
E articles for headache  
F articles antimigraineux  
U заспокійливі препарати 050152
E nervines  
F nervins  
U заспокоївники [заспокійливі, седативні засоби] 050268
E sedatives / tranquillizers  
F calmants / sédatifs  
U змащувальні засоби для інтимних цілей [лубриканти] 050408
E personal sexual lubricants  
F lubrifiants sexuels  
U зубні амальгами 050012
E dental amalgams  
F amalgames dentaires  
U зубні амальгами, що містять золото 050230
E dental amalgams of gold  
F amalgames dentaires en or  
U зубні мастики 050113
E dental mastics  
F mastics dentaires  
U зубні цементувальні речовини 050082
E dental cements  
F ciments dentaires  
U ізотопи на лікарські [медичні] потреби 050349
E isotopes for medical purposes  
F isotopes à usage médical  
U імуностимулятори на лікарські [медичні] потреби 050396
E adjuvants for medical purposes  
F adjuvants à usage médical  
U індикаторний папір [з реагентами] на лікарські [медичні] або ветеринарні потреби 050437
E reagent paper for medical or veterinary purposes  
F papier réactif à usage médical ou vétérinaire  
U інсектициди 050055
E insecticides  
F insecticides  
U ірландський мох на лікарські [медичні] потреби 050182
E Irish moss for medical purposes  
F mousse d'Irlande à usage médical  
U їдкі [каустичні] олівці 050102
E caustic pencils  
F crayons caustiques  
U їдкі речовини [каустики] на фармацевтичні потреби 050319
E caustics for pharmaceutical purposes  
F caustiques à usage pharmaceutique  
U йод на фармацевтичні потреби 050346
E iodine for pharmaceutical purposes  
F iode à usage pharmaceutique  
U йодиди лужних металів на фармацевтичні потреби 050348
E alkaline iodides for pharmaceutical purposes  
F iodures alcalins à usage pharmaceutique  
U йодиди на фармацевтичні потреби 050347
E iodides for pharmaceutical purposes  
F iodures à usage pharmaceutique  
U йодоформ 050181
E iodoform  
F iodoforme  
U казеїнові дієтичні добавки 050434
E casein dietary supplements  
F compléments alimentaires de caséine  
U каломель 050064
E calomel  
F calomel  
U камфора на лікарські [медичні] потреби 050309
E camphor for medical purposes  
F camphre à usage médical  
U камфорна олія 050308
E camphor oil for medical purposes  
F huile camphrée à usage médical  
U капсули на ліки 050068
E capsules for medicines  
F capsules pour médicaments  
U карболінеум [засоби від паразитів] 050311
E carbolineum [parasiticide]  
F carbonyle [antiparasitaire]  
U касторова олія на лікарські [медичні] потреби 050344
E castor oil for medical purposes  
F huile de ricin à usage médical  
U кашу на фармацевтичні потреби 050062
E cachou for pharmaceutical purposes  
F cachou à usage pharmaceutique  
U квасія на лікарські [медичні] потреби 050254
E quassia for medical purposes  
F quassia à usage médical  
U квебрахо на лікарські [медичні] потреби 050253
E quebracho for medical purposes  
F quebracho à usage médical  
U кисень на медичні [лікарські] потреби 050399
E oxygen for medical purposes  
F oxygène à usage médical  
U кислоти на фармацевтичні потреби 050292
E acids for pharmaceutical purposes  
F acides à usage pharmaceutique  
U кисневі ванни 050043
E oxygen baths  
F bains d'oxygène  
U кістковий цемент на хірургічні та ортопедичні потреби 050385
E bone cement for surgical and orthopaedic purposes  
F ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie  
U клеї для зубних протезів 050003
E adhesives for dentures  
F adhésifs pour prothèses dentaires  
U клейкі [липкі] речовини від мух 050217
E fly catching adhesives / fly glue  
F glu contre les mouches  
U кокаїн 050086
E cocaine  
F cocaïne  
U колодій на фармацевтичні потреби 050324
E collodion for pharmaceutical purposes  
F collodion à usage pharmaceutique  
U компреси 050089
E compresses  
F compresses  
U кондурангова кора на лікарські [медичні] потреби 050092
E condurango bark for medical purposes  
F écorce de condurango  
U кора ангустури на лікарські [медичні] потреби 050020
E angostura bark for medical purposes  
F écorce d'angosture à usage médical / écorce d'angusture à usage médical  
U кора кедрова для відлякування комах 050379
E cedar wood for use as an insect repellent  
F bois de cèdre anti-insectes  
U кора мангрового дерева на фармацевтичні потреби 050199
E mangrove bark for pharmaceutical purposes  
F écorce de manglier à usage pharmaceutique  
U кора на фармацевтичні потреби 050132
E barks for pharmaceutical purposes  
F écorces à usage pharmaceutique  
U кора хінного дерева на лікарські [медичні] потреби 050255
E cinchona for medical purposes / quinquina for medical purposes  
F quinquina à usage médical  
U коріння ревеню на фармацевтичні потреби 050261
E rhubarb roots for pharmaceutical purposes  
F racines de rhubarbe à usage pharmaceutique  
U корпія на лікарські [медичні] потреби 050073
E lint for medical purposes  
F charpie  
U краплі для очей 050088
E collyrium  
F collyre  
U крем з винного каменю на фармацевтичні потреби 050325
E cream of tartar for pharmaceutical purposes  
F crème de tartre à usage pharmaceutique  
U креозот на фармацевтичні потреби 050326
E creosote for pharmaceutical purposes  
F créosote à usage pharmaceutique  
U кров на лікарські [медичні] потреби 050265
E blood for medical purposes  
F sang à usage médical  
U кровоочищальні засоби 050117
E depuratives  
F dépuratifs  
U кровоспиняльні [кровотамівні] олівці 050104
E haemostatic pencils / hemostatic pencils  
F crayons hémostatiques  
U кровоспиняльні [кровотамівні] препарати 050277
E styptic preparations  
F styptiques  
U кропова олія на лікарські [медичні] потреби 050018
E dill oil for medical purposes  
F essence d'aneth à usage médical  
U кротонова кора 050105
E croton bark  
F écorce de croton  
U крохмаль на дієтичні або фармацевтичні потреби 050013
E starch for dietetic or pharmaceutical purposes  
F amidon à usage diététique ou pharmaceutique  
U культури мікроорганізмів на лікарські [медичні] та ветеринарні потреби / препарати з мікроорганізмів на лікарські [медичні] та ветеринарні потреби 050213
E cultures of microorganisms for medical and veterinary use / preparations of microorganisms for medical and veterinary use  
F cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire / préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire  
U кураре 050106
E curare  
F curare  
U лаки для зубів 050112
E dental lacquer  
F laques dentaires  
U лактоза на фармацевтичні потреби / молочний цукор на фармацевтичні потреби 050192
E lactose for pharmaceutical purposes / milk sugar for pharmaceutical purposes  
F lactose à usage pharmaceutique / sucre de lait à usage pharmaceutique  
U лецитин на лікарські [медичні] потреби 050313
E lecithin for medical purposes  
F lécithine à usage médical  
U лецитинові дієтичні добавки 050431
E lecithin dietary supplements  
F compléments alimentaires de lécithine  
U липкий папір від мух 050035
E fly catching paper  
F attrape-mouches  
U липкі смуги [стрічки] на лікарські [медичні] потреби 050294
E adhesive bands for medical purposes / adhesive tapes for medical purposes  
F bandes adhésives pour la médecine / rubans adhésifs pour la médecine  
U лікарські [медичні] аптечки переносні 050126
E medicine cases, portable, filled  
F droguiers de voyage  
U лікарські [медичні] засоби від закрепів [запорів] 050093
E medicines for alleviating constipation  
F remèdes contre la constipation  
U лікарські [медичні] пов'язки на очі 050398
E eyepatches for medical purposes  
F caches oculaires à usage médical  
U лікарські [медичні] препарати для худнення 050317
E medical preparations for slimming purposes  
F préparations médicales pour l'amincissement  
U ліки 050125
E drugs for medical purposes  
F drogues à usage médical  
U ліки ветеринарні 050329
E medicines for veterinary purposes  
F médicaments à usage vétérinaire / remèdes à usage vétérinaire  
U ліки від пітніння 050285
E remedies for perspiration  
F remèdes contre la transpiration  
U ліки для людини 050328
E medicines for human purposes  
F médicaments pour la médecine humaine / remèdes pour la médecine humaine  
U ліки зубні [стоматологічні] 050327
E medicines for dental purposes  
F médicaments à usage dentaire / remèdes à usage dentaire  
U лікувальне [цілюще] коріння 050260
E medicinal roots  
F racines médicinales  
U лікувальний чай 050149
E medicinal tea  
F thé médicinal  
U лікувальні [цілющі] трави 050170
E medicinal herbs  
F herbes médicinales  
U лікувальні засоби від пітніння ніг 050247
E remedies for foot perspiration  
F remèdes contre la transpiration des pieds  
U лікувальні напої [мікстури] 050332
E medicinal drinks  
F potions médicinales  
U лікувальні настої 050148
E medicinal infusions  
F infusions médicinales  
U лікувальні олії 050167
E medicinal oils  
F huiles à usage médical  
U лікувальні препарати для росту волосся 050394
E medicinal hair growth preparations  
F préparations médicinales pour la croissance des cheveux  
U лініменти [рідкі мазі] 050196
E liniments  
F liniments  
U локриця на фармацевтичні потреби 050185
E liquorice for pharmaceutical purposes  
F réglisse à usage pharmaceutique  
U лосьйони для собак 050322
E dog lotions  
F lotions pour chiens  
U лосьйони на ветеринарні потреби 050220
E lotions for veterinary purposes  
F lotions à usage vétérinaire  
U лосьйони на фармацевтичні потреби 050191
E lotions for pharmaceutical purposes  
F lotions à usage pharmaceutique  
U лупулін на фармацевтичні потреби 050197
E lupulin for pharmaceutical purposes  
F lupuline à usage pharmaceutique  
U льодяники [смоктунці] лікувальні 050310
E candy for medical purposes  
F sucre candi à usage médical  
U льонове насіння на фармацевтичні потреби 050162
E flaxseed for pharmaceutical purposes / linseed for pharmaceutical purposes  
F graines de lin à usage pharmaceutique  
U магнезія на фармацевтичні потреби 050127
E magnesia for pharmaceutical purposes  
F magnésie à usage pharmaceutique  
U мазі від сонячних опіків 050301
E sunburn ointments  
F onguents contre les brûlures du soleil / produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]  
U мазі на фармацевтичні потреби 050225
E ointments for pharmaceutical purposes  
F onguents à usage pharmaceutique  
U мазі проти обмороження на фармацевтичні потреби 050023
E frostbite salve for pharmaceutical purposes  
F baume antigel à usage pharmaceutique  
U марля для перев'язування 050155
E gauze for dressings  
F gaze pour pansements  
U матеріали для пломбування зубів 050110
E teeth filling material  
F matières pour plomber les dents  
U матеріали на зубні виліпки 050111
E dental impression materials  
F matières pour empreintes dentaires  
U маткове молочко [бджолине] на фармацевтичні потреби 050316
E royal jelly for pharmaceutical purposes  
F gelée royale à usage pharmaceutique  
U мелісова вода на фармацевтичні потреби 050128
E melissa water for pharmaceutical purposes  
F eau de mélisse à usage pharmaceutique  
U ментол 050210
E menthol  
F menthol  
U мигдалеве молочко на фармацевтичні потреби 050300
E milk of almonds for pharmaceutical purposes  
F lait d'amandes à usage pharmaceutique  
U мийні засоби для собак 050075
E dog washes  
F produits pour laver les chiens  
U мийні засоби для тварин 050189
E animal washes  
F produits pour laver les animaux  
U мийні засоби для худоби 050051
E cattle washes  
F produits pour laver les bestiaux  
U миробаланова кора на фармацевтичні потреби 050221
E myrobalan bark for pharmaceutical purposes  
F écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique  
U мінеральні харчові добавки 050382
E mineral food supplements  
F suppléments alimentaires minéraux  
U мозольні подушечки [м'які підкладки] 050391
E bunion pads  
F coussinets pour oignons  
U молескін на лікарські [медичні] потреби 050392
E moleskin for medical purposes  
F moleskine à usage médical  
U молочні порошки на дитяче харчування 050145
E lacteal flour for babies  
F farines lactées pour bébés  
U молочні ферменти на фармацевтичні потреби 050187
E milk ferments for pharmaceutical purposes  
F ferments lactiques à usage pharmaceutique  
U морська вода до лікувальних ванн 050044
E sea water for medicinal bathing  
F eau de mer pour bains médicinaux  
U м'ята на фармацевтичні потреби 050201
E mint for pharmaceutical purposes  
F menthe à usage pharmaceutique  
U наплічні пов'язки [перев'язі] на хірургічні потреби 050267
E scapulars for surgical purposes  
F scapulaires à usage chirurgical  
U наривальні засоби 050290
E vesicants  
F vésicants  
U наркотики на лікарські [медичні] потреби 050223
E narcotics  
F narcotiques  
U настоянки йоду 050179
E tincture of iodine  
F teinture d'iode  
U настоянки на лікарські [медичні] потреби 050208
E tinctures for medical purposes  
F teintures à usage médical  
U обкурювальні препарати на лікарські [медичні] потреби 050337
E fumigation preparations for medical purposes  
F produits pour fumigations à usage médical  
U обкурювальні свічки / обкурювальні таблетки 050085
E fumigating pastilles / fumigating sticks  
F clous fumants  
U облатки на фармацевтичні потреби 050243
E cachets for pharmaceutical purposes  
F cachets à usage pharmaceutique  
U олівці від бородавок 050033
E wart pencils  
F crayons antiverrue  
U олівці від головного болю 050101
E headache pencils  
F crayons antimigraineux  
U олія терпентинна [скипидарна] на фармацевтичні потреби 050283
E oil of turpentine for pharmaceutical purposes  
F essence de térébenthine à usage pharmaceutique  
U опій на лікарські [медичні] потреби 050227
E opium  
F opium  
U оподельдок 050228
E opodeldoc  
F opodeldoch  
U отрута для щурів 050216
E rat poison  
F mort-aux-rats  
U отрути 050249
E poisons  
F poisons  
U охолоджувальні спреї на лікарські [медичні] потреби 050407
E cooling sprays for medical purposes  
F sprays réfrigérants à usage médical  
U очищальні препарати для повітря 050005
E air purifying preparations  
F produits pour la purification de l'air  
U палички локриці на фармацевтичні потреби 050303
E stick liquorice for pharmaceutical purposes  
F bâtons de réglisse à usage pharmaceutique  
U панталони вбиральні [абсорбувальні] для хворих на нетримання 050372
E pants, absorbent, for incontinents  
F culottes hygiéniques pour incontinents  
U папір на гірчичники 050237
E paper for mustard plasters / paper for mustard poultices  
F papier à sinapismes  
U папір проти молі 050286
E mothproof paper / mothproofing paper  
F papier antimite  
U паразитоциди [засоби для нищення паразитів] 050238
E parasiticides  
F parasiticides  
U пастилки на фармацевтичні потреби / таблетки на фармацевтичні потреби 050214
E lozenges for pharmaceutical purposes / pastilles for pharmaceutical purposes  
F pastilles à usage pharmaceutique  
U пахощі для віднаджування комах 050386
E insect repellent incense  
F encens répulsif pour insectes  
U пектин на фармацевтичні потреби 050231
E pectin for pharmaceutical purposes  
F pectine à usage pharmaceutique  
U пелюшки для хворих на нетримання 050351
E napkins for incontinents  
F couches hygiéniques pour incontinents  
U пепсини на фармацевтичні потреби 050242
E pepsins for pharmaceutical purposes  
F pepsines à usage pharmaceutique  
U пептони на фармацевтичні потреби 050180
E peptones for pharmaceutical purposes  
F peptones à usage pharmaceutique  
U перев'язувальні матеріали лікарські [медичні] 050114
E dressings, medical  
F articles pour pansements  
U перлова пудра на лікарські [медичні] потреби 050410
E pearl powder for medical purposes  
F poudre de perles à usage médical  
U пероксид водню на лікарські [медичні] потреби 050345
E hydrogen peroxide for medical purposes  
F peroxyde d'hydrogène à usage médical  
U пестициди 050439
E pesticides  
F pesticides  
U пігулки для смагнення 050417
E tanning pills  
F pilules autobronzantes  
U пігулки для стримування апетиту 050415
E appetite suppressant pills  
F pilules coupe-faim  
U пігулки для худнення 050416
E slimming pills  
F pilules amaigrissantes / pilules amincissantes  
U пігулки протиокиснювальні [антиоксиданти] 050418
E antioxidant pills  
F pilules antioxydantes  
U підгузки [дитячі пелюшки] 050412
E babies' napkins [diapers] / diapers [babies' napkins]  
F couches pour bébés  
U підгузки [пелюшки] для домашніх тварин 050440
E diapers for pets  
F couches pour animaux de compagnie  
U підгузки дитячі [трусики] 050413
E babies' diaper-pants / babies' napkin-pants / babies' napkin-pants [diaper-pants]  
F couches-culottes  
U піретрумовий порошок [інсектицидний] 050252
E pyrethrum powder  
F poudre de pyrèthre  
U плазма крові 050248
E blood plasma  
F plasma sanguin  
U пластири [лейкопластири] 050019
E adhesive plasters / sticking plasters  
F sparadrap  
U подушечки для годування груддю 050378
E breast-nursing pads  
F coussinets d'allaitement  
U поживні [харчові] добавки 050384
E nutritional supplements  
F compléments nutritionnels  
U поживні речовини для мікроорганізмів 050212
E nutritive substances for microorganisms  
F substances nutritives pour micro-organismes  
U поживні середовища для бактеріологічних культур 050036
E bacteriological culture mediums / bouillons for bacteriological cultures / media for bacteriological cultures  
F bouillons de culture pour la bactériologie  
U помади на лікарські [медичні] потреби 050207
E pomades for medical purposes  
F pommades à usage médical  
U порошок із шпанських мушок 050065
E powder of cantharides  
F poudre de cantharide  
U порцеляна на зубні протези 050115
E porcelain for dental prostheses  
F porcelaine pour prothèses dentaires  
U послаблювальні засоби легкі 050156
E laxatives  
F laxatifs  
U пояси менструальні 050071
E belts for sanitary napkins [towels]  
F ceintures pour serviettes périodiques  
U препарати від геморою 050025
E haemorrhoid preparations / hemorrhoid preparations  
F produits antihémorroïdaux  
U препарати від мозолів 050063
E preparations for callouses  
F produits contre la callosité  
U препарати від обмороження 050103
E chilblain preparations  
F produits contre les engelures  
U препарати від сонячних ударів на фармацевтичні потреби 050100
E sunburn preparations for pharmaceutical purposes  
F produits contre les coups de soleil à usage pharmaceutique  
U препарати для видаляння мозолів 050098
E corn remedies  
F coricides / produits contre les cors aux pieds  
U препарати для відновлювання сексуальної активності 050411
E preparations for reducing sexual activity  
F préparations pour réduire l'activité sexuelle  
U препарати для дезодорування повітря 050401
E air deodorising preparations  
F désodorisants d'atmosphère  
U препарати для захисту від молі 050028
E mothproofing preparations  
F produits antimites  
U препарати для нищення гнилісних грибів 050026
E preparations for destroying dry rot fungus  
F antimérule  
U препарати для нищення личинок комах 050193
E larvae exterminating preparations  
F produits pour détruire les larves  
U препарати для нищення мишей 050120
E preparations for destroying mice  
F produits pour détruire les souris  
U препарати для нищення мух 050218
E fly destroying preparations  
F tue-mouches  
U препарати для нищення паразитів 050289
E vermin destroying preparations  
F produits pour détruire la vermine  
U препарати для нищення слимаків 050195
E slug exterminating preparations  
F produits pour détruire les limaces  
U препарати для нищення шкідливих тварин 050021
E preparations for destroying noxious animals  
F produits pour la destruction des animaux nuisibles  
U препарати для обробляння опіків 050061
E preparations for the treatment of burns  
F produits contre les brûlures  
U препарати для органотерапії 050229
E opotherapy preparations / organotherapy preparations  
F produits opothérapiques  
U препарати для полоскання рота на лікарські [медичні] потреби 050383
E mouthwashes for medical purposes  
F produits pour les soins de la bouche à usage médical  
U препарати для стерилізування ґрунту 050272
E soil-sterilising preparations  
F produits stérilisants pour sols  
U препарати до ванн лікарські [медичні] 050041
E bath preparations for medical purposes  
F préparations pour le bain à usage médical  
U препарати з алое вера на фармацевтичні потреби 050409
E aloe vera preparations for pharmaceutical purposes  
F préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique  
U препарати з вапна на фармацевтичні потреби 050074
E preparations of lime for pharmaceutical purposes  
F produits à base de chaux à usage pharmaceutique  
U препарати з мікроелементами для людей і тварин 050375
E preparations of trace elements for human and animal use  
F préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale  
U препарати на фармацевтичні потреби з бісмуту 050053
E bismuth preparations for pharmaceutical purposes  
F préparations de bismuth à usage pharmaceutique  
U препарати опію 050226
E opiates  
F opiats  
U препарати, що полегшують прорізування зубів 050116
E preparations to facilitate teething  
F préparations pour faciliter la dentition  
U примочки для очей 050414
E eye-washes  
F préparations pour lavages oculaires  
U припарки [гарячі компреси] 050070
E poultices  
F cataplasmes  
U провідники хімічні для електрокардіографічних електродів 050091
E chemical conductors for electrocardiograph electrodes  
F conducteurs chimiques pour électrodes d'électrocardiographe  
U продукти для дитячого харчування 050298
E food for babies  
F aliments pour bébés  
U продукти побічні від обробляння злаків на дієтичні або лікарські [медичні] потреби 050321
E by-products of the processing of cereals for dietetic or medical purposes  
F résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical  
U проносні засоби [проносники] 050143
E evacuants / purgatives  
F purgatifs / évacuants  
U прополіс на фармацевтичні потреби 050426
E propolis for pharmaceutical purposes  
F propolis à usage pharmaceutique  
U протеїнові дієтичні добавки 050435
E protein dietary supplements  
F compléments alimentaires de protéine  
U протеїнові добавки для тварин 050436
E protein supplements for animals  
F compléments de protéine pour animaux  
U протиастмовий чай 050022
E asthmatic tea  
F thé antiasthmatique  
U протигарячкові [жарозменшувальні] засоби 050146
E febrifuges  
F fébrifuges  
U протизаплідні засоби хімічні 050095
E chemical contraceptives  
F contraceptifs chimiques  
U протимікробна [антисептична] вата 050031
E antiseptic cotton  
F coton antiseptique  
U протимікробні препарати [антисептики] 050030
E antiseptics  
F antiseptiques  
U протимозольні кільця для ніг 050040
E corn rings for the feet  
F anneaux pour cors aux pieds / bagues pour cors aux pieds  
U протипаразитні нашийники для тварин 050087
E antiparasitic collars for animals  
F colliers antiparasitaires pour animaux  
U протипаразитні препарати 050029
E antiparasitic preparations  
F produits antiparasitaires  
U протиревматичні браслети 050015
E anti-rheumatism bracelets  
F bracelets antirhumatismaux / bracelets contre les rhumatismes  
U протиревматичні кільця 050016
E anti-rheumatism rings  
F anneaux antirhumatismaux / anneaux contre les rhumatismes  
U протисечогінні [антидіуретичні] препарати 050032
E anti-uric preparations  
F produits antiuriques  
U протиспорові препарати 050135
E anticryptogamic preparations  
F produits anticryptogamiques  
U п'явки на лікарські [медичні] потреби 050266
E leeches for medical purposes  
F sangsues à usage médical  
U радій на лікарські [медичні] потреби 050259
E radium for medical purposes  
F radium à usage médical  
U радіоактивні речовини на лікарські [медичні] потреби 050258
E radioactive substances for medical purposes  
F produits radioactifs à usage médical  
U рентгенологічні контрастні речовини на лікарські [медичні] потреби 050096
E radiological contrast substances for medical purposes  
F substances de contraste radiologique à usage médical  
U репеленти [відлякувальники комах] 050178
E insect repellents  
F insectifuges  
U репеленти [відлякувальники комах] для собак 050076
E repellents for dogs  
F répulsifs pour chiens  
U речовини на фармацевтичні потреби, що сприяють травленню 050122
E digestives for pharmaceutical purposes  
F digestifs à usage pharmaceutique  
U рибне борошно на фармацевтичні потреби 050381
E fish meal for pharmaceutical purposes  
F farine de poisson à usage pharmaceutique  
U риб'ячий жир 050150
E cod liver oil  
F huile de foie de morue  
U ріжки житні на фармацевтичні потреби 050269
E ergot for pharmaceutical purposes  
F seigle ergoté à usage pharmaceutique  
U розчини для контактних лінз 050094
E solutions for contact lenses / solutions for use with contact lenses  
F solutions pour verres de contact  
U розчинники для змивання липких пластирів 050134
E solvents for removing adhesive plasters  
F solvants pour enlever le sparadrap  
U ртутна мазь 050211
E mercurial ointments  
F onguents mercuriels  
U сарсапарель на лікарські [медичні] потреби 050264
E sarsaparilla for medical purposes  
F salsepareille à usage médical  
U свинцеві примочки 050054
E Goulard water / lead water  
F eau blanche  
U свічки лікарські [медичні] 050280
E suppositories  
F suppositoires  
U серветки, просочені лікувальними розчинами 050374
E tissues impregnated with pharmaceutical lotions  
F serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques  
U серотерапевтичні ліки 050270
E serotherapeutic medicines  
F médicaments sérothérapiques  
U сикативи [прискорювачі висихання] на лікарські [медичні] потреби 050373
E siccatives [drying agents] for medical purposes  
F siccatifs à usage médical  
U сироватки 050209
E serums  
F sérums  
U сиропи на фармацевтичні потреби 050067
E syrups for pharmaceutical purposes  
F sirops à usage pharmaceutique  
U сірчані палички [дезінфікувальні] 050205
E sulfur sticks [disinfectants]  
F mèches soufrées pour la désinfection  
U снотворні засоби [снотворники] 050273
E soporifics  
F somnifères  
U сода питна [бікарбонат натрію] на фармацевтичні потреби 050304
E bicarbonate of soda for pharmaceutical purposes  
F bicarbonate de soude à usage pharmaceutique  
U солі для лікувальних ванн 050302
E bath salts for medical purposes  
F sels pour le bain à usage médical  
U солі для нюхання від зомління 050224
E smelling salts  
F sels contre l'évanouissement / sels odorants  
U солі до лікувальних ванн з мінеральних вод 050042
E salts for mineral water baths  
F sels pour bains d'eaux minérales  
U солі калію на лікарські [медичні] потреби 050251
E potassium salts for medical purposes  
F sels de potassium à usage médical  
U солі мінеральних вод 050130
E mineral water salts  
F sels d'eaux minérales  
U солі на лікарські [медичні] потреби 050137
E salts for medical purposes  
F sels à usage médical  
U солі натрію на лікарські [медичні] потреби 050274
E sodium salts for medical purposes  
F sels de soude à usage médical  
U солод на фармацевтичні потреби 050203
E malt for pharmaceutical purposes  
F malt à usage pharmaceutique  
U солодові молочні напої на лікарські [медичні] потреби 050188
E malted milk beverages for medical purposes  
F lait malté à usage médical  
U сперма для штучного запліднювання 050177
E semen for artificial insemination  
F sperme pour l'insémination artificielle  
U спирт лікарський [медичний] 050008
E medicinal alcohol  
F alcools médicinaux  
U спирт на фармацевтичні потреби 050438
E alcohol for pharmaceutical purposes  
F alcools à usage pharmaceutique  
U сплави [стопи] дорогоцінних металів на зубничі [стоматологічні] потреби 050010
E alloys of precious metals for dental purposes  
F alliages de métaux précieux à usage dentaire  
U спринцювальні препарати на лікарські [медичні] потреби 050402
E douching preparations for medical purposes  
F préparations de lavage vaginal à usage médical  
U стерилізувальні препарати 050275
E sterilising preparations  
F produits pour la stérilisation  
U стероїди 050395
E steroids  
F stéroïdes  
U стовбурові клітини на ветеринарні потреби 050404
E stem cells for veterinary purposes  
F cellules souches à usage vétérinaire  
U стовбурові клітини на лікарські [медичні] потреби 050403
E stem cells for medical purposes  
F cellules souches à usage médical  
U стоматологічні [зубничі] абразивні матеріали 050001
E dental abrasives  
F abrasifs à usage dentaire  
U стрихнін 050276
E strychnine  
F strychnine  
U сульфонаміди [ліки] 050279
E sulfonamides [medicines]  
F sulfamides [médicaments]  
U тампони для загоювання ран 050136
E vulnerary sponges  
F éponges vulnéraires  
U терапевтичні препарати до ванн 050045
E therapeutic preparations for the bath  
F préparations thérapeutiques pour le bain  
U термальні води 050131
E thermal water  
F eaux thermales  
U терпентина [скипидар] на фармацевтичні потреби 050282
E turpentine for pharmaceutical purposes  
F térébenthine à usage pharmaceutique  
U тимол на фармацевтичні потреби 050284
E thymol for pharmaceutical purposes  
F thymol à usage pharmaceutique  
U тирлич на фармацевтичні потреби 050158
E gentian for pharmaceutical purposes  
F gentiane à usage pharmaceutique  
U трави для куріння на лікарські [медичні] потреби 050336
E smoking herbs for medical purposes  
F herbes à fumer à usage médical  
U трав'яні чаї на лікарські [медичні] потреби 050240
E herbal teas for medicinal purposes  
F tisanes  
U тютюнові екстракти [інсектициди] 050186
E tobacco extracts [insecticides]  
F extraits de tabac [insecticides]  
U фармацевтичні препарати 050069
E pharmaceutical preparations  
F produits pharmaceutiques  
U фармацевтичні препарати від лупи 050241
E pharmaceutical preparations for treating dandruff  
F produits pharmaceutiques contre les pellicules  
U фармацевтичні препарати для догляду шкіри 050239
E pharmaceutical preparations for skin care  
F produits pharmaceutiques pour les soins de la peau  
U фенол на фармацевтичні потреби 050236
E phenol for pharmaceutical purposes  
F phénol à usage pharmaceutique  
U фенхель на лікарські [медичні] потреби 050147
E fennel for medical purposes  
F fenouil à usage médical  
U ферменти на ветеринарні потреби 050369
E enzymes for veterinary purposes  
F enzymes à usage vétérinaire  
U ферменти на лікарські [медичні] потреби 050368
E enzymes for medical purposes  
F enzymes à usage médical  
U ферменти на фармацевтичні потреби 050333
E ferments for pharmaceutical purposes  
F ferments à usage pharmaceutique  
U ферментні дієтичні добавки 050429
E enzyme dietary supplements  
F compléments alimentaires d'enzymes  
U ферментні препарати на ветеринарні потреби 050371
E enzyme preparations for veterinary purposes  
F préparations enzymatiques à usage vétérinaire  
U ферментні препарати на лікарські [медичні] потреби 050370
E enzyme preparations for medical purposes  
F préparations enzymatiques à usage médical  
U формальдегіди на фармацевтичні потреби 050335
E formic aldehyde for pharmaceutical purposes  
F aldéhyde formique à usage pharmaceutique  
U формувальний віск зубничий [стоматологічний] 050084
E molding wax for dentists / moulding wax for dentists  
F cires à modeler à usage dentaire  
U фосфати на фармацевтичні потреби 050245
E phosphates for pharmaceutical purposes  
F phosphates à usage pharmaceutique  
U фунгіциди 050151
E fungicides  
F fongicides  
U хімікати для обробляння злаків, уражених сажкою 050222
E chemical preparations to treat wheat blight [smut] / chemical preparations to treat wheat smut  
F produits chimiques pour le traitement de la nielle  
U хімікати для обробляння проти філоксери 050246
E chemical preparations for treating phylloxera  
F produits chimiques pour le traitement du phylloxéra  
U хіміко-фармацевтичні препарати 050077
E chemico-pharmaceutical preparations  
F produits chimico-pharmaceutiques  
U хімічні препарати для діагностування вагітності 050166
E chemical preparations for the diagnosis of pregnancy  
F préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse  
U хімічні препарати для обробляння винограду, ураженого хворобою 050288
E vine disease treating chemicals  
F produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne  
U хімічні препарати на ветеринарні потреби 050363
E chemical preparations for veterinary purposes  
F préparations chimiques à usage vétérinaire  
U хімічні препарати на лікарські [медичні] потреби 050362
E chemical preparations for medical purposes  
F préparations chimiques à usage médical  
U хімічні препарати на фармацевтичні потреби 050323
E chemical preparations for pharmaceutical purposes  
F préparations chimiques à usage pharmaceutique  
U хімічні препарати проти мілдью 050202
E chemical preparations to treat mildew  
F produits chimiques pour le traitement du mildiou  
U хімічні реактиви на лікарські [медичні] або ветеринарні потреби 050364
E chemical reagents for medical or veterinary purposes  
F réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire  
U хінін на лікарські [медичні] потреби 050256
E quinine for medical purposes  
F quinine à usage médical  
U хінолін на лікарські [медичні] потреби 050257
E chinoline for medical purposes  
F quinoléine à usage médical  
U хірургічні клеї 050442
E surgical glues  
F colles chirurgicales  
U хірургічні перев'язувальні матеріали 050140
E surgical dressings  
F étoffes pour pansements  
U хірургічні пересадні органи або тканини [живі] 050397
E surgical implants [living tissues]  
F implants chirurgicaux [tissus vivants]  
U хірургічні тканини 050078
E surgical cloth [tissues] / surgical tissues  
F tissus chirurgicaux  
U хліб для діабетиків на лікарські [медичні] потреби 050121
E diabetic bread adapted for medical use  
F pain pour diabétiques à usage médical  
U хлороформ 050080
E chloroform  
F chloroforme  
U цвіт сірковий на фармацевтичні потреби 050334
E flowers of sulfur for pharmaceutical purposes  
F fleur de soufre à usage pharmaceutique  
U цементувальні речовини для копит [ратиць] тварин 050083
E cement for animal hooves  
F ciment pour sabots d'animaux  
U цукерки лікувальні 050057
E candy, medicated  
F bonbons médicamenteux  
U цукор на лікарські [медичні] потреби 050278
E sugar for medical purposes  
F sucre à usage médical  
U чистильні препарати для контактних лінз 050365
E contact lens cleaning preparations  
F préparations pour le nettoyage des verres de contact  
U ялапа 050183
E jalap  
F jalap  
Відображено всі 419 записи(-ів)