Клас 5

Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські [медичні] потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські [медичні] чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди

1 - 15 з 419 записів
Назва товару Базовий номер
U акарициди 050387
E acaricides  
F acaricides  
U аконітин 050002
E aconitine  
F aconitine  
U алкалоїди на лікарські [медичні] потреби 050296
E alkaloids for medical purposes  
F alcaloïdes à usage médical  
U альгінати на фармацевтичні потреби 050433
E alginates for pharmaceutical purposes  
F alginates à usage pharmaceutique  
U альгінатні дієтичні добавки 050432
E alginate dietary supplements  
F compléments alimentaires d'alginates  
U альгіциди 050312
E algicides  
F algicides  
U альдегіди на фармацевтичні потреби 050009
E aldehydes for pharmaceutical purposes  
F aldéhydes à usage pharmaceutique  
U амінокислоти на ветеринарні потреби 050377
E amino acids for veterinary purposes  
F aminoacides à usage vétérinaire  
U амінокислоти на лікарські [медичні] потреби 050376
E amino acids for medical purposes  
F aminoacides à usage médical  
U анальгетики [знеболювачі, знеболювальні засоби] 050124
E analgesics  
F analgésiques  
U анестетики [знечулювачі, знечулівні засоби] 050017
E anaesthetics  
F anesthésiques  
U антибіотики 050388
E antibiotics  
F antibiotiques  
U апетитостримувачі на лікарські [медичні] потреби 050389
E appetite suppressants for medical purposes  
F coupe-faim à usage médical  
U аптечки першої допомоги 050244
E first-aid boxes, filled  
F pharmacies portatives  
U ацетат алюмінію на фармацевтичні потреби 050299
E aluminium acetate for pharmaceutical purposes  
F acétate d'alumine à usage pharmaceutique  
1 - 15 з 419 записів