Клас 5

Фармацевтичні та ветеринарні препарати; гігієнічні препарати на лікарські [медичні] потреби; дієтичні продукти і речовини на лікарські [медичні] чи ветеринарні потреби, дитяче харчування; дієтичні добавки для людей і тварин; пластири, перев'язувальні матеріали; матеріали для пломбування зубів і виготовляння зубних виліпків; дезінфікувальні засоби; препарати для нищення паразитів і шкідників; фунгіциди, гербіциди

1 - 25 з 419 записів
Назва товару Базовий номер
U акарициди 050387
E acaricides  
F acaricides  
U аконітин 050002
E aconitine  
F aconitine  
U алкалоїди на лікарські [медичні] потреби 050296
E alkaloids for medical purposes  
F alcaloïdes à usage médical  
U альгінати на фармацевтичні потреби 050433
E alginates for pharmaceutical purposes  
F alginates à usage pharmaceutique  
U альгінатні дієтичні добавки 050432
E alginate dietary supplements  
F compléments alimentaires d'alginates  
U альгіциди 050312
E algicides  
F algicides  
U альдегіди на фармацевтичні потреби 050009
E aldehydes for pharmaceutical purposes  
F aldéhydes à usage pharmaceutique  
U амінокислоти на ветеринарні потреби 050377
E amino acids for veterinary purposes  
F aminoacides à usage vétérinaire  
U амінокислоти на лікарські [медичні] потреби 050376
E amino acids for medical purposes  
F aminoacides à usage médical  
U анальгетики [знеболювачі, знеболювальні засоби] 050124
E analgesics  
F analgésiques  
U анестетики [знечулювачі, знечулівні засоби] 050017
E anaesthetics  
F anesthésiques  
U антибіотики 050388
E antibiotics  
F antibiotiques  
U апетитостримувачі на лікарські [медичні] потреби 050389
E appetite suppressants for medical purposes  
F coupe-faim à usage médical  
U аптечки першої допомоги 050244
E first-aid boxes, filled  
F pharmacies portatives  
U ацетат алюмінію на фармацевтичні потреби 050299
E aluminium acetate for pharmaceutical purposes  
F acétate d'alumine à usage pharmaceutique  
U ацетати на фармацевтичні потреби 050291
E acetates for pharmaceutical purposes  
F acétates à usage pharmaceutique  
U бавовняна тканина на лікарські [медичні] потреби 050099
E cotton for medical purposes  
F coton à usage médical  
U бадьорівники [тонізівники] [бадьорівні, тонізівні лікарські препарати] 050262
E tonics [medicines]  
F reconstituants [médicaments]  
U бактерицидні засоби 050159
E germicides  
F germicides  
U бактерійні отрути 050038
E bacterial poisons  
F poisons bactériens  
U бактерійні препарати на лікарські [медичні] та ветеринарні потреби 050039
E bacterial preparations for medical and veterinary use  
F préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire  
U бактеріологічні препарати на лікарські [медичні] та ветеринарні потреби 050037
E bacteriological preparations for medical and veterinary use  
F préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire  
U бальзами лікувальні 050050
E balms for medical purposes  
F baumes à usage médical  
U бальзамічні препарати на лікарські [медичні] потреби 050046
E balsamic preparations for medical purposes  
F balsamiques à usage médical  
U безмікробна [асептична] вата 050034
E aseptic cotton  
F coton aseptique  
1 - 25 з 419 записів