Клас 6

Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; неелектричні металеві канати і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; вироби із звичайних металів, що не належать до інших класів; руди

226 - 250 з 417 записів
Назва товару Базовий номер
U мийки [щітки, сітки] металеві 060037
E washers of metal  
F rondelles en métal  
U мідний дріт неізольований 060353
E copper wire, not insulated  
F fils de cuivre non isolés  
U мідні кільця 060110
E copper rings  
F anneaux de cuivre  
U мідь, необроблена або частково оброблена 060109
E copper, unwrought or semi-wrought  
F cuivre brut ou mi-ouvré  
U молібден 060189
E molybdenum  
F molybdène  
U надгробники металеві 060254
E tombs of metal  
F tombes métalliques  
U надгробні пам'ятники з бронзи 060055
E bronzes for tombstones / monuments of bronze for tombs  
F bronzes [monuments funéraires]  
U надгробні пам'ятники металеві 060386
E monuments of metal for tombs  
F monuments funéraires métalliques  
U надгробні плити металеві 060385
E grave slabs of metal / tomb slabs of metal  
F dalles funéraires métalliques / dalles tumulaires métalliques  
U надгробні стели металеві 060388
E tombstone stelae of metal  
F stèles funéraires métalliques  
U накладки стикові до рейок 060116
E fish plates [rails]  
F éclisses de rails  
U наконечники до ціпків [ковіньок, тростин] металеві 060064
E ferrules of metal for walking sticks  
F embouts de cannes métalliques / embouts métalliques de cannes  
U наконечники металеві до канатів [кодол], тросів 060058
E rope thimbles of metal  
F cosses de cordages / cosses de câbles  
U намотувальні котки металеві немеханічні для гнучких труб 060369
E winding spools of metal, non-mechanical, for flexible hoses  
F enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles  
U напірний трубопровід металевий 060421
E penstock pipes of metal  
F conduites forcées métalliques  
U наручники 060181
E handcuffs  
F menottes  
U насадки металеві 060014
E nozzles of metal  
F tuyères métalliques  
U настили металеві 060317
E duckboards of metal  
F caillebotis métalliques  
U натягальні з'єднувачі 060249
E tension links  
F étriers de tension  
U натягачі для дроту [натягальні з'єднувачі] 060230
E wire stretchers [tension links]  
F raidisseurs [quincaillerie métallique] / tendeurs de fils métalliques [étriers de tension]  
U натягачі для металевих пасів [натягальні з'єднувачі] 060383
E stretchers for metal bands [tension links]  
F tendeurs de bandes métalliques [étriers de tension]  
U натягачі для пасів металеві 060101
E belt stretchers of metal  
F tendeurs de courroies métalliques  
U натягачі до сталевих стрічок [натягальні з'єднувачі] 060284
E stretchers for iron bands [tension links]  
F tendeurs de bandes de fer [étriers de tension]  
U нейзильбер 060031
E German silver  
F argentan / maillechort  
U нитки металеві перев'язувальні 060286
E thread of metal for tying-up purposes  
F fils à lier métalliques  
226 - 250 з 417 записів