Клас 6

Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; неелектричні металеві канати і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; вироби із звичайних металів, що не належать до інших класів; руди

Назва товару Базовий номер
U телефонні кабіни [будки] металеві 060422
E telephone booths of metal / telephone boxes of metal  
F cabines téléphoniques en métal  
U теплиці [оранжереї] перемісні металеві 060236
E greenhouses of metal, transportable  
F serres transportables métalliques  
U титан 060251
E titanium  
F titane  
U томпак 060253
E tombac  
F tombac  
U троси металеві [неелектричні] 060311
E cables of metal, non-electric  
F câbles métalliques non électriques  
U троси сталеві 060427
E wire rope  
F filins d'acier  
U труби металеві 060127
E pipes of metal / tubes of metal  
F tubes métalliques / tuyaux métalliques  
U труби металеві до центрального опалювання 060076
E ducts and pipes of metal for central heating installations / ducts of metal, for central heating installations / pipes of metal, for central heating installations  
F conduits métalliques de chauffage central  
U трубопроводи металеві 060258
E pipework of metal  
F tuyauteries métalliques  
U трубопроводи металеві до вентиляційного і кондиціювального устатковання 060415
E ducts of metal for ventilating and air conditioning installations  
F conduits métalliques d'installations de ventilation et de climatisation  
U тумби металеві для швартування 060271
E mooring bollards of metal  
F pieux d'amarrage métalliques  
U турнікети металеві 060255
E turnstiles of metal  
F tourniquets [portillons tournants] métalliques  
U феровольфрам 060139
E tungsten iron  
F ferrotungstène  
U феротитан 060138
E ferrotitanium / titanium iron  
F ferrotitane  
U фігурки [статуетки] із звичайних металів 060382
E figurines [statuettes] of common metal / statuettes of common metal  
F figurines [statuettes] en métaux communs / statuettes en métaux communs  
U фітинги [обладунки] металеві до вікон 060130
E fittings of metal for windows  
F garnitures de fenêtres métalliques  
U фітинги [обладунки] металеві до ліжок 060393
E fittings of metal for beds  
F garnitures de lits métalliques  
U фітинги [обладунки] металеві до меблів 060380
E fittings of metal for furniture  
F garnitures de meubles métalliques  
U фітинги [обладунки] металеві до трубопроводів стисненого повітря 060267
E fittings of metal for compressed air ducts  
F armatures pour conduites d'air comprimé métalliques  
U фітинги [обладунки] металеві до трун 060324
E fittings of metal for coffins  
F garnitures de cercueils métalliques  
U фланці металеві 060054
E flanges of metal [collars]  
F brides [colliers] métalliques  
U флюгери металеві 060148
E weather vanes of metal / weather- or wind-vanes of metal / wind vanes of metal  
F girouettes  
U фольга металева для обгортання і пакування 060416
E foils of metal for wrapping and packaging  
F feuilles métalliques pour emballage et empaquetage  
U форми металеві на лід 060150
E ice moulds of metal  
F moules à glace métalliques  
U хомути [гаки] [затискачі] металеві для кріплення труб 060312
E clips of metal for pipes / collars of metal for fastening pipes / wall hooks of metal for pipes  
F colliers d'attache métalliques pour tuyaux