Клас 6

Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; неелектричні металеві канати і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; вироби із звичайних металів, що не належать до інших класів; руди

Назва товару Базовий номер
U барила металеві 060287
E barrels of metal  
F barils métalliques / tonneaux métalliques  
U басейни для плавання [металеві конструкції] 060290
E swimming pools [metal structures]  
F bassins [piscines, constructions métalliques] / piscines [constructions métalliques]  
U безпечні скриньки на гроші 060066
E safety cashboxes  
F cassettes de sûreté  
U берилій 060043
E beryllium [glucinium] / glucinium [beryllium]  
F beryllium [glucinium] / glucinium [beryllium]  
U блоки [коловороти, шківи] металеві, крім деталей машин 060207
E pulleys of metal, other than for machines  
F poulies métalliques autres que pour machines  
U блюми [металургія] 060168
E blooms [metallurgy]  
F loupes [métallurgie]  
U болти з вушком [кільцем] 060143
E eye bolts / screw rings  
F tire-fond  
U болти металеві 060049
E bolts of metal  
F boulons métalliques  
U бочки металеві 060289
E casks of metal  
F barriques métalliques  
U браслети ідентифікаційні металеві 060051
E identification bracelets of metal  
F bracelets d'identification métalliques  
U бронза 060018
E bronze  
F bronze  
U броньові покриви 060047
E armor-plating / armour-plating  
F blindages  
U будівельна арматура металева 060140
E fittings of metal for building  
F ferrures pour la construction  
U будівельні або меблеві фітинги [обладунки] з нейзильберу 060015
E building or furniture fittings of nickel-silver  
F garnitures en alfénide pour bâtiments ou pour meubles  
U будівельні армувальні матеріали металеві 060276
E reinforcing materials of metal for building  
F armatures métalliques pour la construction