Клас 6

Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; неелектричні металеві канати і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; вироби із звичайних металів, що не належать до інших класів; руди

Назва товару Базовий номер
U будівельні каркаси металеві 060328
E framework of metal for building  
F charpentes métalliques  
U будівельні матеріали металеві 060291
E building materials of metal  
F matériaux de construction métalliques / matériaux à bâtir métalliques  
U букви і цифри із звичайних металів, крім друкарських 060419
E letters and numerals of common metal, except type  
F lettres et chiffres en métaux communs à l'exception des caractères d'imprimerie  
U бункери металеві 060239
E silos of metal  
F silos métalliques  
U бункери металеві немеханічні 060418
E hoppers of metal, non-mechanical  
F trémies métalliques non mécaniques  
U ванадій 060259
E vanadium  
F vanadium  
U ванни для птахів [конструкції металеві] 060280
E bird baths [structures of metal]  
F baignoires d'oiseaux [constructions métalliques]  
U вантажні піддони металеві 060325
E loading pallets of metal  
F palettes [plateaux] de chargement métalliques / plateaux [palettes] de chargement métalliques  
U вежі [вишки] для стрибків у воду металеві 060215
E diving boards of metal  
F plongeoirs métalliques  
U вентилі [клапани] водогінні металеві 060359
E water-pipe valves of metal  
F clapets de conduites d'eau en métal  
U верстаки з лещатами металеві 060283
E vice benches of metal  
F étaux-établis métalliques  
U вивіски металеві 060370
E signboards of metal  
F enseignes en métal  
U вироби металеві дрібні * 060227
E hardware* of metal, small / ironmongery*  
F quincaillerie métallique*  
U вікна металеві 060346
E windows of metal  
F fenêtres métalliques  
U віконниці металеві 060197
E shutters of metal  
F volets métalliques