Клас 6

Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; неелектричні металеві канати і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; вироби із звичайних металів, що не належать до інших класів; руди

121 - 135 з 417 записів
Назва товару Базовий номер
U закупорювальні ковпачки металеві 060297
E sealing caps of metal  
F capsules de bouchage métalliques  
U залізний дріт 060132
E iron wire  
F fil de fer  
U залізничні стрілкові переводи [стрілки] 060013
E railway points / railway switches  
F aiguilles de chemins de fer / changements de voie [chemins de fer]  
U залізничні шпали металеві 060245
E railroad ties of metal / railway sleepers of metal  
F traverses de chemins de fer métalliques  
U залізні руди 060134
E iron ores  
F minerais de fer  
U залізні смуги [обручеві] 060131
E hoop iron / iron strip  
F feuillards de fer  
U залізні частини вікон 060106
E ironwork for windows  
F ferrures de fenêtres  
U залізні частини дверей 060347
E ironwork for doors  
F ferrures de portes  
U залізо, необроблене або частково оброблене 060115
E iron, unwrought or semi-wrought  
F fer brut ou mi-ouvré  
U замки металеві до сумок 060379
E locks of metal for bags  
F fermetures pour sacs métalliques  
U замки металеві до транспортних засобів 060237
E locks of metal for vehicles  
F serrures métalliques pour véhicules / serrures pour véhicules métalliques  
U замки металеві, крім електричних 060144
E locks of metal, other than electric  
F serrures métalliques autres qu'électriques  
U замки навісні 060062
E padlocks  
F cadenas  
U замки пружинні 060153
E spring locks  
F houssets [serrures]  
U запобіжні ланцюги металеві 060071
E safety chains of metal  
F chaînes de sûreté  
121 - 135 з 417 записів