Клас 6

Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; неелектричні металеві канати і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; вироби із звичайних металів, що не належать до інших класів; руди

201 - 225 з 417 записів
Назва товару Базовий номер
U корзини металеві 060199
E baskets of metal  
F corbeilles métalliques / paniers métalliques  
U коробки [скриньки] із звичайних металів 060295
E boxes of common metal  
F boîtes en métaux communs  
U котки металеві немеханічні для гнучких труб 060357
E reels of metal, non-mechanical, for flexible hoses  
F dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles  
U крани металеві до бочок 060402
E taps for casks of metal  
F robinets de tonneaux métalliques  
U кременистий [силіцидний] чавун [феросиліцій] 060137
E silicon iron  
F ferrosilicium  
U кріпильні гвинти металеві до тросів [канатів] 060314
E binding screws of metal for cables  
F serre-câbles métalliques  
U кульки сталеві 060265
E balls of steel  
F billes d'acier / boules d'acier  
U курники металеві 060425
E chicken-houses of metal  
F poulaillers métalliques  
U кутники сталеві 060345
E angle irons  
F cornières métalliques  
U ланцюги для худоби 060044
E cattle chains  
F chaînes pour bestiaux  
U ланцюги металеві * 060068
E chains of metal*  
F chaînes métalliques*  
U латунь, необроблена або частково оброблена 060157
E brass, unwrought or semi-wrought  
F laiton brut ou mi-ouvré  
U ливарні форми металеві 060384
E foundry molds [moulds] of metal  
F moules pour la fonderie métalliques  
U лимоніт [бурий залізняк] 060163
E limonite  
F limonite  
U листовий метал 060376
E sheets and plates of metal  
F tôles  
U литво сталеве 060005
E cast steel  
F fonte d'acier  
U ляди металеві до колодязів оглядових 060349
E manhole covers of metal  
F couvercles de trous d'homme métalliques  
U магній 060169
E magnesium  
F magnésium  
U манган [марганець] 060174
E manganese  
F manganèse  
U матеріали металеві для підвісних доріг [фунікулерів] 060330
E materials of metal for funicular railway permanent ways  
F matériel fixe de funiculaires  
U матеріали металеві для рейкових колій 060089
E railway material of metal  
F matériaux pour voies ferrées métalliques  
U меморіальні дошки [плити] металеві 060389
E memorial plaques of metal / memorial plates of metal  
F plaques commémoratives métalliques  
U металеві з'єднувачі до тягових пасів 060012
E machine belt fasteners of metal  
F agrafes de courroies de machines métalliques  
U металеві клітки для диких тварин 060433
E metal cages for wild animals  
F cages métalliques pour animaux sauvages  
U метали у формі порошку * 060434
E metals in powder form*  
F métaux en poudre*  
201 - 225 з 417 записів