Клас 6

Звичайні метали та їхні сплави; металеві будівельні матеріали; перемісні металеві конструкції та споруди; металеві матеріали рейкових колій; неелектричні металеві канати і дріт; дрібні металеві вироби; металеві труби; сейфи; вироби із звичайних металів, що не належать до інших класів; руди

Відображено всі 417 записи(-ів)
Назва товару Базовий номер
U альтанки [металеві конструкції] 060436
E arbours [structures of metal]  
F tonnelles [constructions métalliques]  
U алюмінієва фольга * 060270
E aluminium foil*  
F feuilles d'aluminium*  
U алюмінієвий дріт 060019
E aluminium wire  
F fils d'aluminium  
U алюміній 060017
E aluminium  
F aluminium  
U анкери * 060273
E anchors*  
F ancres*  
U анкерні плити / рейкові підкладки 060020
E anchor plates / tie plates  
F plaques d'ancrage  
U арматура вентильна металева [крім деталей машин] 060243
E valves of metal, other than parts of machines  
F soupapes métalliques autres que parties de machines / vannes métalliques autres que parties de machines  
U армувальні матеріали металеві для бетону 060033
E reinforcing materials, of metal, for concrete  
F armatures métalliques pour béton  
U армувальні матеріали металеві до труб 060275
E reinforcing materials of metal for pipes  
F armatures métalliques pour conduites  
U армувальні матеріали металеві до тягових пасів 060277
E reinforcing materials of metal for machine belts  
F armatures métalliques pour courroies  
U бабіт / білий метал 060046
E white metal  
F métal blanc  
U бакени, буї металеві несвітиві 060282
E beacons of metal, non-luminous  
F balises métalliques, non lumineuses  
U баки [чани] металеві 060354
E vats of metal  
F cuves métalliques  
U балки металеві 060224
E girders of metal  
F poutres métalliques  
U балони металеві на стиснений газ або скраплене повітря 060050
E bottles [metal containers] for compressed gas or liquid air  
F bouteilles [récipients métalliques] pour le gaz sous pression ou l'air liquide  
U барила металеві 060287
E barrels of metal  
F barils métalliques / tonneaux métalliques  
U басейни для плавання [металеві конструкції] 060290
E swimming pools [metal structures]  
F bassins [piscines, constructions métalliques] / piscines [constructions métalliques]  
U безпечні скриньки на гроші 060066
E safety cashboxes  
F cassettes de sûreté  
U берилій 060043
E beryllium [glucinium] / glucinium [beryllium]  
F beryllium [glucinium] / glucinium [beryllium]  
U блоки [коловороти, шківи] металеві, крім деталей машин 060207
E pulleys of metal, other than for machines  
F poulies métalliques autres que pour machines  
U блюми [металургія] 060168
E blooms [metallurgy]  
F loupes [métallurgie]  
U болти з вушком [кільцем] 060143
E eye bolts / screw rings  
F tire-fond  
U болти металеві 060049
E bolts of metal  
F boulons métalliques  
U бочки металеві 060289
E casks of metal  
F barriques métalliques  
U браслети ідентифікаційні металеві 060051
E identification bracelets of metal  
F bracelets d'identification métalliques  
U бронза 060018
E bronze  
F bronze  
U броньові покриви 060047
E armor-plating / armour-plating  
F blindages  
U будівельна арматура металева 060140
E fittings of metal for building  
F ferrures pour la construction  
U будівельні або меблеві фітинги [обладунки] з нейзильберу 060015
E building or furniture fittings of nickel-silver  
F garnitures en alfénide pour bâtiments ou pour meubles  
U будівельні армувальні матеріали металеві 060276
E reinforcing materials of metal for building  
F armatures métalliques pour la construction  
U будівельні каркаси металеві 060328
E framework of metal for building  
F charpentes métalliques  
U будівельні матеріали металеві 060291
E building materials of metal  
F matériaux de construction métalliques / matériaux à bâtir métalliques  
U букви і цифри із звичайних металів, крім друкарських 060419
E letters and numerals of common metal, except type  
F lettres et chiffres en métaux communs à l'exception des caractères d'imprimerie  
U бункери металеві 060239
E silos of metal  
F silos métalliques  
U бункери металеві немеханічні 060418
E hoppers of metal, non-mechanical  
F trémies métalliques non mécaniques  
U ванадій 060259
E vanadium  
F vanadium  
U ванни для птахів [конструкції металеві] 060280
E bird baths [structures of metal]  
F baignoires d'oiseaux [constructions métalliques]  
U вантажні піддони металеві 060325
E loading pallets of metal  
F palettes [plateaux] de chargement métalliques / plateaux [palettes] de chargement métalliques  
U вежі [вишки] для стрибків у воду металеві 060215
E diving boards of metal  
F plongeoirs métalliques  
U вентилі [клапани] водогінні металеві 060359
E water-pipe valves of metal  
F clapets de conduites d'eau en métal  
U верстаки з лещатами металеві 060283
E vice benches of metal  
F étaux-établis métalliques  
U вивіски металеві 060370
E signboards of metal  
F enseignes en métal  
U вироби металеві дрібні * 060227
E hardware* of metal, small / ironmongery*  
F quincaillerie métallique*  
U вікна металеві 060346
E windows of metal  
F fenêtres métalliques  
U віконниці металеві 060197
E shutters of metal  
F volets métalliques  
U віконні блоки [коліщата, ролики, шківи] 060075
E sash pulleys / window pulleys  
F galets de fenêtres  
U віконні відчинники неелектричні 060443
E window openers, non-electric  
F dispositifs non électriques pour l’ouverture de fenêtres  
U віконні засувки металеві 060125
E window fasteners of metal  
F espagnolettes métalliques  
U віконні зачинники неелектричні 060444
E window closers, non-electric  
F dispositifs non électriques pour la fermeture de fenêtres  
U віконні зупинники [стопори] металеві 060035
E sash fasteners of metal for windows / window stops of metal  
F arrêts de fenêtres métalliques  
U віконні коробки [рами] металеві 060315
E window frames of metal  
F cadres de fenêtres métalliques / châssis de fenêtres métalliques  
U вмістища металеві [для зберігання і перевозіння] 060094
E containers of metal [storage, transport]  
F conteneurs métalliques  
U вмістища металеві для пакування 060231
E packaging containers of metal  
F récipients d'emballage en métal  
U вмістища металеві на скраплене паливо 060338
E containers of metal for liquid fuel  
F récipients métalliques pour combustibles liquides  
U вмістища металеві на стиснений газ або скраплене повітря 060112
E containers of metal for compressed gas or liquid air  
F récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide / récipients pour le gaz sous pression métalliques  
U вмістища на рідину або газ металеві / резервуари металеві 060232
E reservoirs of metal / tanks of metal  
F réservoirs en métal  
U вогнетривкі металеві будівельні матеріали 060435
E refractory construction materials of metal  
F matériaux de construction réfractaires métalliques  
U водогінні труби металеві 060091
E water-pipes of metal  
F conduites d'eau métalliques  
U вольєри металеві [конструкції] 060263
E aviaries of metal [structures]  
F volières [constructions] métalliques  
U вольфрам 060257
E tungsten  
F tungstène / wolfram  
U ворота металеві 060218
E gates of metal  
F portails métalliques  
U втулки [металеві вироби] / гільзи [металеві вироби] / муфти [металеві вироби] 060092
E sleeves [metal hardware]  
F manchons [quincaillerie métallique]  
U вуличні риштаки [водостічні жолоби] металеві 060441
E street gutters of metal  
F caniveaux métalliques  
U вухналі [підковні цвяхи] 060077
E horseshoe nails  
F crampons pour fers à cheval  
U в'язальні, зв'язувальні, обв'язувальні засоби [в'язила] металеві 060363
E bindings of metal  
F liens métalliques  
U гайки металеві 060364
E nuts of metal  
F écrous métalliques  
U гаки для кріплення шиферу, шиферної плитки [металеві вироби] 060351
E hooks for slate [metal hardware]  
F crochets pour ardoises  
U гаки до казанів металеві 060103
E pot hooks of metal  
F crémaillères  
U гаки металеві 060430
E pitons of metal  
F pitons métalliques  
U галеніт [свинцевий блиск] [руда] 060145
E galena [ore]  
F galène [minerai]  
U гальмові підкладні [бруски] 060426
E wheel clamps [boots]  
F sabots de Denver  
U гафній 060067
E celtium [hafnium] / hafnium [celtium]  
F celtium [hafnium] / hafnium [celtium]  
U гачки [металеві вироби] 060105
E hooks [metal hardware]  
F crochets [quincaillerie métallique]  
U гачки для одягу металеві 060202
E clothes hooks of metal  
F patères [crochets] métalliques pour vêtements  
U гачки металеві до одягових вішалок 060352
E hooks of metal for clothes rails  
F crochets de portemanteaux métalliques  
U гвинти [шурупи] металеві 060118
E screws of metal  
F vis métalliques  
U гвинтові накривки металеві до пляшок 060442
E screw tops of metal for bottles  
F bouchons à vis métalliques, pour bouteilles  
U германій 060147
E germanium  
F germanium  
U ґрати металеві / ґратчасті конструкції металеві 060256
E latticework of metal / trellis of metal  
F treillis métalliques  
U ґрати металеві до камінів, печей 060390
E furnace fireguards of metal  
F garde-feu métalliques pour fourneaux  
U губки лещат металеві 060191
E vice claws of metal  
F mordaches [quincaillerie métallique]  
U дахові покриви металеві 060350
E roof coverings of metal  
F couvertures de toits métalliques  
U двері металеві * 060100
E doors of metal*  
F portes métalliques*  
U дверні відчинники неелектричні 060320
E door openers, non-electric  
F dispositifs non électriques pour l'ouverture des portes  
U дверні дзвоники металеві неелектричні 060121
E door bells of metal, non-electric  
F sonnettes métalliques de portes, non électriques  
U дверні засувки металеві 060220
E door bolts of metal  
F verrous de porte métalliques  
U дверні зачинники неелектричні 060135
E door closers, non-electric / door springs, non-electric  
F ferme-porte non électriques  
U дверні молотки металеві 060180
E door knockers of metal  
F marteaux de portes métalliques  
U дверні наличники металеві / дверні рами [коробки] металеві 060329
E door casings of metal / door frames of metal  
F armatures de portes métalliques / cadres de portes métalliques / châssis de portes métalliques / huisseries métalliques  
U дверні ручки металеві 060216
E door handles of metal  
F poignées de portes en métal  
U дверні тахлі [фільонки] металеві 060219
E door panels of metal  
F panneaux de portes métalliques  
U дверні фітинги [обладунки] металеві 060394
E door fittings of metal  
F garnitures de portes métalliques  
U держаки, ручки до інструментів металеві 060171
E tool handles of metal  
F manches d'outils métalliques  
U держална металеві до мітел 060281
E broom handles of metal  
F manches à balais métalliques  
U дефлектори димарів металеві 060318
E chimney cowls of metal  
F capuchons de cheminées métalliques  
U дзвони * 060241
E bells*  
F cloches / clochettes / grelots / sonnettes*  
U дзвоники для тварин 060240
E bells for animals  
F sonnailles  
U димарі металеві 060413
E chimneys of metal  
F cheminées métalliques  
U димові труби металеві 060414
E chimney shafts of metal  
F tuyaux de cheminées métalliques  
U діжі металеві для замішування вапняного розчину 060279
E troughs of metal for mixing mortar  
F auges à mortier métalliques  
U дорожні плити металеві 060446
E paving slabs of metal  
F dalles de pavage métalliques  
U дорожні покриття металеві 060294
E paving blocks of metal  
F pavés métalliques  
U драбини металеві 060361
E ladders of metal  
F échelles métalliques  
U драбини самостійні металеві 060177
E steps [ladders] of metal  
F escabeaux métalliques  
U дренажні клапани металеві 060335
E drain traps [valves] of metal  
F clapets de tuyaux de drainage en métal  
U дренажні труби металеві 060114
E drain pipes of metal  
F tuyaux de drainage métalliques  
U дріт із звичайних металів 060108
E wire of common metal  
F fils métalliques  
U дріт із сплавів [стопів] звичайних металів, крім плавкого [топкого] дроту 060268
E wire of common metal alloys, except fuse wire  
F fils en alliages de métaux communs à l'exception des fusibles  
U дріт металевий для паяння м'якими припоями 060242
E soldering wire of metal  
F fils à souder en métal  
U дротяна тканина [сітка] 060184
E wire cloth / wire gauze  
F tissus métalliques / toiles métalliques  
U емблеми металеві до транспортних засобів 060155
E badges of metal for vehicles  
F écussons métalliques pour véhicules  
U жалюзі металеві 060156
E jalousies of metal  
F jalousies métalliques  
U жердини металеві 060024
E poles of metal  
F perches métalliques  
U жерсть [бляха] біла 060374
E tinplate  
F fer-blanc  
U жиклери металеві / сопла металеві / форсунки металеві 060021
E jets of metal  
F ajutages métalliques  
U завіси металеві 060039
E strap-hinges of metal  
F pentures  
U загвіздки [заколесники, шплінти] металеві 060082
E cotter pins of metal  
F clavettes métalliques  
U заклепки металеві 060217
E rivets of metal  
F rivets métalliques  
U закріпи [тюбінги] металеві 060111
E tubbing of metal  
F cuvelages métalliques  
U закріпини металеві для нафтових свердловин 060337
E casings of metal for oilwells  
F coffrages métalliques pour puits de pétrole  
U закупорювальні ковпачки металеві 060297
E sealing caps of metal  
F capsules de bouchage métalliques  
U залізний дріт 060132
E iron wire  
F fil de fer  
U залізничні стрілкові переводи [стрілки] 060013
E railway points / railway switches  
F aiguilles de chemins de fer / changements de voie [chemins de fer]  
U залізничні шпали металеві 060245
E railroad ties of metal / railway sleepers of metal  
F traverses de chemins de fer métalliques  
U залізні руди 060134
E iron ores  
F minerais de fer  
U залізні смуги [обручеві] 060131
E hoop iron / iron strip  
F feuillards de fer  
U залізні частини вікон 060106
E ironwork for windows  
F ferrures de fenêtres  
U залізні частини дверей 060347
E ironwork for doors  
F ferrures de portes  
U залізо, необроблене або частково оброблене 060115
E iron, unwrought or semi-wrought  
F fer brut ou mi-ouvré  
U замки металеві до сумок 060379
E locks of metal for bags  
F fermetures pour sacs métalliques  
U замки металеві до транспортних засобів 060237
E locks of metal for vehicles  
F serrures métalliques pour véhicules / serrures pour véhicules métalliques  
U замки металеві, крім електричних 060144
E locks of metal, other than electric  
F serrures métalliques autres qu'électriques  
U замки навісні 060062
E padlocks  
F cadenas  
U замки пружинні 060153
E spring locks  
F houssets [serrures]  
U запобіжні ланцюги металеві 060071
E safety chains of metal  
F chaînes de sûreté  
U заскочки [засуви] замкові 060204
E lock bolts  
F pênes de serrures  
U застібки до посудин, вмістищ металеві 060395
E closures of metal for containers  
F fermetures de récipients métalliques  
U застібки металеві до коробок [скриньок] 060048
E box fasteners of metal  
F fermetures de boîtes métalliques  
U застібки металеві до пляшок 060300
E bottle closures of metal / bottle fasteners of metal  
F fermetures de bouteilles métalliques  
U засуви запірні металеві 060022
E latch bars of metal  
F clenches  
U засуви плоскі 060247
E bolts, flat  
F targettes  
U засувки до стулкових вікон металеві 060104
E window casement bolts  
F crémones  
U затискачі металеві до тросів [канатів] і труб 060313
E clips of metal for cables and pipes  
F pattes d'attache de câbles ou de tubes métalliques  
U затички [чопи] металеві 060296
E bungs of metal / plugs of metal  
F bondes métalliques  
U затички [чопи] металеві стінні 060087
E wall plugs of metal  
F tampons [chevilles] en métal  
U захвати [затискачі] металеві 060102
E crampons of metal [cramps] / cramps of metal [crampons]  
F crampons métalliques  
U захисні дорожні напрямники металеві 060397
E crash barriers of metal for roads  
F glissières de sécurité métalliques pour routes  
U захисні огорожі для дерев металеві 060028
E tree protectors of metal  
F protections d'arbres métalliques  
U защільники металеві будівельні 060195
E flashing of metal, for building  
F noues [construction] métalliques  
U защіпки [клямки] металеві 060167
E latches of metal  
F loquets métalliques  
U збірні будинки [комплекти] металеві 060439
E prefabricated houses [kits] of metal  
F maisons préfabriquées [prêts-à-monter] métalliques  
U звичайні метали, необроблені або частково оброблені 060182
E common metals, unwrought or semi-wrought  
F métaux communs bruts ou mi-ouvrés  
U з'єднини металеві для труб 060229
E junctions of metal for pipes  
F raccords de tuyaux métalliques  
U з'єднувальні муфти до труб металеві 060173
E pipe muffs of metal  
F manchons de tuyaux métalliques  
U з'єднувачі ланцюгові металеві 060073
E couplings of metal for chains  
F raccords pour chaînes  
U з'єднувачі металеві до кабелів [жильників] неелектричні 060059
E cable joints of metal, non-electric / cable linkages of metal, non-electric  
F raccords métalliques de câbles non électriques  
U зливки звичайних металів 060164
E ingots of common metal  
F lingots de métaux communs  
U знаки дорожні несвітиві, немеханічні, металеві 060228
E signs, non-luminous and non-mechanical, of metal, for roads  
F bornes routières métalliques, non lumineuses et non mécaniques  
U знаки несвітиві, немеханічні, металеві 060235
E signs, non-luminous and non-mechanical, of metal  
F signalisation métallique, non lumineuse et non mécanique  
U зовнішні заслони [жалюзі] металеві 060158
E outdoor blinds of metal  
F stores d'extérieur métalliques  
U золотий припій 060417
E gold solder  
F soudure d'or  
U зупинники [стопори] до воріт металеві / зупинники [стопори] до хвірток металеві 060036
E door stops of metal / gate stops of metal  
F arrêts de portes métalliques  
U індій 060154
E indium  
F indium  
U кабіни для переодягання металеві 060308
E cabanas of metal  
F cabines de bain métalliques  
U кабіни металеві для фарбування пирскачем [пульверизатором] 060310
E booths of metal for spraying paint / paint spraying booths of metal  
F cabines pour la peinture au pistolet métalliques  
U кадмій 060061
E cadmium  
F cadmium  
U канати [троси] до канатних [підвісних] доріг 060057
E telpher cables  
F câbles téléphériques  
U канати металеві 060341
E ropes of metal  
F cordages métalliques  
U каркаси металеві на оранжереї [теплиці] 060316
E greenhouse frames of metal  
F châssis de serres métalliques  
U карнизи металеві 060343
E cornices of metal  
F corniches métalliques  
U кермети [металокерамічні матеріали] 060401
E cermets  
F cermets  
U кігті, шпичаки металеві на взуття [для лазіння] 060149
E crampons [climbing irons]  
F crampons d'escalade  
U кілки [нагелі] металеві 060078
E pegs of metal  
F chevilles métalliques  
U кілки до наметів металеві 060208
E tent pegs of metal  
F piquets de tente métalliques  
U кільця із звичайних металів до ключів 060221
E rings of common metal for keys  
F anneaux métalliques pour clefs  
U кільця металеві [упорні] * 060038
E rings of metal* / stop collars of metal*  
F anneaux métalliques* / bagues métalliques  
U кільця металеві до держаків 060172
E ferrules of metal for handles  
F viroles pour manches  
U кільця насадні металеві 060262
E ferrules of metal  
F viroles  
U кісся металеві [держална до кіс] 060378
E scythe handles of metal  
F manches de faux métalliques  
U ключі 060083
E keys  
F clefs [clés] / clés [clefs]  
U кобальт необроблений 060088
E cobalt, raw  
F cobalt brut [métal]  
U ковадла 060097
E anvils  
F enclumes  
U ковадла [перемісні] 060248
E anvils [portable]  
F tasseaux [enclumes portatives]  
U ковзанки [конструкції металеві] 060203
E skating rinks [structures of metal]  
F patinoires [constructions] métalliques  
U ковпаки металеві на димарі 060331
E chimney pots of metal  
F mitres de cheminées métalliques  
U ковпачки [накривки] металеві до пляшок 060299
E bottle caps of metal / capsules of metal for bottles / sealing caps of metal for bottles  
F capsules de bouteilles métalliques  
U кокілі [ливарні форми постійні] 060096
E chill-molds [foundry] / chill-moulds [foundry]  
F coquilles [fonderie]  
U колектори металеві до трубопроводів 060420
E manifolds of metal for pipelines  
F manifolds métalliques pour canalisations  
U колінчасті патрубки металеві 060099
E elbows of metal for pipes  
F coudes de tuyaux métalliques  
U коліщата до меблів металеві 060187
E furniture casters of metal  
F roulettes de meubles métalliques  
U коліщата металеві до ліжок 060166
E bed casters of metal  
F roulettes de lits métalliques  
U коліщата металеві до розсувних дверей 060348
E runners of metal for sliding doors  
F galets de portes  
U колони [стояки, стовпи] металеві до споруд і конструкцій 060090
E pillars of metal for buildings  
F colonnes métalliques [parties de constructions]  
U колючий дріт 060041
E barbed wire  
F fil de fer barbelé  
U коминкові металеві підставки під дрова 060431
E firedogs [andirons]  
F chenets  
U консервні банки металеві 060093
E preserve tins / preserving boxes of metal / tin cans  
F boîtes à conserves métalliques  
U консолі металеві будівельні 060123
E brackets of metal for building  
F équerres métalliques [construction]  
U конструкції металеві 060339
E buildings of metal  
F constructions métalliques  
U конструкції металеві на велосипедні стоянки 060293
E bicycle parking installations of metal  
F installations pour parquer des bicyclettes métalliques  
U контррейки металеві 060095
E guard rails of metal  
F contre-rails  
U корзини металеві 060199
E baskets of metal  
F corbeilles métalliques / paniers métalliques  
U коробки [скриньки] із звичайних металів 060295
E boxes of common metal  
F boîtes en métaux communs  
U котки металеві немеханічні для гнучких труб 060357
E reels of metal, non-mechanical, for flexible hoses  
F dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles  
U крани металеві до бочок 060402
E taps for casks of metal  
F robinets de tonneaux métalliques  
U кременистий [силіцидний] чавун [феросиліцій] 060137
E silicon iron  
F ferrosilicium  
U кріпильні гвинти металеві до тросів [канатів] 060314
E binding screws of metal for cables  
F serre-câbles métalliques  
U кульки сталеві 060265
E balls of steel  
F billes d'acier / boules d'acier  
U курники металеві 060425
E chicken-houses of metal  
F poulaillers métalliques  
U кутники сталеві 060345
E angle irons  
F cornières métalliques  
U ланцюги для худоби 060044
E cattle chains  
F chaînes pour bestiaux  
U ланцюги металеві * 060068
E chains of metal*  
F chaînes métalliques*  
U латунь, необроблена або частково оброблена 060157
E brass, unwrought or semi-wrought  
F laiton brut ou mi-ouvré  
U ливарні форми металеві 060384
E foundry molds [moulds] of metal  
F moules pour la fonderie métalliques  
U лимоніт [бурий залізняк] 060163
E limonite  
F limonite  
U листовий метал 060376
E sheets and plates of metal  
F tôles  
U литво сталеве 060005
E cast steel  
F fonte d'acier  
U ляди металеві до колодязів оглядових 060349
E manhole covers of metal  
F couvercles de trous d'homme métalliques  
U магній 060169
E magnesium  
F magnésium  
U манган [марганець] 060174
E manganese  
F manganèse  
U матеріали металеві для підвісних доріг [фунікулерів] 060330
E materials of metal for funicular railway permanent ways  
F matériel fixe de funiculaires  
U матеріали металеві для рейкових колій 060089
E railway material of metal  
F matériaux pour voies ferrées métalliques  
U меморіальні дошки [плити] металеві 060389
E memorial plaques of metal / memorial plates of metal  
F plaques commémoratives métalliques  
U металеві з'єднувачі до тягових пасів 060012
E machine belt fasteners of metal  
F agrafes de courroies de machines métalliques  
U металеві клітки для диких тварин 060433
E metal cages for wild animals  
F cages métalliques pour animaux sauvages  
U метали у формі порошку * 060434
E metals in powder form*  
F métaux en poudre*  
U мийки [щітки, сітки] металеві 060037
E washers of metal  
F rondelles en métal  
U мідний дріт неізольований 060353
E copper wire, not insulated  
F fils de cuivre non isolés  
U мідні кільця 060110
E copper rings  
F anneaux de cuivre  
U мідь, необроблена або частково оброблена 060109
E copper, unwrought or semi-wrought  
F cuivre brut ou mi-ouvré  
U молібден 060189
E molybdenum  
F molybdène  
U надгробники металеві 060254
E tombs of metal  
F tombes métalliques  
U надгробні пам'ятники з бронзи 060055
E bronzes for tombstones / monuments of bronze for tombs  
F bronzes [monuments funéraires]  
U надгробні пам'ятники металеві 060386
E monuments of metal for tombs  
F monuments funéraires métalliques  
U надгробні плити металеві 060385
E grave slabs of metal / tomb slabs of metal  
F dalles funéraires métalliques / dalles tumulaires métalliques  
U надгробні стели металеві 060388
E tombstone stelae of metal  
F stèles funéraires métalliques  
U накладки стикові до рейок 060116
E fish plates [rails]  
F éclisses de rails  
U наконечники до ціпків [ковіньок, тростин] металеві 060064
E ferrules of metal for walking sticks  
F embouts de cannes métalliques / embouts métalliques de cannes  
U наконечники металеві до канатів [кодол], тросів 060058
E rope thimbles of metal  
F cosses de cordages / cosses de câbles  
U намотувальні котки металеві немеханічні для гнучких труб 060369
E winding spools of metal, non-mechanical, for flexible hoses  
F enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles  
U напірний трубопровід металевий 060421
E penstock pipes of metal  
F conduites forcées métalliques  
U наручники 060181
E handcuffs  
F menottes  
U насадки металеві 060014
E nozzles of metal  
F tuyères métalliques  
U настили металеві 060317
E duckboards of metal  
F caillebotis métalliques  
U натягальні з'єднувачі 060249
E tension links  
F étriers de tension  
U натягачі для дроту [натягальні з'єднувачі] 060230
E wire stretchers [tension links]  
F raidisseurs [quincaillerie métallique] / tendeurs de fils métalliques [étriers de tension]  
U натягачі для металевих пасів [натягальні з'єднувачі] 060383
E stretchers for metal bands [tension links]  
F tendeurs de bandes métalliques [étriers de tension]  
U натягачі для пасів металеві 060101
E belt stretchers of metal  
F tendeurs de courroies métalliques  
U натягачі до сталевих стрічок [натягальні з'єднувачі] 060284
E stretchers for iron bands [tension links]  
F tendeurs de bandes de fer [étriers de tension]  
U нейзильбер 060031
E German silver  
F argentan / maillechort  
U нитки металеві перев'язувальні 060286
E thread of metal for tying-up purposes  
F fils à lier métalliques  
U нікель 060193
E nickel  
F nickel  
U ніобій 060194
E niobium  
F niobium  
U ніпелі шприців для густого мастила 060151
E grease nipples  
F raccords de graissage  
U ножові руків'я [рукоятки] металеві 060342
E knife handles of metal  
F manches de couteaux métalliques  
U номери будинків металеві несвітиві 060196
E house numbers of metal, non-luminous  
F numéros de maisons métalliques, non lumineux  
U номерні [реєстраційні] таблички металеві 060400
E numberplates of metal / registration plates of metal  
F plaques d'immatriculation métalliques / plaques minéralogiques métalliques  
U обмежувачі вантаження металеві для залізничних вагонів 060326
E loading gauge rods, of metal, for railway waggons / loading gauge rods, of metal, for railway wagons  
F gabarits de chargement métalliques pour chemins de fer  
U обручі металеві на бочки [барила] 060288
E barrel hoops of metal  
F cerceaux métalliques pour barils / cercles métalliques pour tonneaux  
U обшивка металева для конструкцій і споруд 060211
E cladding of metal for construction and building / linings of metal [building]  
F revêtements [construction] métalliques  
U огорожі металеві 060368
E fences of metal  
F clôtures métalliques  
U огорожі металеві для могил 060367
E enclosures of metal for tombs  
F encadrements de tombes métalliques  
U оздоби металеві до карнизів 060344
E moldings of metal for cornices / mouldings of metal for cornices  
F moulures de corniches métalliques  
U олово [цина] 060373
E tin  
F étain  
U опаковання з білої жерсті [бляхи] 060119
E tinplate packings  
F emballages en fer-blanc  
U опалубки металеві на бетон 060292
E shuttering of metal for concrete  
F coffrages pour le béton métalliques  
U опори металеві до електропередавальних ліній / стовпи металеві до електропередавальних ліній 060365
E poles of metal for power lines / posts of metal for power lines  
F poteaux métalliques pour lignes électriques  
U остроги [шпори] 060122
E spurs  
F éperons  
U ошурки металеві 060161
E filings of metal  
F limailles  
U пальці [металеві вироби] / шпонки [металеві вироби] / штифти [металеві вироби] 060141
E pins [hardware]  
F fiches [quincaillerie]  
U пам'ятники металеві 060190
E monuments of metal  
F monuments métalliques  
U панелі будівельні металеві 060381
E building boards of metal / building panels of metal  
F panneaux pour la construction métalliques  
U панельні стінні обшиви металеві 060274
E wainscotting of metal  
F lambris métalliques  
U паси [смуги] металеві для переміщування вантажів 060305
E belts of metal for handling loads / straps of metal for handling loads / straps of metal for load handling  
F sangles métalliques pour la manutention de fardeaux  
U пастки для диких тварин * 060025
E traps for wild animals*  
F pièges pour animaux sauvages*  
U перевесла металеві до снопів 060396
E sheaf binders of metal  
F liens de gerbes métalliques  
U перев'язувальні нитки металеві на сільськогосподарські потреби 060319
E binding thread of metal for agricultural purposes  
F liens métalliques à usage agricole  
U переділки металеві 060336
E partitions of metal  
F cloisons métalliques  
U перемички металеві 060165
E lintels of metal  
F linteaux métalliques  
U піддашки металеві будівельні 060179
E porches of metal [building]  
F marquises métalliques [construction]  
U піддони металеві для перевозіння вантажів 060176
E transport pallets of metal  
F palettes de transport métalliques  
U піддони металеві для переміщування вантажів 060175
E handling pallets of metal  
F palettes de manutention métalliques  
U підлоги металеві 060210
E floors of metal  
F planchers métalliques  
U підлогові плитки металеві 060040
E floor tiles of metal  
F carreaux métalliques pour sols  
U підпори металеві 060372
E props of metal  
F étais métalliques / étançons métalliques  
U підставки металеві під бочки 060391
E cask stands of metal  
F chantiers [supports] métalliques pour fûts / chantiers [supports] métalliques pour tonneaux  
U плавучі вмістища металеві 060340
E floating containers of metal  
F conteneurs flottants métalliques  
U плавучі причали металеві для швартування суден 060272
E floating docks of metal, for mooring boats  
F quais flottants métalliques pour l'amarrage des bateaux  
U планки металеві 060160
E laths of metal  
F lattes métalliques  
U платформи складні металеві 060226
E platforms, prefabricated, of metal  
F quais préfabriqués métalliques  
U плити будівельні металеві 060447
E slabs of metal for building  
F dalles métalliques pour la construction  
U плитка металева будівельна 060321
E tiles of metal for building  
F carreaux métalliques pour la construction  
U плитка підлогова металева / плиткове підлогове покриття металеве 060322
E tile floorings of metal  
F carrelages métalliques pour sols  
U поворотні круги [рейкові колії] 060212
E turntables [railways]  
F plaques tournantes  
U погруддя із звичайних металів 060307
E busts of common metal  
F bustes en métaux communs  
U поздовжні балки [частини сходів] металеві 060162
E stringers [parts of staircases] of metal  
F limons [parties d'escaliers] métalliques  
U покрівельна черепиця металева 060213
E roofing tiles of metal  
F tuiles métalliques pour toitures  
U покрівельні кутники защільнювальні металеві 060098
E roof flashing of metal  
F cornières pour toitures métalliques  
U покрівельні риштаки [водостічні жолоби] металеві 060332
E roof gutters of metal  
F chéneaux métalliques / gouttières métalliques  
U покрівлі металеві 060252
E roofing of metal  
F toitures métalliques  
U поперечки металеві 060225
E joists of metal  
F poutrelles métalliques  
U пороги дверні [лежні] металеві 060233
E sills of metal  
F seuils métalliques  
U посріблені сплави [стопи] олова [цини] 060032
E silver plated tin alloy  
F alliage d'étain argenté  
U посудини металеві для зберігання кислот 060065
E containers of metal for storing acids  
F récipients métalliques pour acides  
U поштові скриньки металеві 060120
E letter boxes of metal  
F boîtes aux lettres métalliques  
U пристрої для відлякування птахів, що приводяться до дії вітром, металеві 060432
E wind-driven bird-repelling devices made of metal  
F dispositifs métalliques répulsifs actionnés par le vent contre les oiseaux  
U причальні бочки металеві 060412
E mooring buoys of metal  
F bouées de corps-morts en métal [amarrage]  
U прокладки регулівні металеві 060063
E shims  
F lames métalliques de calage / plaques métalliques de calage  
U протитертьові сплави [стопи] 060027
E anti-friction metal  
F métal antifriction  
U пружини металеві / ресори металеві 060206
E springs [metal hardware]  
F ressorts [quincaillerie métallique]  
U прутки металеві для зварювання 060304
E rods of metal for welding  
F baguettes métalliques pour le soudage  
U прутки металеві для паяння твердими припоями 060302
E rods of metal for brazing  
F baguettes métalliques pour le brasage  
U прутки металеві для твердого паяння і зварювання 060303
E rods of metal for brazing and welding  
F baguettes métalliques pour le brasage et le soudage  
U ракетозапускальні платформи металеві 060159
E rocket launching platforms of metal  
F rampes de lancement de fusées métalliques  
U рами металеві будівельні 060074
E frames of metal for building  
F châssis métalliques [construction]  
U рейки металеві 060129
E rails of metal  
F rails  
U решітки металеві 060152
E gratings of metal / grilles of metal  
F grilles métalliques  
U ринви [водостічні труби] металеві 060356
E gutter pipes of metal  
F tuyaux de descente métalliques  
U риштовання металеве 060360
E scaffolding of metal  
F échafaudages métalliques  
U рогаті ковадла 060045
E beak-irons [bick-irons]  
F bigornes  
U розгалужувальні патрубки металеві 060366
E branching pipes of metal  
F tuyaux d'embranchement métalliques  
U розпізнавальні таблички металеві 060399
E identity plates of metal  
F plaques d'identité métalliques  
U роликові віконниці [заслони, штори] сталеві 060009
E roller blinds of steel  
F stores en acier  
U руди металів 060183
E ores of metal  
F minerais métalliques  
U ручки кулясті металеві 060301
E knobs of metal  
F boutons [poignées] en métal  
U самозаймисті метали 060185
E pyrophoric metals  
F métaux pyrophoriques  
U свинарники металеві 060438
E pigsties of metal  
F porcheries métalliques  
U свинець [оливо], необроблений або частково оброблений 060214
E lead, unwrought or semi-wrought  
F plomb brut ou mi-ouvré  
U свинцеві пломби 060146
E lead seals  
F plombs de garantie  
U сейфи [шафи неспаленні] 060034
E safes [strong boxes]  
F coffres-forts  
U серветкові вмістини закріпні металеві 060358
E towel dispensers, fixed, of metal  
F distributeurs fixes de serviettes métalliques  
U сигнальні панелі несвітиві, немеханічні, металеві 060200
E signalling panels, non-luminous and non-mechanical, of metal  
F panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni mécaniques  
U сітки протикомахові металеві 060428
E insect screens of metal  
F moustiquaires [châssis métalliques]  
U склепи металеві 060323
E vaults of metal [burial]  
F caveaux métalliques  
U скоби [скріпи] металеві для переміщування вантажів 060026
E braces of metal for handling loads / braces of metal for load handling / harness of metal for handling loads / harness of metal for load handling  
F bretelles métalliques pour la manutention de fardeaux  
U скоби із звичайних металів / хомути із звичайних металів 060298
E buckles of common metal [hardware]  
F boucles en métaux communs [quincaillerie]  
U скребачки для взуття 060113
E door scrapers / foot scrapers  
F décrottoirs  
U скриньки металеві на гроші 060029
E cashboxes of metal  
F cassettes à argent métalliques  
U скриньки металеві на інструменти 060423
E tool boxes of metal, empty  
F boîtes à outils vides en métal  
U сплави [стопи] із звичайних металів 060269
E alloys of common metal  
F alliages de métaux communs  
U сплави [стопи] нікелю-срібла 060016
E nickel-silver  
F alliage argent-nickel  
U споруди [конструкції] металеві перемісні 060170
E buildings, transportable, of metal  
F constructions transportables métalliques  
U срібний припій 060030
E silver solder  
F soudure d'argent  
U сталевий дріт 060004
E steel wire  
F fils d'acier  
U сталеві конструкції 060266
E steel buildings  
F constructions en acier  
U сталеві опори [стовпи, стояки, щогли] 060006
E steel masts  
F mâts en acier  
U сталеві пластини / сталеві плити / сталеві сляби 060052
E iron slabs  
F brames  
U сталеві смуги 060003
E hoop steel / steel strip  
F feuillards d'acier  
U сталеві труби 060011
E steel pipes / steel tubes  
F tubes d'acier / tuyaux d'acier  
U сталь злегована 060002
E steel alloys  
F alliages d'acier  
U сталь листова 060010
E steel sheets  
F tôles d'acier  
U сталь молібденова [феромолібден] 060136
E molybdenum iron  
F ferromolybdène  
U сталь, необроблена або частково оброблена 060001
E steel, unwrought or semi-wrought  
F acier brut ou mi-ouvré  
U станіоль [фольга олов'яна] 060375
E tinfoil  
F feuilles d'étain  
U статуї із звичайних металів 060244
E statues of common metal  
F statues en métaux communs  
U стелини металеві 060209
E ceilings of metal  
F plafonds métalliques  
U стійла металеві 060437
E stables of metal  
F étables métalliques  
U стільці-стрем'янки металеві 060448
E step stools of metal  
F marchepieds métalliques  
U стінна плитка металева 060445
E wall tiles of metal  
F carreaux métalliques pour murs  
U стінне личковання металеве [будівельне] 060201
E wall linings of metal [building]  
F revêtements de parois [construction] métalliques  
U стінні покриви металеві [будівельні] 060192
E wall claddings of metal [building]  
F revêtements de murs [construction] métalliques  
U стовпи [палі] металеві 060205
E posts of metal  
F poteaux métalliques  
U стовпи металеві для афіш, об'яв 060411
E advertisement columns of metal  
F colonnes d'affichage métalliques  
U стопори [зупинники, обмежники] металеві 060238
E stops of metal  
F butoirs en métal  
U стрижні металеві для поручнів і огорож 060042
E bars for metal railings  
F barreaux de grilles métalliques  
U стрічки металеві для пакування або перев'язування 060285
E bands of metal for tying-up purposes / wrapping or binding bands of metal  
F bandes à lier métalliques  
U стропи металеві для переміщування вантажів 060306
E slings of metal for handling loads  
F élingues métalliques pour la manutention de fardeaux  
U стулкові вікна металеві 060260
E casement windows of metal  
F vasistas métalliques  
U суднові трапи металеві перемісні для пасажирів 060362
E mobile boarding stairs of metal for passengers  
F escaliers mobiles métalliques pour l'embarquement de passagers  
U східці [щаблі] металеві 060355
E stair treads [steps] of metal  
F degrés [marches] d'escaliers métalliques / marches d'escaliers métalliques  
U сходи металеві 060124
E staircases of metal  
F escaliers métalliques  
U таблички до надгробних каменів металеві 060387
E tombstone plaques of metal  
F plaques funéraires métalliques  
U тантал [метал] 060246
E tantalum [metal]  
F tantale [métal]  
U таці [підноси] металеві * 060440
E trays of metal*  
F plateaux métalliques*  
U тверді припої 060053
E brazing alloys  
F brasures  
U телеграфні стовпи металеві 060222
E telegraph posts of metal  
F poteaux télégraphiques métalliques  
U телефонні кабіни [будки] металеві 060422
E telephone booths of metal / telephone boxes of metal  
F cabines téléphoniques en métal  
U теплиці [оранжереї] перемісні металеві 060236
E greenhouses of metal, transportable  
F serres transportables métalliques  
U титан 060251
E titanium  
F titane  
U томпак 060253
E tombac  
F tombac  
U троси металеві [неелектричні] 060311
E cables of metal, non-electric  
F câbles métalliques non électriques  
U троси сталеві 060427
E wire rope  
F filins d'acier  
U труби металеві 060127
E pipes of metal / tubes of metal  
F tubes métalliques / tuyaux métalliques  
U труби металеві до центрального опалювання 060076
E ducts and pipes of metal for central heating installations / ducts of metal, for central heating installations / pipes of metal, for central heating installations  
F conduits métalliques de chauffage central  
U трубопроводи металеві 060258
E pipework of metal  
F tuyauteries métalliques  
U трубопроводи металеві до вентиляційного і кондиціювального устатковання 060415
E ducts of metal for ventilating and air conditioning installations  
F conduits métalliques d'installations de ventilation et de climatisation  
U тумби металеві для швартування 060271
E mooring bollards of metal  
F pieux d'amarrage métalliques  
U турнікети металеві 060255
E turnstiles of metal  
F tourniquets [portillons tournants] métalliques  
U феровольфрам 060139
E tungsten iron  
F ferrotungstène  
U феротитан 060138
E ferrotitanium / titanium iron  
F ferrotitane  
U фігурки [статуетки] із звичайних металів 060382
E figurines [statuettes] of common metal / statuettes of common metal  
F figurines [statuettes] en métaux communs / statuettes en métaux communs  
U фітинги [обладунки] металеві до вікон 060130
E fittings of metal for windows  
F garnitures de fenêtres métalliques  
U фітинги [обладунки] металеві до ліжок 060393
E fittings of metal for beds  
F garnitures de lits métalliques  
U фітинги [обладунки] металеві до меблів 060380
E fittings of metal for furniture  
F garnitures de meubles métalliques  
U фітинги [обладунки] металеві до трубопроводів стисненого повітря 060267
E fittings of metal for compressed air ducts  
F armatures pour conduites d'air comprimé métalliques  
U фітинги [обладунки] металеві до трун 060324
E fittings of metal for coffins  
F garnitures de cercueils métalliques  
U фланці металеві 060054
E flanges of metal [collars]  
F brides [colliers] métalliques  
U флюгери металеві 060148
E weather vanes of metal / weather- or wind-vanes of metal / wind vanes of metal  
F girouettes  
U фольга металева для обгортання і пакування 060416
E foils of metal for wrapping and packaging  
F feuilles métalliques pour emballage et empaquetage  
U форми металеві на лід 060150
E ice moulds of metal  
F moules à glace métalliques  
U хомути [гаки] [затискачі] металеві для кріплення труб 060312
E clips of metal for pipes / collars of metal for fastening pipes / wall hooks of metal for pipes  
F colliers d'attache métalliques pour tuyaux  
U хром 060079
E chromium  
F chrome  
U хромова сталь [ферохром] 060080
E chrome iron  
F ferrochrome  
U хромові руди 060081
E chrome ores  
F minerais de chrome  
U художні вироби з бронзи 060056
E bronzes [works of art]  
F bronzes [objets d'art]  
U художні вироби із звичайних металів 060278
E works of art of common metal  
F objets d'art en métaux communs  
U цвяхи 060085
E nails  
F articles de clouterie / clous  
U цвяхи без головок / цвяхи з широкими головками [оббивкові] 060086
E brads / tacks [nails]  
F pointes [clous] / semences [clous]  
U цинк 060223
E zinc  
F zinc  
U цирконій 060264
E zirconium  
F zirconium  
U чавун, необроблений або частково оброблений 060133
E cast iron, unwrought or semi-wrought  
F fonte brute ou mi-ouvrée  
U частоколи металеві 060198
E palings of metal  
F palissades métalliques  
U шарніри металеві 060327
E hinges of metal  
F charnières métalliques  
U шафи [рундуки] металеві на м'ясо / шафи [рундуки] металеві на харчі 060392
E chests of metal for food / meat safes of metal  
F garde-manger métalliques  
U шпунтові палі [шпунтини] металеві 060188
E pilings of metal / sheet piles of metal  
F palplanches métalliques  
U шухляди металеві на інструменти 060424
E tool chests of metal, empty  
F coffres à outils vides en métal  
U щогли металеві 060023
E masts of metal  
F mâts [poteaux] métalliques  
U ящики [рундуки, скрині] металеві 060398
E bins of metal / chests of metal  
F bahuts [coffres] métalliques / caisses en métal / coffres métalliques / huches métalliques  
Відображено всі 417 записи(-ів)