Клас 7

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з'єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; інкубатори для яєць; торговельні автомати

Назва товару Базовий номер
U пристрої для очищання випускних газів двигунів 070273
E anti-pollution devices for motors and engines  
F dispositifs antipollution pour moteurs  
U пристрої для переміщування вантажів на повітряній подушці 070129
E air cushion devices for moving loads  
F dispositifs pour le déplacement de charges sur coussins d'air  
U пристрої до пилососів для пирскання парфумами і дезінфікувальними засобами 070506
E vacuum cleaner attachments for disseminating perfumes and disinfectants  
F accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les désinfectants  
U пробійники до діропробивальних машин 070305
E punches for punching machines  
F poinçons de poinçonneuses  
U прокатні стани 070228
E rolling mills  
F laminoirs  
U промивальні машини 070063
E rinsing machines  
F rinceuses  
U прополювальні [полільні] машини 070344
E weeding machines  
F machines à sarcler  
U просіювальне устатковання 070133
E sifting installations  
F installations de criblage  
U просмолювачі [гудронатори] [машини] 070202
E tarring machines  
F goudronneuses  
U пружини [ресори] [деталі машин] 070330
E springs [parts of machines]  
F ressorts [parties de machines]  
U прядильні верстати 070260
E spinning frames  
F métiers à filer  
U прядильні машини 070190
E spinning machines  
F machines de filature  
U прядки 070191
E spinning wheels  
F rouets à filer  
U пудлінгувальні [рудопромивальні] машини 070319
E puddling machines  
F machines à puddler  
U п'яльці до вишивальних машин 070067
E tambours for embroidery machines  
F tambours pour machines à broder  
U п'яткові машини 070361
E heel-making machines  
F machines pour le talonnage  
U радіатори [охолоджувальні] до двигунів 070464
E radiators [cooling] for motors and engines  
F radiateurs de refroidissement pour moteurs  
U реактивні двигуни, крім призначених до наземних транспортних засобів 070272
E jet engines other than for land vehicles  
F moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres  
U регулятори [частини машин] 070254
E regulators [parts of machines]  
F régulateurs [parties de machines]  
U регулятори кількості обертів до машин і двигунів 070275
E speed governors for machines, engines and motors  
F régulateurs de vitesse de machines et de moteurs  
U регулятори тиску [деталі машин] 070317
E pressure regulators [parts of machines]  
F régulateurs de pression [parties de machines]  
U редуктори [зменшувальні, знижувальні передавачі], крім призначених до наземних транспортних засобів 070447
E reduction gears other than for land vehicles  
F démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres  
U редукційні клапани [деталі машин] 070154
E pressure reducers [parts of machines]  
F détendeurs de pression [parties de machines]  
U рейкові і трибові підойми 070132
E rack and pinion jacks  
F crics à crémaillère  
U рейковкладальні машини 070322
E rail-laying machines  
F machines pour la pose des rails