Клас 7

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з'єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; інкубатори для яєць; торговельні автомати

Назва товару Базовий номер
U ремізи ткацьких верстатів 070212
E gears for weaving looms  
F harnais de métiers à tisser  
U ремізки ткацьких верстатів 070224
E loom shafts  
F lames de métiers à tisser  
U різаки газові 070486
E cutting blow pipes, gas-operated  
F chalumeaux à découper à gaz  
U різальні верстати 070123
E cutters [machines]  
F coupeuses [machines]  
U різальні інструменти [деталі машин] 070285
E tools [parts of machines]  
F outils [parties de machines]  
U різальні машини 070146
E cutting machines  
F découpeuses  
U роботи [машини] 070422
E robots [machines]  
F robots [machines]  
U розбризкувачі стічної води 070162
E sewage pulverisers / sewage pulverizers  
F pulvérisateurs pour eaux d'égouts  
U розливальні машини 070353
E filling machines  
F machines à soutirer  
U розподільчі машини автоматичні / торговельні автомати 070537
E distribution machines, automatic / vending machines  
F distributeurs automatiques  
U розподільчі пристрої для липких стрічок 070004
E adhesive tape dispensers [machines]  
F distributeurs de ruban adhésif [machines]  
U розширні посудини [частини машин] 070493
E expansion tanks [parts of machines]  
F vases d'expansion [parties de machines]  
U рухомі доріжки 070518
E moving pavements [sidewalks] / sidewalks [moving pavements]  
F tapis roulant  
U ручні інструменти, крім з ручним рушієм 070284
E hand-held tools, other than hand-operated  
F outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement  
U рушійні механізми, крім призначених до наземних транспортних засобів 070252
E propulsion mechanisms other than for land vehicles  
F mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres  
U сальники [деталі машин] 070198
E stuffing boxes [parts of machines]  
F boîtes à étoupe [parties de machines]  
U самомастиві підшипники [вальниці] 070027
E self-oiling bearings  
F paliers autograisseurs  
U саморегулівні паливні насоси [помпи] 070543
E self-regulating fuel pumps  
F pompes autorégulatrices à combustible  
U сатинувальні машини 070345
E satinizing machines  
F machines à satiner  
U свердлильні головки [деталі машин] 070125
E drilling heads [parts of machines]  
F couronnes de sondage [parties de machines]  
U свердлові [бурові] вежі [вишки], плавучі або неплавучі 070462
E drilling rigs, floating or non-floating  
F tours de forage flottantes ou non flottantes  
U свердлові патрони [деталі машин] 070428
E drill chucks [parts of machines]  
F porte-forets [parties de machines]  
U свічки запалові до дизельних двигунів 070061
E glow plugs for Diesel engines  
F bougies de réchauffage pour moteurs Diesel  
U свічки запалювальні до двигунів внутрішнього згоряння 070394
E sparking plugs for internal combustion engines  
F bougies d'allumage pour moteurs à explosion  
U сепаратори [відокремлювачі] 070142
E separators  
F séparateurs