Клас 7

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з'єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; інкубатори для яєць; торговельні автомати

Назва товару Базовий номер
U пневматичні пістолети для видавлювання мастик 070456
E compressed air guns for the extrusion of mastics  
F pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics  
U пневматичні транспортери 070304
E pneumatic transporters  
F transporteurs pneumatiques  
U пневматичні трубопровідні транспортери / трубопровідні транспортери пневматичні 070370
E pneumatic tube conveyors / tube conveyors, pneumatic  
F installations pneumatiques de transport par tubes  
U повітровсмоктувальні машини [для пилу тощо] 070398
E air suction machines  
F machines d'aspiration d'air  
U повітродувні машини або вентилятори для ущільнювання, всмоктування і переміщування зерна 070203
E blowing machines for the compression, sucking and carrying of grain / blowing machines or fans for the compression, sucking and carrying of grain / fans for the compression, sucking and carrying of grain  
F souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des grains  
U повітродувні машини для стискання, всмоктування і переміщування газів 070199
E blowing machines for the compression, exhaustion and transport of gases  
F souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des gaz  
U повітрювальні насоси [помпи] до акваріумів 070005
E aerating pumps for aquaria  
F pompes d'aération pour aquariums  
U повітряні конденсатори 070011
E air condensers  
F condenseurs à air  
U повітряні насоси [помпи] [гаражне устатковання] 070310
E air pumps [garage installations]  
F pompes à air [installations de garages]  
U подавачі [деталі машин] 070176
E feeders [parts of machines]  
F entraîneurs [parties de machines]  
U подавачі паперу [друкування] 070246
E paper feeders [printing]  
F margeurs [imprimerie]  
U подрібнювачі кухонні електричні 070256
E crushers for kitchen use, electric  
F broyeurs de cuisine électriques  
U поршні [деталі машин або двигунів] 070302
E pistons [parts of machines or engines]  
F pistons [parties de machines ou de moteurs]  
U поршні двигунів 070274
E pistons for engines  
F pistons de moteurs  
U поршні циліндрів 070197
E pistons for cylinders  
F pistons de cylindres