Клас 7

Машини і верстати; двигуни (крім призначених для наземного транспорту); муфти, з'єднувачі, зчепи та передавачі (крім призначених для наземного транспорту); сільськогосподарське знаряддя, крім знаряддя з ручним рушієм; інкубатори для яєць; торговельні автомати

Назва товару Базовий номер
U тістомісильні машини 070295
E kneading machines  
F pétrins mécaniques  
U ткацькі машини 070259
E looms  
F métiers [machines]  
U токарні верстати 070098
E lathes [machine tools]  
F tours [machines-outils]  
U торбинки до пилососів 070521
E vacuum cleaner bags  
F sacs pour aspirateurs  
U трансмісії [передавачі] до машин 070369
E transmissions for machines  
F transmissions de machines  
U трансмісії [передавачі], крім призначених до наземних транспортних засобів 070253
E transmissions, other than for land vehicles  
F mécanismes de transmission pour véhicules non terrestres  
U тримачі різальних інструментів до верстатів і машин 070286
E holding devices for machine tools  
F porte-outils [parties de machines]  
U труби парових котлів [частини машин] 070471
E boiler tubes [parts of machines]  
F tubes de chaudières [parties de machines]  
U турбіни вітрові 070523
E wind turbines  
F éoliennes  
U турбіни, крім призначених до наземних транспортних засобів 070375
E turbines other than for land vehicles  
F turbines autres que pour véhicules terrestres  
U турбокомпресори 070114
E turbocompressors  
F turbocompresseurs  
U тягові двигуни, крім призначених до наземних транспортних засобів 070241
E driving motors other than for land vehicles  
F machines motrices autres que pour véhicules terrestres  
U тягові ланцюги, крім призначених до наземних транспортних засобів 070425
E driving chains other than for land vehicles  
F chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres  
U універсальні карданні шарніри 070479
E universal joints [Cardan joints]  
F joints de cardan  
U упаковувальні машини 070499
E packaging machines  
F machines d'emballage