Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

136 - 150 з 651 записів
Назва товару Базовий номер
U експонометри 090251
E exposure meters [light meters]  
F exposimètres [posemètres] / posemètres  
U електрифіковані шини для монтування точкових джерел світла 090635
E electrified rails for mounting spot lights  
F rails électriques pour le montage de projecteurs  
U електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами 090130
E electric installations for the remote control of industrial operations  
F installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles  
U електричні дверні дзвоники 090566
E electric door bells  
F sonnettes de portes, électriques  
U електричні кабелепроводи [жильникопроводи] 090142
E electricity conduits  
F conduites d'électricité  
U електричні огорожі 090669
E electrified fences  
F clôtures électrifiées  
U електродинамічна апаратура для дистанційного керування залізничними стрілками 090022
E electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points  
F appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer  
U електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами 090447
E electro-dynamic apparatus for the remote control of signals  
F appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux  
U електролітичні ванни 090226
E electrolysers  
F électrolyseurs  
U електромагнітні навитки [котушки] 090024
E electromagnetic coils  
F bobines d'électro-aimants  
U електронні видання завантажні 090657
E electronic publications, downloadable  
F publications électroniques téléchargeables  
U електронні етикетки [налички] до товарів 090637
E electronic tags for goods  
F étiquettes électroniques pour marchandises  
U електронні кишенькові перекладачі 090636
E electronic pocket translators  
F traducteurs électroniques de poche  
U електронні олівці [елементи дисплеїв] 090598
E electronic pens [visual display units]  
F crayons électroniques pour unités d'affichage visuel  
U електронні оповіщальні дошки 090643
E electronic notice boards  
F tableaux d'affichage électroniques  
136 - 150 з 651 записів