Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

101 - 200 з 651 записів
Назва товару Базовий номер
U далекоміри 090195
E range finders / telemeters  
F télémètres  
U декомпресійні камери 090595
E decompression chambers  
F caissons de décompression  
U денсиметри 090175
E densimeters  
F densimètres  
U денситометри 090532
E densitometers  
F densitomètres  
U детектори 090180
E detectors  
F détecteurs  
U детектори диму 090623
E smoke detectors  
F détecteurs de fumée  
U детектори фальшивих [підроблених] монет 090173
E counterfeit [false] coin detectors / false coin detectors  
F détecteurs de fausse monnaie  
U джукбокси [дисководи з автоматичною заміною дисків до комп'ютерів] 090604
E juke boxes for computers  
F changeurs de disques [informatique]  
U дзвоники сполохової сигналізації 090402
E bells [warning devices]  
F sonneries [appareils avertisseurs]  
U дзеркала для контрольно-оглядових робіт 090307
E mirrors for inspecting work  
F miroirs d'inspection pour travaux  
U дзеркала оптичні 090354
E mirrors [optics]  
F miroirs [optique]  
U диктофони 090188
E dictating machines  
F machines à dicter  
U динамометри 090203
E dynamometers  
F dynamomètres  
U дискети 090534
E floppy disks  
F disquettes souples  
U диски магнітні 090533
E disks, magnetic  
F disques magnétiques  
U дисководи до комп'ютерів 090634
E disk drives for computers  
F mécanismes d'entraînement de disques [informatique]  
U дистанційні переривники 090474
E telerupters  
F télérupteurs  
U дистилювальні апарати на наукові потреби 090564
E distillation apparatus for scientific purposes  
F appareils pour la distillation à usage scientifique  
U дифракційні мікроскопи 090189
E diffraction apparatus [microscopy]  
F appareils de diffraction [microscopie]  
U дихальні апарати для підводного плавання 090355
E breathing apparatus for underwater swimming  
F appareils respiratoires pour la nage subaquatique  
U дихальні апарати, крім апаратів штучного дихання 090431
E breathing apparatus, except for artificial respiration  
F appareils pour la respiration, à l'exception de ceux pour la respiration artificielle  
U діагностичні апарати нелікарські [немедичні] 090633
E diagnostic apparatus, not for medical purposes  
F appareils pour le diagnostic non à usage médical  
U діапроектори [слайдові [прозіркові] проектори] 090186
E slide projectors / transparency projection apparatus  
F appareils de projection de diapositives  
U діафрагми для дослідницької апаратури 090439
E diaphragms for scientific apparatus  
F membranes pour appareils scientifiques  
U діафрагми до фотоапаратів 090562
E diaphragms [photography]  
F diaphragmes [photographie]  
U ДНК-чипи 090684
E DNA chips  
F puces à ADN  
U додавальні машини 090019
E adding machines  
F machines à additionner  
U дозатори [дозувальні пристрої] 090565
E dosage dispensers / dosimeters  
F appareils de dosage / doseurs  
U дорожні знаки світиві або механічні 090516
E road signs, luminous or mechanical  
F bornes routières lumineuses ou mécaniques  
U дорожні конуси [сигнальні] 090715
E traffic cones  
F cônes de signalisation routière  
U дрібні вимірювальні інструменти 090105
E jigs [measuring instruments]  
F gabarits [instruments de mesure]  
U дріт плавкий [топкий] з металевих сплавів [стопів] 090505
E fuse wire / wires of metal alloys [fuse wire]  
F fils en alliages métalliques [fusibles]  
U дросельні навитки [котушки] 090441
E choking coils [impedance]  
F bobines de self  
U духовки [сушильні шафи] лабораторні / печі лабораторні дослідницькі 090568
E furnaces for laboratory use / ovens for laboratory use  
F fourneaux de laboratoire / fours de laboratoire  
U екрани фотографічні 090211
E screens [photography]  
F écrans [photographie]  
U експонометри 090251
E exposure meters [light meters]  
F exposimètres [posemètres] / posemètres  
U електрифіковані шини для монтування точкових джерел світла 090635
E electrified rails for mounting spot lights  
F rails électriques pour le montage de projecteurs  
U електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами 090130
E electric installations for the remote control of industrial operations  
F installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles  
U електричні дверні дзвоники 090566
E electric door bells  
F sonnettes de portes, électriques  
U електричні кабелепроводи [жильникопроводи] 090142
E electricity conduits  
F conduites d'électricité  
U електричні огорожі 090669
E electrified fences  
F clôtures électrifiées  
U електродинамічна апаратура для дистанційного керування залізничними стрілками 090022
E electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points  
F appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer  
U електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами 090447
E electro-dynamic apparatus for the remote control of signals  
F appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux  
U електролітичні ванни 090226
E electrolysers  
F électrolyseurs  
U електромагнітні навитки [котушки] 090024
E electromagnetic coils  
F bobines d'électro-aimants  
U електронні видання завантажні 090657
E electronic publications, downloadable  
F publications électroniques téléchargeables  
U електронні етикетки [налички] до товарів 090637
E electronic tags for goods  
F étiquettes électroniques pour marchandises  
U електронні кишенькові перекладачі 090636
E electronic pocket translators  
F traducteurs électroniques de poche  
U електронні олівці [елементи дисплеїв] 090598
E electronic pens [visual display units]  
F crayons électroniques pour unités d'affichage visuel  
U електронні оповіщальні дошки 090643
E electronic notice boards  
F tableaux d'affichage électroniques  
U епідіаскопи 090235
E epidiascopes  
F épidiascopes  
U ергометри 090239
E ergometers  
F ergomètres  
U закодовані ідентифікаційні браслети магнітні 090692
E encoded identification bracelets, magnetic  
F bracelets magnétiques d'identification  
U замки електричні 090443
E locks, electric  
F serrures électriques  
U записники електронні 090628
E electronic agendas  
F agendas électroniques  
U запобіжники від перенапруги 090676
E voltage surge protectors  
F régulateurs contre les surtensions  
U запобіжники плавкі [топкі] 090269
E fuses  
F fusibles  
U захисні засоби від рентгенівського проміння, крім призначених на лікарські [медичні] потреби 090422
E protection devices against X-rays, not for medical purposes  
F dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical  
U захисні костюми для пілотів 090070
E protective suits for aviators  
F combinaisons spéciales de protection pour aviateurs  
U захисні маски * 090338
E protective masks*  
F masques de protection*  
U захисні окуляри для спорту 090654
E goggles for sports  
F lunettes de sport  
U захисні шоломи до спорту 090656
E protective helmets for sports  
F casques de protection pour le sport  
U захисні шоломи, каски 090112
E protective helmets  
F casques de protection  
U збалансовувальні пристрої 090237
E balancing apparatus  
F dispositifs d'équilibrage  
U звукові сигнальні пристрої 090014
E acoustic [sound] alarms / sound alarms  
F avertisseurs acoustiques  
U звуковідтворювальна апаратура 090452
E sound reproduction apparatus  
F appareils pour la reproduction du son  
U звукозаписові диски, грамплатівки 090016
E phonograph records / sound recording discs  
F disques acoustiques  
U звукозаписові носії 090111
E sound recording carriers  
F supports d'enregistrements sonores  
U звукозаписові плівки 090231
E sound recording strips  
F films pour l'enregistrement des sons  
U звукозаписувальна апаратура 090451
E sound recording apparatus  
F appareils pour l'enregistrement du son  
U звукопередавальні апарати 090450
E sound transmitting apparatus  
F appareils pour la transmission du son  
U звукопроводи 090015
E acoustic conduits  
F conduits acoustiques  
U з'єднувальні затискачі електричні 090442
E wire connectors [electricity]  
F serre-fils [électricité]  
U з'єднувальні коробки електричні 090145
E junction boxes [electricity]  
F boîtes de connexion / boîtes de jonction [électricité]  
U з'єднувачі [обладдя для обробляння інформації] 090594
E couplers [data processing equipment]  
F coupleurs [équipements de traitement de données]  
U з'єднувачі електричних ліній 090219
E connections for electric lines  
F raccords de lignes électriques  
U з'єднувачі електричні 090220
E connections, electric / couplings, electric  
F accouplements électriques / raccordements électriques  
U з'єднувачі лінійні електричні 090144
E connectors [electricity]  
F connecteurs [électricité] / connexions [électricité]  
U знаки механічні 090234
E mechanical signs  
F enseignes mécaniques  
U знаки світиві 090329
E signs, luminous  
F enseignes lumineuses  
U зонди на наукові потреби 090436
E probes for scientific purposes  
F sondes à usage scientifique  
U зондувальні апарати і машини 090453
E sounding apparatus and machines  
F appareils et machines de sondage  
U зчитувачі [обладдя для обробляння інформації] 090620
E readers [data processing equipment]  
F lecteurs [équipements de traitement de données]  
U зчитувачі штрихових кодів 090581
E bar code readers  
F lecteurs de codes à barres  
U інвертори електричні 090310
E inverters [electricity]  
F inverseurs [électricité]  
U індикатори [покажчики або реєстратори] тиску 090410
E pressure indicators  
F enregistreurs de pression  
U індикатори нахилу / інклінометри / клінометри 090299
E clinometers / gradient indicators / inclinometers / slope indicators  
F clinomètres / inclinomètres / indicateurs de pente  
U інкубатори для бактерійних культур 090556
E incubators for bacteria culture  
F couveuses pour la culture bactérienne  
U інтерфейси до комп'ютерів 090603
E interfaces for computers  
F interfaces [informatique]  
U іонізатори, крім призначених для обробляння повітря або води 090311
E ionization apparatus not for the treatment of air or water  
F appareils d'ionisation non pour le traitement d'air ou d'eau  
U іскрогасники 090245
E spark-guards  
F pare-étincelles  
U кабелі [жильники] електричні 090215
E cables, electric  
F câbles électriques  
U калібри 090066
E calipers  
F calibres  
U калібрувальні кільця 090040
E calibrating rings  
F anneaux à calibrer  
U калькулятори кишенькові 090644
E pocket calculators  
F calculatrices de poche  
U капілярні трубки 090109
E capillary tubes  
F tubes capillaires  
U каркаси електричних навиток [котушок] 090514
E holders for electric coils  
F supports de bobines électriques  
U карти пам'яті до відеоігрових пристроїв 090727
E memory cards for video game machines  
F cartes mémoire pour machines de jeux vidéo  
U картки з інтегрованими мікросхемами [смарт-картки] 090640
E integrated circuit cards [smart cards] / smart cards [integrated circuit cards]  
F cartes à mémoire ou à microprocesseur  
U картки-ключі кодовані 090725
E encoded key cards  
F cartes-clefs codées  
101 - 200 з 651 записів