Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

Назва товару Базовий номер
U покажчики рівня бензину 090243
E gasoline gauges / petrol gauges  
F niveaux d'essence  
U покажчики рівня води 090204
E water level indicators  
F indicateurs de niveau d'eau  
U поливальні протипожежні системи 090646
E sprinkler systems for fire protection  
F gicleurs d'incendie  
U поляриметри 090404
E polarimeters  
F polarimètres  
U попереджальні трикутники для несправних транспортних засобів 090446
E vehicle breakdown warning triangles  
F triangles de signalisation pour véhicules en panne  
U посилювальні лампи електронні 090038
E amplifying tubes / amplifying valves  
F lampes amplificatrices / tubes amplificateurs  
U посилювачі 090037
E amplifiers  
F amplificateurs / appareils pour l'amplification des sons  
U поштові ваги 090325
E letter scales  
F pèse-lettres  
U призми оптичні 090365
E prisms [optics]  
F prismes [optique]  
U прикладні програми комп'ютерного програмного статку завантажні 090717
E computer software applications, downloadable  
F applications logicielles informatiques téléchargeables  
U прилади для аналізування повітря 090025
E air analysis apparatus  
F appareils pour l'analyse de l'air  
U прилади для аналізування харчових продуктів 090029
E food analysis apparatus  
F appareils pour l'analyse des aliments  
U прилади для вимірювання відстані 090187
E distance measuring apparatus  
F appareils pour la mesure des distances / diastimètres  
U прилади для вимірювання товщини вичиненої шкіри 090171
E appliances for measuring the thickness of leather  
F appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs  
U прилади для вимірювання товщини шкур 090386
E apparatus for measuring the thickness of skins  
F appareils à mesurer l'épaisseur des peaux  
U прилади для перевіряння швидкості транспортних засобів 090152
E speed checking apparatus for vehicles  
F contrôleurs de vitesse pour véhicules  
U прилади для реєстрування часу 090478
E time recording apparatus  
F appareils pour l'enregistrement de temps  
U прилади і пристрої для важення 090388
E weighing apparatus and instruments  
F appareils et instruments de pesage  
U прилади навігаційні до системи глобального позиціонування 090701
E Global Positioning System [GPS] apparatus  
F appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] / appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]  
U прилади, інструменти, що мають окуляри 090332
E instruments containing eyepieces  
F instruments à lunettes  
U принтери до комп'ютерів 090618
E printers for use with computers  
F imprimantes d'ordinateurs  
U прискорювачі частинок 090002
E particle accelerators  
F accélérateurs de particules  
U пристосовання для розмічання низу швейних виробів 090313
E hemline markers  
F arrondisseurs pour la couture  
U пристрої безпеки руху на залізниці 090254
E railway traffic safety appliances  
F appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire  
U пристрої для вимірювання швидкості [фотографія] 090345
E speed measuring apparatus [photography]  
F appareils pour le mesurage de la vitesse [photographie]  
U пристрої для виписування рахунків 090252
E invoicing machines  
F machines à facturer  
U пристрої для відеозаписування 090536
E video recorders  
F magnétoscopes  
U пристрої для записування на магнітну стрічку 090077
E tape recorders  
F enregistreurs à bande magnétique  
U пристрої для змінювання голок програвачів 090503
E apparatus for changing record player needles  
F dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques  
U пристрої для обробляння інформації 090306
E data processing apparatus  
F appareils de traitement de données  
U пристрої для різання плівки 090262
E film cutting apparatus  
F appareils à couper les films  
U пристрої для читання електронних книжок 090718
E electronic book readers  
F liseuses électroniques  
U пробірки 090236
E test tubes  
F éprouvettes  
U провідники електричні 090141
E conductors, electric  
F conducteurs électriques  
U проводи електричні 090255
E wires, electric  
F fils électriques  
U проводка електрична 090216
E ducts [electricity]  
F canalisations électriques  
U програвачі 090192
E record players  
F tourne-disques  
U програвачі [плеєри] компакт-дисків 090632
E compact disc players  
F lecteurs de disques compacts  
U програвачі дисків DVD 090685
E DVD players  
F lecteurs DVD  
U програмний статок комп'ютерів записаний 090591
E computer software, recorded  
F logiciels [programmes enregistrés]  
U проекційні апарати 090411
E projection apparatus  
F appareils de projection  
U проекційні екрани 090209
E projection screens  
F écrans de projection  
U промивальні посудини [фотографія] 090390
E washing trays [photography]  
F bacs de rinçage [photographie]  
U протигази, крім призначених для штучного дихання / респіратори [респіраторні маски], крім призначених для штучного дихання 090113
E respirators, other than for artificial respiration / respiratory masks, other than for artificial respiration  
F masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle  
U протизавадні пристрої електричні 090048
E anti-interference devices [electricity]  
F dispositifs antiparasites [électricité]  
U протизасліпове скло 090046
E anti-glare glasses  
F lunettes antiéblouissantes  
U протизасліпові козирки, щитки 090047
E anti-dazzle shades / anti-glare visors  
F visières antiéblouissantes  
U протикрадіжні запобіжні пристрої електричні 090497
E theft prevention installations, electric  
F installations électriques pour préserver du vol  
U протикрадіжні попереджальні пристрої 090511
E anti-theft warning apparatus  
F avertisseurs contre le vol  
U протипожежні покриви 090638
E fire blankets  
F couvertures coupe-feu  
U процесори [головні процесові блоки] 090619
E central processing units [processors] / processors [central processing units]  
F processeurs [unités centrales de traitement] / unités centrales de traitement [processeurs]  
U прутки для шукання підземних джерел води 090072
E rods for water diviners  
F baguettes de sourciers  
U прямовиси 090258
E plumb lines  
F fils à plomb  
U пульти керування електричні 090217
E control panels [electricity]  
F tableaux de commande [électricité]  
U пускові кабелі [жильники] до моторів 090647
E starter cables for motors  
F câbles de démarrage pour moteurs  
U радари 090416
E radar apparatus  
F radars  
U радіо до транспортних засобів 090417
E vehicle radios  
F appareils de radio pour véhicules  
U радіолампи [вакуумні] 090491
E vacuum tubes [radio]  
F tubes vacuum [T.S.F.]  
U радіологічні апарати промислові 090418
E radiological apparatus for industrial purposes  
F appareils de radiologie à usage industriel  
U радіологічні екрани промислові 090526
E radiology screens for industrial purposes  
F écrans radiologiques à usage industriel  
U радіо-няня [пристрої для пильнування за немовлятами] 090721
E baby monitors  
F dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés  
U радіопейджери [апарати особового радіовиклику] 090673
E radio pagers  
F appareils de téléappel radio  
U радіопередавачі далекого зв'язку [телекомунікації] 090228
E transmitting sets [telecommunication]  
F émetteurs [télécommunication]  
U радіоприймачі 090270
E radios  
F appareils de radio / postes de T.S.F.  
U радіотелеграфні станції 090408
E radiotelegraphy sets  
F postes radiotélégraphiques  
U радіотелефонні станції 090407
E radiotelephony sets  
F postes radiotéléphoniques  
U радіощогли 090471
E masts for wireless aerials  
F pylônes de T.S.F. / pylônes de téléphonie sans fil  
U рамки на прозірки [слайди] 090099
E frames for photographic transparencies  
F cadres pour diapositives  
U растри для фотоцинкографії 090286
E screens for photoengraving  
F trames pour la photogravure  
U рахівниці 090627
E abacuses  
F bouliers compteurs  
U рахувальні машини 090103
E calculating machines  
F machines arithmétiques / machines à calculer  
U рахувальні машини для виборів 090499
E voting machines  
F machines à voter  
U рації переносні 090677
E walkie-talkies  
F talkies-walkies  
U реанімаційні манекени [навчальні пристрої] 090680
E resuscitation mannequins [teaching apparatus]  
F mannequins pour exercices de secours [appareils d'instruction]  
U регулівні прилади електричні 090150
E regulating apparatus, electric  
F appareils électriques de contrôle  
U регулятори апаратури для освітлювання сцени 090682
E stage lighting regulators  
F régulateurs d'éclairage de scène  
U регулятори напруги до транспортних засобів 090498
E voltage regulators for vehicles  
F régulateurs de tension pour véhicules  
U регулятори освітлювання електричні 090606
E light dimmers [regulators], electric / light regulators [dimmers], electric  
F régulateurs [variateurs] de lumière / variateurs [régulateurs] de lumière  
U регулятори числа обертів до програвачів 090486
E speed regulators for record players  
F régulateurs de vitesse de tourne-disques  
U редуктори [електричні] 090168
E cell switches [electricity] / reducers [electricity]  
F réducteurs [électricité]  
U резистори електричні 090427
E resistances, electric  
F résistances électriques  
U рейсмуси 090490
E marking gauges [joinery]  
F trusquins  
U реле електричні 090222
E relays, electric  
F relais électriques  
U ремінці до стільникових телефонів 090703
E cell phone straps  
F cordonnets pour téléphones mobiles  
U рентгенівські апарати, крім лікарських [медичних] 090425
E X-ray apparatus not for medical purposes  
F appareils à rayons X non à usage médical  
U рентгенівські плівки зекспоновані 090573
E X-ray films, exposed  
F films radiographiques exposés  
U рентгенівські трубки, крім лікарських [медичних] 090421
E X-ray tubes not for medical purposes  
F tubes à rayons X non à usage médical  
U рентгенограми, крім лікарських [медичних] 090625
E X-ray photographs, other than for medical purposes  
F radiographies autres qu'à usage médical  
U реостати 090432
E rheostats  
F rhéostats  
U респіратори для проціджування [фільтрування] повітря 090430
E respirators for filtering air  
F respirateurs pour le filtrage de l'air  
U реторти 090157
E retorts  
F cornues  
U рефрактометри 090250
E refractometers  
F réfractomètres  
U рефрактори 090424
E refractors  
F réfracteurs  
U решітки до пластин електричних акумуляторів 090287
E grids for batteries  
F grilles pour accumulateurs électriques  
U рингтони для мобільних телефонів завантажні 090694
E downloadable ring tones for mobile phones  
F tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles  
U розмагнічувальні пристрої для магнітних стрічок 090076
E demagnetizing apparatus for magnetic tapes  
F appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques  
U розпізнавальні жили електричних проводів 090294
E identification sheaths for electric wires  
F gaines d'identification pour fils électriques  
U розпізнавальні картки магнітні 090529
E identity cards, magnetic  
F cartes magnétiques d'identification  
U розподільчі пульти електричні 090198
E distribution consoles [electricity]  
F pupitres de distribution [électricité]  
U розподільчі шафи електричні 090054
E distribution boxes [electricity]  
F armoires de distribution [électricité]