Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

Назва товару Базовий номер
U далекоміри 090195
E range finders / telemeters  
F télémètres  
U декомпресійні камери 090595
E decompression chambers  
F caissons de décompression  
U денсиметри 090175
E densimeters  
F densimètres  
U денситометри 090532
E densitometers  
F densitomètres  
U детектори 090180
E detectors  
F détecteurs  
U детектори диму 090623
E smoke detectors  
F détecteurs de fumée  
U детектори фальшивих [підроблених] монет 090173
E counterfeit [false] coin detectors / false coin detectors  
F détecteurs de fausse monnaie  
U джукбокси [дисководи з автоматичною заміною дисків до комп'ютерів] 090604
E juke boxes for computers  
F changeurs de disques [informatique]  
U дзвоники сполохової сигналізації 090402
E bells [warning devices]  
F sonneries [appareils avertisseurs]  
U дзеркала для контрольно-оглядових робіт 090307
E mirrors for inspecting work  
F miroirs d'inspection pour travaux  
U дзеркала оптичні 090354
E mirrors [optics]  
F miroirs [optique]  
U диктофони 090188
E dictating machines  
F machines à dicter  
U динамометри 090203
E dynamometers  
F dynamomètres  
U дискети 090534
E floppy disks  
F disquettes souples  
U диски магнітні 090533
E disks, magnetic  
F disques magnétiques  
U дисководи до комп'ютерів 090634
E disk drives for computers  
F mécanismes d'entraînement de disques [informatique]  
U дистанційні переривники 090474
E telerupters  
F télérupteurs  
U дистилювальні апарати на наукові потреби 090564
E distillation apparatus for scientific purposes  
F appareils pour la distillation à usage scientifique  
U дифракційні мікроскопи 090189
E diffraction apparatus [microscopy]  
F appareils de diffraction [microscopie]  
U дихальні апарати для підводного плавання 090355
E breathing apparatus for underwater swimming  
F appareils respiratoires pour la nage subaquatique  
U дихальні апарати, крім апаратів штучного дихання 090431
E breathing apparatus, except for artificial respiration  
F appareils pour la respiration, à l'exception de ceux pour la respiration artificielle  
U діагностичні апарати нелікарські [немедичні] 090633
E diagnostic apparatus, not for medical purposes  
F appareils pour le diagnostic non à usage médical  
U діапроектори [слайдові [прозіркові] проектори] 090186
E slide projectors / transparency projection apparatus  
F appareils de projection de diapositives  
U діафрагми для дослідницької апаратури 090439
E diaphragms for scientific apparatus  
F membranes pour appareils scientifiques  
U діафрагми до фотоапаратів 090562
E diaphragms [photography]  
F diaphragmes [photographie]