Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

501 - 600 з 651 записів
Назва товару Базовий номер
U розподільчі щити електричні 090197
E distribution boards [electricity]  
F tableaux de distribution [électricité]  
U розсувні калібри 090104
E slide calipers  
F pieds à coulisse  
U ртутні поземники [ватерпаси] 090344
E mercury levels  
F niveaux à mercure  
U рубильники 090143
E circuit closers  
F conjoncteurs  
U рукавиці для водолазів 090275
E gloves for divers  
F gants de plongée  
U рукавиці для захисту від рентгенівського проміння промислові 090276
E gloves for protection against X-rays for industrial purposes  
F gants de protection contre les rayons X à usage industriel  
U рукавиці для захисту у разі нещасних випадків 090274
E gloves for protection against accidents  
F gants pour la protection contre les accidents  
U рупори до гучномовців 090575
E horns for loudspeakers  
F pavillons de haut-parleurs  
U рятувальні апарати і споряддя 090295
E life saving apparatus and equipment  
F dispositifs de sauvetage / dispositifs de secours  
U рятувальні брезенти 090261
E safety tarpaulins  
F bâches de sauvetage  
U рятувальні буї 090517
E life buoys  
F bouées de sauvetage  
U рятувальні жилети 090546
E life jackets  
F gilets de sauvetage  
U рятувальні плоти 090073
E life-saving rafts  
F radeaux de sauvetage  
U рятувальні пояси 090547
E life belts  
F ceintures de sauvetage  
U рятувальні сітки 090260
E life nets / safety nets  
F filets de sauvetage  
U свисткові сигнали тривоги 090013
E whistle alarms  
F avertisseurs à sifflet d'alarme  
U світловідбивальні круги одежні для запобігання транспортним аваріям 090003
E reflecting discs for wear, for the prevention of traffic accidents  
F disques réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulation  
U світловоди волоконні [оптичні] 090571
E light conducting filaments [optical fibers [fibres]] / optical fibers [fibres] [light conducting filaments]  
F fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux] / fils conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques]  
U світлозахисні бленди до об'єктивів 090723
E lens hoods  
F pare-soleil pour objectifs photographiques  
U світлокопіювальні апарати 090106
E blueprint apparatus  
F appareils pour photocalques  
U світлопроменеві діоди [LED] 090704
E light-emitting diodes [LED]  
F diodes électroluminescentes [DEL]  
U світлопроменеві електронні покажчики 090679
E light-emitting electronic pointers  
F pointeurs électroniques à émission de lumière  
U світлофільтри фотографічні 090264
E filters [photography]  
F filtres pour la photographie  
U світлофори [сигнальні пристрої] 090687
E traffic-light apparatus [signalling devices]  
F feux de signalisation pour la circulation  
U секстанти 090444
E sextants  
F sextants  
U сигналізатори в тумані, крім вибухових 090524
E fog signals, non-explosive  
F signaux de brouillard non explosifs / signaux de brume non explosifs  
U сигналізація світлова або механічна 090434
E signals, luminous or mechanical  
F signalisation lumineuse ou mécanique  
U сигнальні буї, бакени 090518
E signalling buoys  
F bouées de signalisation  
U сигнальні дзвоники 090127
E signal bells  
F cloches de signalisation  
U сигнальні дзвоники електричні 090071
E alarm bells, electric  
F timbres avertisseurs électriques  
U сигнальні ліхтарі 090322
E signal lanterns  
F lanternes à signaux  
U сигнальні пристрої * 090026
E alarms*  
F instruments d'alarme  
U сигнальні свистки 090445
E signalling whistles  
F sifflets de signalisation  
U сигнальні щити світиві або механічні 090380
E signalling panels, luminous or mechanical  
F panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques  
U сирени 090449
E sirens  
F sirènes  
U сітки для захисту у разі нещасних випадків 090259
E nets for protection against accidents  
F filets de protection contre les accidents  
U сканери [обладдя для обробляння інформації] 090622
E scanners [data processing equipment]  
F explorateurs [scanneurs] [équipements de traitement de données] / scanneurs [explorateurs] [équipements de traitement de données]  
U скафандри, водолазні костюми спеціальні 090162
E diving suits  
F combinaisons de plongée / costumes de plongée / scaphandres  
U слайди [прозірки] 090185
E slides [photography] / transparencies [photography]  
F diapositives  
U смартфони 090719
E smartphones  
F ordiphones [smartphones]  
U солеміри 090389
E salinometers  
F pèse-sels  
U соленоїдні вентилі [електромагнітні перемикачі] 090675
E solenoid valves [electromagnetic switches]  
F valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]  
U сонари [гідролокатори] 090179
E sonars  
F sonars  
U сонячні батареї 090557
E solar batteries  
F piles solaires  
U спалахові, блимкі ліхтарі сигнальні 090126
E blinkers [signalling lights] / flashing lights [luminous signals]  
F clignotants [signaux lumineux]  
U спектрографи 090457
E spectrograph apparatus  
F spectrographes  
U спектроскопи 090426
E spectroscopes  
F spectroscopes  
U спиртові поземники [ватерпаси] 090096
E spirit levels  
F niveaux à bulle  
U спиртометри 090027
E alcoholmeters  
F alcoomètres  
U спідометри [покажчики швидкості] 090303
E speed indicators  
F indicateurs de vitesse  
U спостерігальна апаратура електрична 090151
E monitoring apparatus, electric  
F appareils électriques de surveillance  
U спостерігальні прилади 090366
E observation instruments  
F instruments d'observation  
U спускові механізми фотозатворів 090174
E shutter releases [photography]  
F déclencheurs [photographie]  
U стволи пожежні [брандспойти] 090296
E fire hose nozzles  
F lances à incendie  
U стереоскопи 090460
E stereoscopes  
F stéréoscopes  
U стереоскопні апарати 090461
E stereoscopic apparatus  
F appareils stéréoscopiques  
U стрічки для чищення головок записувальних і відтворювальних 090535
E head cleaning tapes [recording]  
F bandes de nettoyage de têtes de lecture  
U стробоскопи 090714
E stroboscopes  
F stroboscopes  
U сульфітометри 090463
E sulfitometers  
F sulfitomètres  
U сумки, призначені для портативних комп'ютерів 090709
E bags adapted for laptops  
F sacoches conçues pour ordinateurs portables  
U супутники на наукові потреби 090437
E satellites for scientific purposes  
F satellites à usage scientifique  
U супутникові навігаційні пристрої 090674
E satellite navigational apparatus  
F appareils de navigation par satellite  
U сушильні апарати для фотографій 090282
E drying apparatus for photographic prints  
F appareils à sécher les épreuves photographiques  
U сферометри 090458
E spherometers  
F sphéromètres  
U схеми друкові [друковані] 090125
E printed circuits  
F circuits imprimés  
U схеми зінтегровані [інтегральні] 090538
E integrated circuits  
F circuits intégrés  
U схеми зінтегровані [інтегральні] безкорпусні 090540
E chips [integrated circuits]  
F puces [circuits intégrés]  
U табель-годинники [часореєструвальні пристрої] 090649
E time clocks [time recording devices]  
F pointeurs [horloges pointeuses]  
U таксометри 090300
E taximeters  
F taximètres  
U тахометри 090465
E tachometers  
F tachomètres / tachymètres  
U телевізори 090468
E television apparatus  
F appareils de télévision  
U телеграфні апарати 090467
E telegraphs [apparatus]  
F télégraphes [appareils]  
U телеграфні друкувальні апарати 090464
E teleprinters / teletypewriters  
F téléscripteurs  
U телеграфні проводи 090469
E telegraph wires  
F fils télégraphiques  
U телескопи 090476
E telescopes  
F longues-vues / télescopes  
U телесуфлери 090472
E teleprompters  
F téléprompteurs  
U телефонні апарати 090423
E telephone apparatus  
F appareils téléphoniques  
U телефонні передавачі 090473
E telephone transmitters  
F transmetteurs téléphoniques  
U телефонні проводи 090572
E telephone wires  
F fils téléphoniques  
U телефонні трубки [слухавки] 090207
E telephone receivers  
F écouteurs téléphoniques  
U температурні індикатори 090477
E temperature indicators  
F indicateurs de température  
U температурні індикаторні наклейки, крім призначених на лікарські [медичні] потреби 090716
E temperature indicator labels, not for medical purposes  
F étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage médical  
U теодоліти 090479
E theodolites  
F théodolites  
U теплорегулівні пристрої 090116
E heat regulating apparatus  
F appareils de contrôle de chaleur  
U термоелектронні лампи / термоелектронні трубки 090060
E thermionic tubes / thermionic valves  
F tubes thermoïoniques / tubes à cathode chaude  
U термометри, крім лікарських [медичних] 090429
E thermometers, not for medical purposes  
F thermomètres, non à usage médical  
U термостати 090238
E thermostats  
F thermostats  
U термостати до транспортних засобів 090481
E thermostats for vehicles  
F thermostats pour véhicules  
U тиглі [лабораторні] 090170
E crucibles [laboratory] / cupels [laboratory]  
F creusets  
U тискоміри 090409
E pressure measuring apparatus  
F mesureurs de pression  
U тископоказувальні затички до вентилів 090090
E pressure indicator plugs for valves  
F bouchons indicateurs de pression pour valves  
U топографічні [землемірні] інструменти 090055
E surveying instruments  
F instruments d'arpentage / instruments pour levés de plans  
U тоталізатори 090484
E totalizators  
F totalisateurs  
U точні [прецизійні] терези 090489
E precision balances  
F trébuchets [balances]  
U точні вимірювальні прилади 090346
E precision measuring apparatus  
F appareils de mesure de précision  
U транзистори [електроніка] 090624
E transistors [electronic]  
F transistors [électronique]  
U транспондери 090693
E transponders  
F transpondeurs  
U транспортири [вимірювальні інструменти] 090419
E protractors [measuring instruments]  
F rapporteurs [instruments de mesure]  
U трансформатори електричні 090049
E transformers [electricity]  
F transformateurs / transformateurs électriques  
U трансформатори підвищувальні 090706
E step-up transformers  
F survolteurs  
501 - 600 з 651 записів