Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

601 - 651 з 651 записів
Назва товару Базовий номер
U тренажери для керування або перевіряння транспортних засобів 090448
E simulators for the steering and control of vehicles  
F simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules  
U тримачі реторт 090158
E retorts' stands  
F dessous de cornues  
U триноги [штативи] до фотоапаратів 090577
E tripods for cameras  
F trépieds pour appareils photographiques  
U тріоди 090705
E triodes  
F triodes  
U трубки Піто 090713
E Pitot tubes  
F tubes de Pitot  
U урометри 090492
E urinometers  
F uromètres  
U файли зображувальні завантажні 090696
E downloadable image files  
F fichiers d'images téléchargeables  
U файли музичні завантажні 090695
E downloadable music files  
F fichiers de musique téléchargeables  
U факсимільні апарати 090600
E facsimile machines  
F télécopieurs  
U фізичні апарати і прилади 090395
E apparatus and instruments for physics  
F appareils et instruments de physique  
U фільтри для ультрафіолетового проміння [фотографія] 090574
E filters for ultraviolet rays, for photography  
F filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie  
U фільтри до протигазів або респіраторів 090263
E filters for respiratory masks  
F filtres pour masques respiratoires  
U флеш-накопичувачі USB 090700
E USB flash drives  
F clés USB  
U флуоресцентні екрани 090208
E fluorescent screens  
F écrans fluorescents  
U фотоапарати 090184
E cameras [photography]  
F appareils photographiques  
U фотоблискавки 090206
E flash-bulbs [photography]  
F flashes [photographie]  
U фотоглянцювачі 090283
E glazing apparatus for photographic prints  
F appareils à glacer les épreuves photographiques  
U фотографічні підставки для стікання 090212
E drainers for use in photography / photographic racks  
F égouttoirs pour travaux photographiques  
U фотоелементи 090531
E photovoltaic cells  
F cellules photovoltaïques  
U фотозатвори 090181
E shutters [photography]  
F obturateurs [photographie]  
U фотозбільшувачі 090021
E enlarging apparatus [photography]  
F appareils pour agrandissements [photographie]  
U фотокопіювальні апарати 090154
E photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]  
F photocopieurs  
U фотолабораторії 090117
E darkrooms [photography]  
F chambres noires [photographie]  
U фотометри 090393
E photometers  
F photomètres  
U фототелеграфні апарати 090394
E phototelegraphy apparatus  
F appareils pour la phototélégraphie  
U футляри на контактні лінзи 090555
E containers for contact lenses  
F étuis pour verres de contact  
U футляри на окуляри 090567
E spectacle cases  
F étuis à lunettes  
U футляри на пенсне 090248
E eyeglass cases / pince-nez cases  
F étuis pour pince-nez  
U футляри на предметні скельця мікроскопів 090128
E containers for microscope slides  
F coffrets pour lames de microscopes  
U футляри на фотоапарати і фотознаряддя [спеціальні] 090246
E cases especially made for photographic apparatus and instruments  
F étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques  
U хвилеміри 090369
E wavemeters  
F ondemètres  
U хімічні апарати і інструменти 090549
E chemistry apparatus and instruments  
F appareils et instruments de chimie  
U хроматографи лабораторні 090585
E chromatography apparatus for laboratory use  
F appareils de chromatographie de laboratoire  
U хронографи [прилади для записування часу] 090586
E chronographs [time recording apparatus]  
F chronographes [appareils enregistreurs de durées]  
U центрифуги лабораторні 090698
E laboratory centrifuges  
F centrifugeuses de laboratoire  
U центрувальні пристрої для прозірок [слайдів] 090183
E centering apparatus for photographic transparencies  
F appareils de cadrage pour diapositives  
U циклотрони 090172
E cyclotrons  
F cyclotrons  
U цифрові фоторамки 090711
E digital photo frames  
F cadres de photos numériques  
U цукроміри 090435
E saccharometers  
F saccharimètres  
U чарівні ліхтарі 090321
E magic lanterns  
F lanternes magiques  
U часові вимикачі автоматичні, крім годинникових 090353
E time switches, automatic  
F minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie]  
U частотоміри 090268
E frequency meters  
F fréquencemètres  
U чашки Петрі 090712
E Petri dishes  
F boîtes de Petri  
U чохли на портативні комп'ютери 090710
E sleeves for laptops  
F housses pour ordinateurs portables  
U шкарпетки електронагрівні 090121
E socks, electrically heated  
F chaussettes chauffées électriquement  
U шнурки до пенсне 090156
E eyeglass cords / pince-nez cords  
F cordons de pince-nez  
U шоломи для верхової їзди 090690
E riding helmets  
F bombes [équitation]  
U штативи до фотоапаратів 090391
E stands for photographic apparatus  
F pieds d'appareils photographiques  
U шумоміри 090455
E sound locating instruments  
F sonomètres  
U щитки для захисту обличчя робітників 090210
E workmen's protective face-shields  
F écrans de protection faciaux pour ouvriers  
U якорі електричні 090305
E armatures [electricity]  
F induits [électricité]  
601 - 651 з 651 записів