Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

151 - 175 з 651 записів
Назва товару Базовий номер
U епідіаскопи 090235
E epidiascopes  
F épidiascopes  
U ергометри 090239
E ergometers  
F ergomètres  
U закодовані ідентифікаційні браслети магнітні 090692
E encoded identification bracelets, magnetic  
F bracelets magnétiques d'identification  
U замки електричні 090443
E locks, electric  
F serrures électriques  
U записники електронні 090628
E electronic agendas  
F agendas électroniques  
U запобіжники від перенапруги 090676
E voltage surge protectors  
F régulateurs contre les surtensions  
U запобіжники плавкі [топкі] 090269
E fuses  
F fusibles  
U захисні засоби від рентгенівського проміння, крім призначених на лікарські [медичні] потреби 090422
E protection devices against X-rays, not for medical purposes  
F dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical  
U захисні костюми для пілотів 090070
E protective suits for aviators  
F combinaisons spéciales de protection pour aviateurs  
U захисні маски * 090338
E protective masks*  
F masques de protection*  
U захисні окуляри для спорту 090654
E goggles for sports  
F lunettes de sport  
U захисні шоломи до спорту 090656
E protective helmets for sports  
F casques de protection pour le sport  
U захисні шоломи, каски 090112
E protective helmets  
F casques de protection  
U збалансовувальні пристрої 090237
E balancing apparatus  
F dispositifs d'équilibrage  
U звукові сигнальні пристрої 090014
E acoustic [sound] alarms / sound alarms  
F avertisseurs acoustiques  
U звуковідтворювальна апаратура 090452
E sound reproduction apparatus  
F appareils pour la reproduction du son  
U звукозаписові диски, грамплатівки 090016
E phonograph records / sound recording discs  
F disques acoustiques  
U звукозаписові носії 090111
E sound recording carriers  
F supports d'enregistrements sonores  
U звукозаписові плівки 090231
E sound recording strips  
F films pour l'enregistrement des sons  
U звукозаписувальна апаратура 090451
E sound recording apparatus  
F appareils pour l'enregistrement du son  
U звукопередавальні апарати 090450
E sound transmitting apparatus  
F appareils pour la transmission du son  
U звукопроводи 090015
E acoustic conduits  
F conduits acoustiques  
U з'єднувальні затискачі електричні 090442
E wire connectors [electricity]  
F serre-fils [électricité]  
U з'єднувальні коробки електричні 090145
E junction boxes [electricity]  
F boîtes de connexion / boîtes de jonction [électricité]  
U з'єднувачі [обладдя для обробляння інформації] 090594
E couplers [data processing equipment]  
F coupleurs [équipements de traitement de données]  
151 - 175 з 651 записів