Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

Відображено всі 651 записи(-ів)
Назва товару Базовий номер
U 3D-окуляри 090726
E 3D spectacles  
F lunettes 3D  
U автомати для продавання квитків 090086
E ticket dispensers  
F distributeurs de billets [tickets]  
U автоматичні касові машини [банкомати] 090686
E automated teller machines [ATM]  
F guichets automatiques [DAB]  
U автоматичні керувальні пристрої до транспортних засобів 090396
E steering apparatus, automatic, for vehicles  
F dispositifs de pilotage automatique pour véhicules  
U автоматичні покажчики низького тиску в шинах транспортних засобів 090069
E automatic indicators of low pressure in vehicle tires / automatic indicators of low pressure in vehicle tires [tyres] / automatic indicators of low pressure in vehicle tyres  
F avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques  
U автостоянкові лічильники [часу] 090383
E parking meters  
F parcomètres [parcmètres]  
U аерометри 090020
E aerometers  
F aéromètres  
U азбестовий одяг для захисту від вогню 090035
E asbestos clothing for protection against fire  
F vêtements en amiante pour la protection contre le feu / vêtements en asbeste pour la protection contre le feu  
U азбестові рукавиці для захисту у разі нещасних випадків 090034
E asbestos gloves for protection against accidents  
F gants en amiante pour la protection contre les accidents  
U азбестові щити для пожежників 090689
E asbestos screens for firemen  
F paravents d'asbeste pour pompiers  
U актинометри 090018
E actinometers  
F actinomètres  
U акумулятори електричні 090361
E accumulators, electric  
F accumulateurs électriques  
U акумулятори електричні до транспортних засобів 090007
E accumulators, electric, for vehicles / batteries, electric, for vehicles  
F accumulateurs électriques pour véhicules  
U акустичні пристрої зв'язку 090593
E acoustic couplers  
F coupleurs acoustiques  
U алідади 090028
E alidades  
F alidades à lunettes  
U альтиметри 090033
E altimeters  
F altimètres  
U амперметри 090036
E ammeters  
F ampèremètres  
U анемометри 090039
E anemometers  
F anémomètres  
U аноди 090043
E anodes  
F anodes  
U анодні батареї 090044
E anode batteries / high tension batteries  
F batteries d'anodes  
U антени 090045
E aerials / antennas  
F antennes  
U антикатоди 090507
E anticathodes  
F anticathodes  
U апарати для перевіряння оплати поштовими марками 090149
E apparatus to check franking / apparatus to check stamping mail  
F appareils de contrôle de l'affranchissement  
U апарати електричні для дистанційного запалювання 090030
E electric apparatus for remote ignition / igniting apparatus, electric, for igniting at a distance  
F dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu]  
U апарати і устатковання, крім лікарських [медичних], що виробляють рентгенівське проміння 090420
E apparatus and installations for the production of X-rays, not for medical purposes  
F appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical  
U апарати лабораторні для ферментації [бродіння] 090253
E apparatus for fermentation [laboratory apparatus]  
F appareils de fermentation [appareils de laboratoire]  
U апаратура для дистанційного керування 090470
E remote control apparatus  
F appareils de téléguidage  
U апаратура, крім лікарської [медичної], для аналізування 090249
E testing apparatus not for medical purposes  
F appareils pour l'analyse non à usage médical  
U апертометри [оптичні] 090050
E apertometers [optics]  
F apertomètres [optique]  
U ареометри для кислот [ацидометри] акумуляторні 090010
E acidimeters for batteries  
F pèse-acide pour accumulateurs  
U астрономічні прилади та інструменти 090384
E apparatus and instruments for astronomy  
F appareils et instruments pour l'astronomie  
U аудіо-, відеоприймачі 090289
E audio- and video-receivers  
F récepteurs [audio, vidéo]  
U аудіовізуальні навчальні засоби 090061
E audiovisual teaching apparatus  
F appareils d'enseignement audiovisuel  
U бакени [буї, маяки] світиві 090513
E beacons, luminous  
F balises lumineuses  
U баласти до освітлювальних пристроїв 090672
E lighting ballasts  
F ballasts pour appareils d'éclairage  
U банки акумуляторів електричних 090008
E accumulator jars / battery jars  
F bacs d'accumulateurs  
U барвильні картриджі незаправлені до принтерів та фотокопіювальних апаратів 090720
E toner cartridges, unfilled, for printers and photocopiers  
F cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs  
U барометри 090079
E barometers  
F baromètres  
U батареї для запалювання 090031
E batteries for lighting  
F batteries d'allumage  
U батареї електричні 090360
E batteries, electric  
F batteries électriques / piles électriques  
U безміни [ваги] 090433
E balances [steelyards] / lever scales [steelyards] / steelyards [lever scales]  
F romaines [balances]  
U бетатрони 090085
E betatrons  
F bêtatrons  
U біноклі 090475
E binoculars  
F jumelles [optique]  
U блоки пам'яті комп'ютера 090342
E computer memory devices  
F mémoires pour ordinateurs  
U бронежилети [жилети непробивні] 090582
E bullet-proof vests (Am.) / bullet-proof waistcoats / bullet-proof waistcoats [vests (Am.)]  
F gilets pare-balles  
U бусолі / компаси 090523
E directional compasses  
F boussoles  
U ваги 090074
E scales  
F balances  
U ваги мостові, ваги-платформи 090081
E weighbridges  
F bascules [appareils de pesage]  
U важелі звукознімачів до програвачів 090095
E tone arms for record players  
F bras acoustiques pour tourne-disques  
U важки прямовисні 090257
E plumb bobs  
F plombs de fils à plomb  
U вакуумметри 090302
E vacuum gauges  
F indicateurs de vide / vacuomètres  
U варіометри 090493
E variometers  
F variomètres  
U взуття для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню 090645
E shoes for protection against accidents, irradiation and fire  
F chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu  
U виводи [клеми] [електричні] 090089
E terminals [electricity]  
F bornes [électricité]  
U вилки, розетки штепсельні тощо [електричні з'єднувачі] 090166
E plugs, sockets and other contacts [electric connections] / sockets, plugs and other contacts [electric connections]  
F prises de courant  
U вимикачі електричні 090164
E switches, electric  
F interrupteurs / poires électriques [interrupteurs]  
U вимикачі закриті електричні 090131
E switchboxes [electricity]  
F boîtes à clapets [électricité]  
U вимірювальні давачі 090242
E gauges  
F jauges  
U вимірювальні інструменти 090347
E measuring instruments  
F instruments de mesure  
U вимірювальні прилади 090202
E measuring apparatus  
F mesureurs  
U вимірювальні прилади електричні 090214
E measuring devices, electric  
F appareils électriques de mesure  
U вимірювальні пристрої 090201
E measures  
F mesures  
U випрямлячі струму 090167
E current rectifiers  
F redresseurs de courant  
U високочастотна апаратура 090267
E high-frequency apparatus  
F appareils à haute fréquence  
U відгалужувальні коробки електричні 090094
E branch boxes [electricity]  
F boîtes de branchement [électricité] / boîtes de dérivation [électricité]  
U відеоекрани 090652
E video screens  
F écrans vidéo  
U відеокамери 090630
E camcorders  
F caméras vidéo  
U відеокасети 090650
E video cassettes  
F cassettes vidéo  
U відео-няня [відеопристрої для пильнування за немовлятами] 090722
E video baby monitors  
F dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés  
U відеотелефони 090653
E video telephones  
F visiophones  
U відповідачі телефонні 090629
E answering machines  
F répondeurs téléphoniques  
U візири до фотоапаратів 090392
E viewfinders, photographic  
F viseurs photographiques  
U віскозиметри 090496
E viscosimeters  
F viscosimètres  
U віхи [рейки] [геодезичні інструменти] 090281
E levelling staffs [surveying instruments] / rods [surveying instruments]  
F jalons [instruments d'arpentage]  
U вічка оптичні дверні 090312
E peepholes [magnifying lenses] for doors  
F judas optiques pour portes  
U вказівні буї 090583
E marking buoys  
F bouées de repérage  
U вогнегасники / пристрої для гасіння вогню 090041
E fire extinguishers / fire extinguishing apparatus  
F extincteurs  
U волоконні оптичні жильники [кабелі] 090666
E fibre [fiber (Am.)] optic cables  
F câbles à fibres optiques  
U вольтметри 090500
E voltmeters  
F voltmètres  
U вольтододавальні пристрої 090266
E battery chargers  
F chargeurs de piles et batteries  
U вушні затички для водолазів, пірнальників 090401
E ear plugs for divers  
F tampons d'oreilles pour la plongée  
U газоаналізатори 090278
E gas testing instruments  
F appareils pour l'analyse des gaz  
U газометри [вимірювальні інструменти] 090279
E gasometers [measuring instruments]  
F gazomètres [instruments de mesure]  
U газорозрядні трубки електричні, крім світильних 090559
E discharge tubes, electric, other than for lighting / electric discharge tubes, other than for lighting  
F tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage  
U галенітові кристали [детектори] 090271
E galena crystals [detectors]  
F galènes [détecteurs]  
U гальванічні батареї 090272
E galvanic batteries  
F piles galvaniques  
U гальванічні елементи 090218
E galvanic cells  
F éléments galvaniques  
U гальванометри 090092
E galvanometers  
F galvanomètres  
U гарнітура для телефонів 090688
E hands free kits for phones  
F nécessaires mains libres pour téléphones  
U геліографи 090290
E heliographic apparatus  
F appareils héliographiques  
U геодезичні інструменти та прилади 090280
E surveying apparatus and instruments  
F appareils et instruments géodésiques  
U гирі, важки 090403
E weights  
F poids  
U гігрометри 090292
E hygrometers  
F hygromètres  
U гідрометри 090011
E hydrometers  
F hydromètres  
U голки до програвачів 090462
E needles for record players / styli for record players  
F saphirs de tourne-disques  
U голограми 090291
E holograms  
F hologrammes  
U громовідводи [розрядники грозові] 090381
E lightning arresters / lightning conductors / lightning conductors [rods]  
F parafoudres / paratonnerres  
U грузила до зондів, лотів 090454
E sounding leads  
F plombs de sondes  
U гудки 090522
E buzzers  
F ronfleurs  
U гучномовці 090190
E loudspeakers  
F haut-parleurs  
U далекоміри 090195
E range finders / telemeters  
F télémètres  
U декомпресійні камери 090595
E decompression chambers  
F caissons de décompression  
U денсиметри 090175
E densimeters  
F densimètres  
U денситометри 090532
E densitometers  
F densitomètres  
U детектори 090180
E detectors  
F détecteurs  
U детектори диму 090623
E smoke detectors  
F détecteurs de fumée  
U детектори фальшивих [підроблених] монет 090173
E counterfeit [false] coin detectors / false coin detectors  
F détecteurs de fausse monnaie  
U джукбокси [дисководи з автоматичною заміною дисків до комп'ютерів] 090604
E juke boxes for computers  
F changeurs de disques [informatique]  
U дзвоники сполохової сигналізації 090402
E bells [warning devices]  
F sonneries [appareils avertisseurs]  
U дзеркала для контрольно-оглядових робіт 090307
E mirrors for inspecting work  
F miroirs d'inspection pour travaux  
U дзеркала оптичні 090354
E mirrors [optics]  
F miroirs [optique]  
U диктофони 090188
E dictating machines  
F machines à dicter  
U динамометри 090203
E dynamometers  
F dynamomètres  
U дискети 090534
E floppy disks  
F disquettes souples  
U диски магнітні 090533
E disks, magnetic  
F disques magnétiques  
U дисководи до комп'ютерів 090634
E disk drives for computers  
F mécanismes d'entraînement de disques [informatique]  
U дистанційні переривники 090474
E telerupters  
F télérupteurs  
U дистилювальні апарати на наукові потреби 090564
E distillation apparatus for scientific purposes  
F appareils pour la distillation à usage scientifique  
U дифракційні мікроскопи 090189
E diffraction apparatus [microscopy]  
F appareils de diffraction [microscopie]  
U дихальні апарати для підводного плавання 090355
E breathing apparatus for underwater swimming  
F appareils respiratoires pour la nage subaquatique  
U дихальні апарати, крім апаратів штучного дихання 090431
E breathing apparatus, except for artificial respiration  
F appareils pour la respiration, à l'exception de ceux pour la respiration artificielle  
U діагностичні апарати нелікарські [немедичні] 090633
E diagnostic apparatus, not for medical purposes  
F appareils pour le diagnostic non à usage médical  
U діапроектори [слайдові [прозіркові] проектори] 090186
E slide projectors / transparency projection apparatus  
F appareils de projection de diapositives  
U діафрагми для дослідницької апаратури 090439
E diaphragms for scientific apparatus  
F membranes pour appareils scientifiques  
U діафрагми до фотоапаратів 090562
E diaphragms [photography]  
F diaphragmes [photographie]  
U ДНК-чипи 090684
E DNA chips  
F puces à ADN  
U додавальні машини 090019
E adding machines  
F machines à additionner  
U дозатори [дозувальні пристрої] 090565
E dosage dispensers / dosimeters  
F appareils de dosage / doseurs  
U дорожні знаки світиві або механічні 090516
E road signs, luminous or mechanical  
F bornes routières lumineuses ou mécaniques  
U дорожні конуси [сигнальні] 090715
E traffic cones  
F cônes de signalisation routière  
U дрібні вимірювальні інструменти 090105
E jigs [measuring instruments]  
F gabarits [instruments de mesure]  
U дріт плавкий [топкий] з металевих сплавів [стопів] 090505
E fuse wire / wires of metal alloys [fuse wire]  
F fils en alliages métalliques [fusibles]  
U дросельні навитки [котушки] 090441
E choking coils [impedance]  
F bobines de self  
U духовки [сушильні шафи] лабораторні / печі лабораторні дослідницькі 090568
E furnaces for laboratory use / ovens for laboratory use  
F fourneaux de laboratoire / fours de laboratoire  
U екрани фотографічні 090211
E screens [photography]  
F écrans [photographie]  
U експонометри 090251
E exposure meters [light meters]  
F exposimètres [posemètres] / posemètres  
U електрифіковані шини для монтування точкових джерел світла 090635
E electrified rails for mounting spot lights  
F rails électriques pour le montage de projecteurs  
U електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами 090130
E electric installations for the remote control of industrial operations  
F installations électriques pour la commande à distance d'opérations industrielles  
U електричні дверні дзвоники 090566
E electric door bells  
F sonnettes de portes, électriques  
U електричні кабелепроводи [жильникопроводи] 090142
E electricity conduits  
F conduites d'électricité  
U електричні огорожі 090669
E electrified fences  
F clôtures électrifiées  
U електродинамічна апаратура для дистанційного керування залізничними стрілками 090022
E electro-dynamic apparatus for the remote control of railway points  
F appareils électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer  
U електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами 090447
E electro-dynamic apparatus for the remote control of signals  
F appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux  
U електролітичні ванни 090226
E electrolysers  
F électrolyseurs  
U електромагнітні навитки [котушки] 090024
E electromagnetic coils  
F bobines d'électro-aimants  
U електронні видання завантажні 090657
E electronic publications, downloadable  
F publications électroniques téléchargeables  
U електронні етикетки [налички] до товарів 090637
E electronic tags for goods  
F étiquettes électroniques pour marchandises  
U електронні кишенькові перекладачі 090636
E electronic pocket translators  
F traducteurs électroniques de poche  
U електронні олівці [елементи дисплеїв] 090598
E electronic pens [visual display units]  
F crayons électroniques pour unités d'affichage visuel  
U електронні оповіщальні дошки 090643
E electronic notice boards  
F tableaux d'affichage électroniques  
U епідіаскопи 090235
E epidiascopes  
F épidiascopes  
U ергометри 090239
E ergometers  
F ergomètres  
U закодовані ідентифікаційні браслети магнітні 090692
E encoded identification bracelets, magnetic  
F bracelets magnétiques d'identification  
U замки електричні 090443
E locks, electric  
F serrures électriques  
U записники електронні 090628
E electronic agendas  
F agendas électroniques  
U запобіжники від перенапруги 090676
E voltage surge protectors  
F régulateurs contre les surtensions  
U запобіжники плавкі [топкі] 090269
E fuses  
F fusibles  
U захисні засоби від рентгенівського проміння, крім призначених на лікарські [медичні] потреби 090422
E protection devices against X-rays, not for medical purposes  
F dispositifs de protection contre les rayons X non à usage médical  
U захисні костюми для пілотів 090070
E protective suits for aviators  
F combinaisons spéciales de protection pour aviateurs  
U захисні маски * 090338
E protective masks*  
F masques de protection*  
U захисні окуляри для спорту 090654
E goggles for sports  
F lunettes de sport  
U захисні шоломи до спорту 090656
E protective helmets for sports  
F casques de protection pour le sport  
U захисні шоломи, каски 090112
E protective helmets  
F casques de protection  
U збалансовувальні пристрої 090237
E balancing apparatus  
F dispositifs d'équilibrage  
U звукові сигнальні пристрої 090014
E acoustic [sound] alarms / sound alarms  
F avertisseurs acoustiques  
U звуковідтворювальна апаратура 090452
E sound reproduction apparatus  
F appareils pour la reproduction du son  
U звукозаписові диски, грамплатівки 090016
E phonograph records / sound recording discs  
F disques acoustiques  
U звукозаписові носії 090111
E sound recording carriers  
F supports d'enregistrements sonores  
U звукозаписові плівки 090231
E sound recording strips  
F films pour l'enregistrement des sons  
U звукозаписувальна апаратура 090451
E sound recording apparatus  
F appareils pour l'enregistrement du son  
U звукопередавальні апарати 090450
E sound transmitting apparatus  
F appareils pour la transmission du son  
U звукопроводи 090015
E acoustic conduits  
F conduits acoustiques  
U з'єднувальні затискачі електричні 090442
E wire connectors [electricity]  
F serre-fils [électricité]  
U з'єднувальні коробки електричні 090145
E junction boxes [electricity]  
F boîtes de connexion / boîtes de jonction [électricité]  
U з'єднувачі [обладдя для обробляння інформації] 090594
E couplers [data processing equipment]  
F coupleurs [équipements de traitement de données]  
U з'єднувачі електричних ліній 090219
E connections for electric lines  
F raccords de lignes électriques  
U з'єднувачі електричні 090220
E connections, electric / couplings, electric  
F accouplements électriques / raccordements électriques  
U з'єднувачі лінійні електричні 090144
E connectors [electricity]  
F connecteurs [électricité] / connexions [électricité]  
U знаки механічні 090234
E mechanical signs  
F enseignes mécaniques  
U знаки світиві 090329
E signs, luminous  
F enseignes lumineuses  
U зонди на наукові потреби 090436
E probes for scientific purposes  
F sondes à usage scientifique  
U зондувальні апарати і машини 090453
E sounding apparatus and machines  
F appareils et machines de sondage  
U зчитувачі [обладдя для обробляння інформації] 090620
E readers [data processing equipment]  
F lecteurs [équipements de traitement de données]  
U зчитувачі штрихових кодів 090581
E bar code readers  
F lecteurs de codes à barres  
U інвертори електричні 090310
E inverters [electricity]  
F inverseurs [électricité]  
U індикатори [покажчики або реєстратори] тиску 090410
E pressure indicators  
F enregistreurs de pression  
U індикатори нахилу / інклінометри / клінометри 090299
E clinometers / gradient indicators / inclinometers / slope indicators  
F clinomètres / inclinomètres / indicateurs de pente  
U інкубатори для бактерійних культур 090556
E incubators for bacteria culture  
F couveuses pour la culture bactérienne  
U інтерфейси до комп'ютерів 090603
E interfaces for computers  
F interfaces [informatique]  
U іонізатори, крім призначених для обробляння повітря або води 090311
E ionization apparatus not for the treatment of air or water  
F appareils d'ionisation non pour le traitement d'air ou d'eau  
U іскрогасники 090245
E spark-guards  
F pare-étincelles  
U кабелі [жильники] електричні 090215
E cables, electric  
F câbles électriques  
U калібри 090066
E calipers  
F calibres  
U калібрувальні кільця 090040
E calibrating rings  
F anneaux à calibrer  
U калькулятори кишенькові 090644
E pocket calculators  
F calculatrices de poche  
U капілярні трубки 090109
E capillary tubes  
F tubes capillaires  
U каркаси електричних навиток [котушок] 090514
E holders for electric coils  
F supports de bobines électriques  
U карти пам'яті до відеоігрових пристроїв 090727
E memory cards for video game machines  
F cartes mémoire pour machines de jeux vidéo  
U картки з інтегрованими мікросхемами [смарт-картки] 090640
E integrated circuit cards [smart cards] / smart cards [integrated circuit cards]  
F cartes à mémoire ou à microprocesseur  
U картки-ключі кодовані 090725
E encoded key cards  
F cartes-clefs codées  
U касети з відеоіграми 090651
E video game cartridges  
F cartouches de jeux vidéo  
U касети на фотоплатівки 090309
E carriers for dark plates [photography]  
F intermédiaires [photographie]  
U касетні програвачі [плеєри] 090631
E cassette players  
F lecteurs de cassettes  
U касові апарати 090525
E cash registers  
F caisses enregistreuses  
U катоди 090543
E cathodes  
F cathodes  
U катодні протикорозійні пристрої 090412
E cathodic anti-corrosion apparatus  
F dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille  
U килимки під комп'ютерні мишки 090662
E mouse pads  
F tapis de souris  
U кислотні гідрометри 090387
E acid hydrometers  
F pèse-acide  
U кінематографічні плівки зекспоновані 090550
E cinematographic film, exposed  
F films cinématographiques exposés  
U кінокамери [камери кінознімальні] 090107
E cinematographic cameras  
F caméras [appareils cinématographiques]  
U кнопки до дзвоників 090093
E push buttons for bells  
F boutons de sonnerie  
U коаксіальні жильники [кабелі] 090665
E coaxial cables  
F câbles coaxiaux  
U ковпачки захисні до штепсельних розеток 090667
E covers for electric outlets  
F cache-prise  
U кодовані магнітні картки 090599
E encoded magnetic cards  
F cartes magnétiques codées  
U колектори електричні 090129
E collectors, electric  
F collecteurs électriques  
U командові свистки для собак 090508
E dog whistles  
F sifflets pour appeler les chiens  
U компакт-диски [аудіодиски, відеодиски] 090587
E compact discs [audio-video]  
F disques compacts [audio-vidéo]  
U компакт-диски [зчитна пам'ять] 090588
E compact discs [read-only memory]  
F disques optiques compacts  
U компаратори 090067
E comparators  
F comparateurs  
U компаси морські 090133
E marine compasses  
F compas de marine  
U комп'ютери 090372
E computers  
F ordinateurs  
U комп'ютерне ігрове програмне забезпечення 090670
E computer game software  
F logiciels de jeux  
U комп'ютерні клавіатури 090537
E computer keyboards  
F claviers d'ordinateur  
U комп'ютерні периферійні пристрої 090590
E computer peripheral devices  
F périphériques d'ordinateurs  
U комп'ютерні пристрої для магнітних стрічок 090609
E magnetic tape units for computers  
F unités à bande magnétique [informatique]  
U комп'ютерні програми [завантажний програмний статок] 090658
E computer programs [downloadable software]  
F programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]  
U комп'ютерні програми записані 090373
E computer programmes [programs], recorded  
F programmes d'ordinateurs enregistrés  
U комп'ютерні програми оперативного обслуговування [записані] 090589
E computer operating programs, recorded  
F programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs  
U комутаційні [перемикальні] електричні апарати 090163
E electric apparatus for commutation  
F appareils électriques de commutation  
U конденсатори електричні 090140
E capacitors / condensers [capacitors]  
F condensateurs électriques  
U контакти електричні 090148
E contacts, electric  
F contacts électriques  
U контактні лінзи 090554
E contact lenses  
F lentilles de contact / verres de contact  
U контрольно-вимірювальні прилади до парових котлів 090120
E boiler control instruments  
F instruments de contrôle de chaudières  
U коригувальні лінзи оптичні 090159
E correcting lenses [optics]  
F verres correcteurs [optique]  
U корпуси гучномовців 090087
E cabinets for loudspeakers  
F boîtiers de haut-parleurs  
U корпуси електричних акумуляторів 090009
E accumulator boxes / battery boxes  
F caisses d'accumulateurs  
U космографічні прилади 090161
E cosmographic instruments  
F instruments de cosmographie  
U костюми для захисту від вогню / одяг для захисту від вогню 090288
E clothing for protection against fire / garments for protection against fire  
F habillement pour la protection contre le feu / vêtements pour la protection contre le feu  
U крапельнички 090398
E pipettes  
F pipettes  
U крокоміри 090137
E pedometers  
F compte-pas [podomètres] / podomètres [compte-pas]  
U кронциркулі, циркулі [вимірювальні інструменти] 090200
E compasses [measuring instruments]  
F compas [instruments de mesure]  
U круглі логарифмічні лінійки 090101
E circular slide rules  
F disques à calcul / règles à calcul circulaires  
U кутовимірювальні інструменти 090512
E azimuth instruments  
F instruments azimutaux  
U лабораторні лотки 090177
E laboratory trays  
F plateaux de laboratoire  
U лаги [вимірювальні інструменти] 090326
E logs [measuring instruments]  
F lochs  
U лазери, крім лікарських [медичних] 090323
E lasers, not for medical purposes  
F lasers non à usage médical  
U лактоденсиметри 090316
E lactodensimeters  
F lacto-densimètres  
U лактометри 090317
E lactometers  
F lactomètres / pèse-lait  
U лампи фотолабораторні 090318
E darkroom lamps [photography]  
F lampes pour chambres noires [photographie]  
U ланцюжки до пенсне 090115
E eyeglass chains / pince-nez chains  
F chaînettes de pince-nez  
U лептопи [портативні комп'ютери] 090707
E laptop computers  
F ordinateurs portables  
U лінзи до окулярів 090334
E spectacle lenses  
F verres de lunettes  
U лінійки вимірювальні 090284
E rulers [measuring instruments]  
F règles [instruments de mesure]  
U лінійки розкладні 090343
E carpenters' rules  
F réglets [règles à coulisse]  
U ліхтарі фотографічні 090639
E flashlights [photography]  
F ampoules de flash  
U ліхтарі, лампи оптичні 090319
E optical lamps / optical lanterns  
F lampes optiques / lanternes optiques  
U лічильники 090138
E counters / meters  
F compteurs  
U лічильники обертів 090485
E revolution counters  
F compte-tours  
U лічильники пройденої відстані 090194
E apparatus for recording distance / distance recording apparatus  
F appareils pour l'enregistrement des distances  
U лічильники пройденої відстані для транспортних засобів 090232
E kilometer recorders for vehicles / milage recorders for vehicles  
F enregistreurs kilométriques pour véhicules  
U логарифмічні лінійки 090102
E slide-rules  
F règles à calcul  
U лотліні [троси до зондів] 090327
E sounding lines  
F lignes de sondes  
U лупи [оптика] 090328
E magnifying glasses [optics]  
F loupes [optique]  
U магніти 090023
E magnets  
F aimants  
U магніти декоративні 090660
E decorative magnets  
F aimants décoratifs [magnets]  
U магнітні кодувальники 090608
E magnetic encoders  
F encodeurs magnétiques  
U магнітні носії інформації 090607
E magnetic data media  
F supports de données magnétiques  
U магнітні проводи 090256
E magnetic wires  
F fils magnétiques  
U магнітні стрічки 090078
E magnetic tapes  
F bandes [rubans] magnétiques / rubans magnétiques  
U магнітні стрічки для відеозаписування 090495
E videotapes  
F bandes vidéo  
U манекени для аварійних випробувань 090697
E crash test dummies  
F mannequins pour essais de collision  
U манометри 090336
E manometers / pressure gauges  
F manomètres  
U маски для зварювальників 090114
E solderers' helmets  
F masques de soudeurs  
U математичні інструменти 090339
E mathematical instruments  
F instruments mathématiques  
U матеріали для електричних мереж [проводи, кабелі, жильники] 090553
E materials for electricity mains [wires, cables]  
F matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles]  
U машини для важення 090080
E weighing machines  
F machines de pesage  
U машини для рахування і сортування грошей 090053
E money counting and sorting machines  
F machines à compter et trier l'argent  
U машини і прилади для випробовування матеріалів 090240
E material testing instruments and machines  
F instruments et machines pour essais de matériaux  
U меблі спеціальні лабораторні 090315
E furniture especially made for laboratories  
F mobilier spécial de laboratoire  
U мегафони 090341
E megaphones  
F mégaphones  
U медіаплеєри портативні 090702
E portable media players  
F baladeurs multimédias  
U мембрани [діафрагми] [акустичні] 090182
E diaphragms [acoustics]  
F diaphragmes [acoustique]  
U металодетектори промислові або військові 090178
E metal detectors for industrial or military purposes  
F détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire  
U метеорологічні інструменти та прилади 090348
E meteorological instruments  
F instruments météorologiques  
U метеорологічні кулі 090075
E meteorological balloons  
F ballons météorologiques  
U метри [вимірювальні інструменти] 090349
E rules [measuring instruments]  
F mètres [instruments de mesure]  
U метри швацькі 090169
E dressmakers' measures  
F mètres de couturières  
U метрономи 090139
E metronomes  
F métronomes  
U механізми до жетонних передоплатних автоматів 090064
E mechanisms for counter-operated apparatus  
F mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton  
U мишки [комп'ютерні периферійні пристрої] 090614
E mouse [computer peripheral]  
F souris [périphérique d’ordinateur]  
U мідний дріт в ізоляції 090558
E copper wire, insulated  
F fils de cuivre isolés  
U мікрометри 090379
E micrometer gauges / micrometers  
F micromètres / palmers  
U мікрометричні гвинти до оптичних приладів та інструментів 090350
E micrometer screws for optical instruments  
F vis micrométriques pour instruments d'optique  
U мікропроцесори 090610
E microprocessors  
F microprocesseurs  
U мікроскопи 090193
E microscopes  
F microscopes  
U мікротоми 090352
E microtomes  
F microtomes  
U мікрофони 090351
E microphones  
F microphones  
U мірні ланцюги [геодезичні] 090056
E surveying chains  
F chaînes d'arpenteur  
U мірні ложки 090641
E measuring spoons  
F cuillers doseuses  
U модеми 090611
E modems  
F modems  
U монітори [комп'ютерні програми] 090613
E monitors [computer programs]  
F moniteurs [programmes d'ordinateurs]  
U монітори [комп'ютерні складники] 090612
E monitors [computer hardware]  
F moniteurs [matériel]  
U монтажні пристрої для кіноплівок 090124
E apparatus for editing cinematographic film / editing appliances for cinematographic films  
F dispositifs pour le montage des films cinématographiques  
U мореплавні прилади та інструменти 090356
E nautical apparatus and instruments  
F appareils et instruments nautiques  
U морські глибиноміри 090668
E marine depth finders  
F sondeurs de fonds marins  
U морські прилади сигнальні 090357
E naval signalling apparatus  
F appareils de signalisation navale  
U музичні автомати передоплатні 090062
E coin-operated musical automata [juke boxes] / juke boxes, musical  
F automates à musique à prépaiement  
U мультфільми [мальовані] 090176
E animated cartoons  
F dessins animés  
U муфти з'єднувальні до електричних кабелів [жильників] 090626
E junction sleeves for electric cables  
F manchons de jonction pour câbles électriques  
U навитки [котушки] електричні 090001
E coils, electric  
F bobines électriques  
U навитки [котушки] індуктивності 090304
E inductors [electricity]  
F inducteurs [électricité]  
U навігаційні прилади до транспортних засобів [бортові комп'ютери] 090659
E navigation apparatus for vehicles [on-board computers]  
F appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]  
U навігаційні прилади та інструменти 090358
E navigational instruments  
F instruments pour la navigation  
U навчальна апаратура 090440
E teaching apparatus  
F appareils d'enseignement / appareils scolaires  
U наголовні навушники 090671
E headphones  
F casques à écouteurs  
U назубники боксерські 090414
E teeth protectors  
F protège-dents  
U наколінники для робітників 090605
E knee-pads for workers  
F genouillères pour ouvriers  
U напівпровідники 090539
E semi-conductors  
F semi-conducteurs  
U нарізеві [різьбові] калібри 090466
E screw-tapping gauges  
F jauges de taraudage  
U наснажувальні пристрої для акумуляторів 090083
E chargers for electric batteries  
F appareils pour la recharge des accumulateurs électriques  
U неонові лампи 090330
E neon signs  
F tubes lumineux pour la publicité  
U нитки розпізнавальні до електричних проводів 090293
E identification threads for electric wires  
F fils d'identification pour fils électriques  
U нитколічильники / ткацькі лупи 090136
E thread counters / waling glasses  
F compte-fils  
U нівеліри 090333
E surveyors' levels  
F niveaux à lunettes  
U нівелювальні прилади та інструменти 090363
E levelling instruments  
F instruments de nivellement  
U ноніуси 090494
E verniers  
F verniers  
U носові затискачі для пірнальників та плавців 090655
E nose clips for divers and swimmers  
F pinces nasales pour plongeurs et nageurs  
U ноутбуки [портативні комп'ютери] 090642
E notebook computers  
F ordinateurs blocs-notes  
U об'єктиви [лінзи] [оптика] 090160
E objectives [lenses] [optics]  
F objectifs [optique]  
U об'єктиви для астрофотографування 090059
E lenses for astrophotography  
F objectifs pour l'astrophotographie  
U об'єктиви для макрозйомки 090088
E close-up lenses  
F bonnettes d’approche  
U обмежувачі електричні 090165
E limiters [electricity]  
F limiteurs [électricité]  
U оболонки для електричних кабелів [жильників] 090098
E sheaths for electric cables  
F gaines pour câbles électriques  
U овоскопи 090241
E egg-candlers  
F mire-œufs  
U одяг для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню 090005
E clothing for protection against accidents, irradiation and fire  
F vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu  
U одяг, призначений для лабораторій 090691
E clothing especially made for laboratories  
F vêtements spéciaux pour laboratoires  
U озонатори 090378
E ozonisers [ozonators]  
F ozoniseurs [ozonisateurs]  
U октанти 090367
E octants  
F octants  
U окуляри [оптичні] 090331
E spectacles [optics]  
F lunettes [optique]  
U окуляри від сонця 090648
E sunglasses  
F lunettes de soleil  
U окуляри оптичних приладів 090134
E eyepieces  
F oculaires  
U омметри 090368
E ohmmeters  
F ohmmètres  
U оправи до окулярів 090359
E spectacle frames  
F châsses de lunettes / châsses [montures] de lunettes / montures [châsses] de lunettes  
U оправи до пенсне 090364
E eyeglass frames / pince-nez mountings  
F montures de pince-nez  
U оптичне скло 090371
E optical glass  
F verre optique  
U оптичні вироби 090335
E optical goods  
F articles de lunetterie  
U оптичні диски 090617
E optical discs  
F disques optiques  
U оптичні зчитувачі знаків 090615
E optical character readers  
F lecteurs optiques  
U оптичні конденсори 090592
E optical condensers  
F condensateurs optiques  
U оптичні лінзи 090324
E optical lenses  
F lentilles optiques  
U оптичні носії інформації 090616
E optical data media  
F supports de données optiques  
U оптичні прилади та інструменти 090370
E optical apparatus and instruments  
F appareils et instruments optiques  
U оптичні приціли до вогнепальної зброї 090509
E sighting telescopes for firearms  
F lunettes de visée pour armes à feu  
U особисті засоби протиаварійного захисту 090004
E protection devices for personal use against accidents  
F dispositifs de protection personnelle contre les accidents  
U осцилографи 090374
E oscillographs  
F oscillographes  
U очищальні пристрої для грамплатівок, звукозаписових дисків 090230
E cleaning apparatus for phonograph records / cleaning apparatus for sound recording discs  
F dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques  
U паски безпеки, крім призначених для транспортних засобів і спортивного споряддя 090621
E safety restraints, other than for vehicle seats and sports equipment  
F harnais de sécurité [autres que pour sièges de véhicules ou équipement de sport]  
U пенсне 090397
E eyeglasses / pince-nez  
F pince-nez  
U перегінні апарати для лабораторного досліджування 090504
E stills for laboratory experiments  
F alambics pour expériences en laboratoire  
U переговорна апаратура [внутрішня] 090308
E intercommunication apparatus  
F appareils d'intercommunication  
U переговорні трубки 090017
E speaking tubes  
F porte-voix / tubes acoustiques  
U передавачі далекого зв'язку [телекомунікації] 090488
E transmitters [telecommunication]  
F transmetteurs [télécommunication]  
U передавачі електронних сигналів 090227
E transmitters of electronic signals  
F émetteurs de signaux électroniques  
U передоплатні механізми для апаратів 090063
E mechanisms for coin-operated apparatus  
F mécanismes pour appareils à prépaiement  
U передоплатні механізми для телевізорів 090340
E coin-operated mechanisms for television sets  
F mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision  
U переливальні пристрої для кисню 090377
E oxygen transvasing apparatus  
F appareils pour transvaser l'oxygène  
U перемикальні щити 090146
E switchboards  
F tableaux de connexion  
U перемикачі 090132
E commutators  
F commutateurs  
U перемотувачі фотографічні 090233
E spools [photography]  
F enrouleurs [photographie]  
U переносні телефони 090661
E portable telephones  
F téléphones portables  
U переривники електричні 090191
E circuit breakers  
F coupe-circuit / disjoncteurs  
U перетворювачі електричні 090153
E converters, electric  
F commutatrices / convertisseurs électriques  
U перископи 090337
E periscopes  
F périscopes  
U персональні стереопрогравачі 090663
E personal stereos  
F baladeurs  
U перфокартні машини конторські 090097
E punched card machines for offices  
F machines de bureau à cartes perforées  
U підводні маски 090597
E divers' masks  
F masques de plongée  
U підставки для сушіння фотографій 090122
E drying racks [photography]  
F sécheuses pour la photographie  
U підставки під зап'ястя для роботи з комп'ютером 090664
E wrist rests for use with computers  
F repose-poignets à utiliser avec un ordinateur  
U пірометри 090415
E pyrometers  
F pyromètres  
U піскові годинники 090683
E egg timers [sandglasses] / hourglasses  
F sabliers  
U планіметри 090400
E planimeters  
F planimètres  
U планшети [геодезичні інструменти] 090399
E plane tables [surveying instruments]  
F planchettes [instruments d'arpentage]  
U планшетні комп'ютери 090724
E tablet computers  
F tablettes électroniques  
U пластини акумуляторні 090012
E plates for batteries  
F plaques pour accumulateurs électriques  
U плати до інтегральних схем 090584
E wafers for integrated circuits  
F plaquettes pour circuits intégrés  
U плати схем друкових [друкованих] 090699
E printed circuit boards  
F cartes de circuits imprimés  
U плівки зекспоновані 090515
E films, exposed  
F films exposés / pellicules exposées  
U плотери 090596
E plotters  
F tables traçantes [traceurs] / traceurs [tables traçantes]  
U поградуйований скляний посуд 090285
E graduated glassware / measuring glassware  
F verrerie graduée  
U пожежні автомобілі [машини] 090297
E fire engines  
F fourgons d'incendie  
U пожежні драбини рятувальні 090205
E fire escapes  
F échelles de sauvetage  
U пожежні насоси [помпи] 090298
E fire pumps  
F pompes à incendie  
U пожежні сигналізатори 090068
E fire alarms  
F avertisseurs d'incendie  
U пожежні судна 090601
E fire boats  
F bateaux-pompes à incendie  
U пожежні ударні пристрої [бияки] 090082
E fire beaters  
F battes pour incendie  
U пожежні шланги 090708
E fire hose  
F tuyaux à incendie  
U поземники [прилади для визначання горизонтальності] [ватерпаси] 090362
E levels [instruments for determining the horizontal]  
F niveaux [instruments pour donner l'horizontale]  
U покажчики електровтрат 090213
E electric loss indicators  
F indicateurs de perte électrique  
U покажчики кількості 090301
E quantity indicators  
F indicateurs de quantité  
U покажчики напрямку вітру 090678
E wind socks for indicating wind direction  
F manches à air [indicateurs de vent]  
U покажчики рівня бензину 090243
E gasoline gauges / petrol gauges  
F niveaux d'essence  
U покажчики рівня води 090204
E water level indicators  
F indicateurs de niveau d'eau  
U поливальні протипожежні системи 090646
E sprinkler systems for fire protection  
F gicleurs d'incendie  
U поляриметри 090404
E polarimeters  
F polarimètres  
U попереджальні трикутники для несправних транспортних засобів 090446
E vehicle breakdown warning triangles  
F triangles de signalisation pour véhicules en panne  
U посилювальні лампи електронні 090038
E amplifying tubes / amplifying valves  
F lampes amplificatrices / tubes amplificateurs  
U посилювачі 090037
E amplifiers  
F amplificateurs / appareils pour l'amplification des sons  
U поштові ваги 090325
E letter scales  
F pèse-lettres  
U призми оптичні 090365
E prisms [optics]  
F prismes [optique]  
U прикладні програми комп'ютерного програмного статку завантажні 090717
E computer software applications, downloadable  
F applications logicielles informatiques téléchargeables  
U прилади для аналізування повітря 090025
E air analysis apparatus  
F appareils pour l'analyse de l'air  
U прилади для аналізування харчових продуктів 090029
E food analysis apparatus  
F appareils pour l'analyse des aliments  
U прилади для вимірювання відстані 090187
E distance measuring apparatus  
F appareils pour la mesure des distances / diastimètres  
U прилади для вимірювання товщини вичиненої шкіри 090171
E appliances for measuring the thickness of leather  
F appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs  
U прилади для вимірювання товщини шкур 090386
E apparatus for measuring the thickness of skins  
F appareils à mesurer l'épaisseur des peaux  
U прилади для перевіряння швидкості транспортних засобів 090152
E speed checking apparatus for vehicles  
F contrôleurs de vitesse pour véhicules  
U прилади для реєстрування часу 090478
E time recording apparatus  
F appareils pour l'enregistrement de temps  
U прилади і пристрої для важення 090388
E weighing apparatus and instruments  
F appareils et instruments de pesage  
U прилади навігаційні до системи глобального позиціонування 090701
E Global Positioning System [GPS] apparatus  
F appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] / appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]  
U прилади, інструменти, що мають окуляри 090332
E instruments containing eyepieces  
F instruments à lunettes  
U принтери до комп'ютерів 090618
E printers for use with computers  
F imprimantes d'ordinateurs  
U прискорювачі частинок 090002
E particle accelerators  
F accélérateurs de particules  
U пристосовання для розмічання низу швейних виробів 090313
E hemline markers  
F arrondisseurs pour la couture  
U пристрої безпеки руху на залізниці 090254
E railway traffic safety appliances  
F appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire  
U пристрої для вимірювання швидкості [фотографія] 090345
E speed measuring apparatus [photography]  
F appareils pour le mesurage de la vitesse [photographie]  
U пристрої для виписування рахунків 090252
E invoicing machines  
F machines à facturer  
U пристрої для відеозаписування 090536
E video recorders  
F magnétoscopes  
U пристрої для записування на магнітну стрічку 090077
E tape recorders  
F enregistreurs à bande magnétique  
U пристрої для змінювання голок програвачів 090503
E apparatus for changing record player needles  
F dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques  
U пристрої для обробляння інформації 090306
E data processing apparatus  
F appareils de traitement de données  
U пристрої для різання плівки 090262
E film cutting apparatus  
F appareils à couper les films  
U пристрої для читання електронних книжок 090718
E electronic book readers  
F liseuses électroniques  
U пробірки 090236
E test tubes  
F éprouvettes  
U провідники електричні 090141
E conductors, electric  
F conducteurs électriques  
U проводи електричні 090255
E wires, electric  
F fils électriques  
U проводка електрична 090216
E ducts [electricity]  
F canalisations électriques  
U програвачі 090192
E record players  
F tourne-disques  
U програвачі [плеєри] компакт-дисків 090632
E compact disc players  
F lecteurs de disques compacts  
U програвачі дисків DVD 090685
E DVD players  
F lecteurs DVD  
U програмний статок комп'ютерів записаний 090591
E computer software, recorded  
F logiciels [programmes enregistrés]  
U проекційні апарати 090411
E projection apparatus  
F appareils de projection  
U проекційні екрани 090209
E projection screens  
F écrans de projection  
U промивальні посудини [фотографія] 090390
E washing trays [photography]  
F bacs de rinçage [photographie]  
U протигази, крім призначених для штучного дихання / респіратори [респіраторні маски], крім призначених для штучного дихання 090113
E respirators, other than for artificial respiration / respiratory masks, other than for artificial respiration  
F masques respiratoires autres que pour la respiration artificielle  
U протизавадні пристрої електричні 090048
E anti-interference devices [electricity]  
F dispositifs antiparasites [électricité]  
U протизасліпове скло 090046
E anti-glare glasses  
F lunettes antiéblouissantes  
U протизасліпові козирки, щитки 090047
E anti-dazzle shades / anti-glare visors  
F visières antiéblouissantes  
U протикрадіжні запобіжні пристрої електричні 090497
E theft prevention installations, electric  
F installations électriques pour préserver du vol  
U протикрадіжні попереджальні пристрої 090511
E anti-theft warning apparatus  
F avertisseurs contre le vol  
U протипожежні покриви 090638
E fire blankets  
F couvertures coupe-feu  
U процесори [головні процесові блоки] 090619
E central processing units [processors] / processors [central processing units]  
F processeurs [unités centrales de traitement] / unités centrales de traitement [processeurs]  
U прутки для шукання підземних джерел води 090072
E rods for water diviners  
F baguettes de sourciers  
U прямовиси 090258
E plumb lines  
F fils à plomb  
U пульти керування електричні 090217
E control panels [electricity]  
F tableaux de commande [électricité]  
U пускові кабелі [жильники] до моторів 090647
E starter cables for motors  
F câbles de démarrage pour moteurs  
U радари 090416
E radar apparatus  
F radars  
U радіо до транспортних засобів 090417
E vehicle radios  
F appareils de radio pour véhicules  
U радіолампи [вакуумні] 090491
E vacuum tubes [radio]  
F tubes vacuum [T.S.F.]  
U радіологічні апарати промислові 090418
E radiological apparatus for industrial purposes  
F appareils de radiologie à usage industriel  
U радіологічні екрани промислові 090526
E radiology screens for industrial purposes  
F écrans radiologiques à usage industriel  
U радіо-няня [пристрої для пильнування за немовлятами] 090721
E baby monitors  
F dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés  
U радіопейджери [апарати особового радіовиклику] 090673
E radio pagers  
F appareils de téléappel radio  
U радіопередавачі далекого зв'язку [телекомунікації] 090228
E transmitting sets [telecommunication]  
F émetteurs [télécommunication]  
U радіоприймачі 090270
E radios  
F appareils de radio / postes de T.S.F.  
U радіотелеграфні станції 090408
E radiotelegraphy sets  
F postes radiotélégraphiques  
U радіотелефонні станції 090407
E radiotelephony sets  
F postes radiotéléphoniques  
U радіощогли 090471
E masts for wireless aerials  
F pylônes de T.S.F. / pylônes de téléphonie sans fil  
U рамки на прозірки [слайди] 090099
E frames for photographic transparencies  
F cadres pour diapositives  
U растри для фотоцинкографії 090286
E screens for photoengraving  
F trames pour la photogravure  
U рахівниці 090627
E abacuses  
F bouliers compteurs  
U рахувальні машини 090103
E calculating machines  
F machines arithmétiques / machines à calculer  
U рахувальні машини для виборів 090499
E voting machines  
F machines à voter  
U рації переносні 090677
E walkie-talkies  
F talkies-walkies  
U реанімаційні манекени [навчальні пристрої] 090680
E resuscitation mannequins [teaching apparatus]  
F mannequins pour exercices de secours [appareils d'instruction]  
U регулівні прилади електричні 090150
E regulating apparatus, electric  
F appareils électriques de contrôle  
U регулятори апаратури для освітлювання сцени 090682
E stage lighting regulators  
F régulateurs d'éclairage de scène  
U регулятори напруги до транспортних засобів 090498
E voltage regulators for vehicles  
F régulateurs de tension pour véhicules  
U регулятори освітлювання електричні 090606
E light dimmers [regulators], electric / light regulators [dimmers], electric  
F régulateurs [variateurs] de lumière / variateurs [régulateurs] de lumière  
U регулятори числа обертів до програвачів 090486
E speed regulators for record players  
F régulateurs de vitesse de tourne-disques  
U редуктори [електричні] 090168
E cell switches [electricity] / reducers [electricity]  
F réducteurs [électricité]  
U резистори електричні 090427
E resistances, electric  
F résistances électriques  
U рейсмуси 090490
E marking gauges [joinery]  
F trusquins  
U реле електричні 090222
E relays, electric  
F relais électriques  
U ремінці до стільникових телефонів 090703
E cell phone straps  
F cordonnets pour téléphones mobiles  
U рентгенівські апарати, крім лікарських [медичних] 090425
E X-ray apparatus not for medical purposes  
F appareils à rayons X non à usage médical  
U рентгенівські плівки зекспоновані 090573
E X-ray films, exposed  
F films radiographiques exposés  
U рентгенівські трубки, крім лікарських [медичних] 090421
E X-ray tubes not for medical purposes  
F tubes à rayons X non à usage médical  
U рентгенограми, крім лікарських [медичних] 090625
E X-ray photographs, other than for medical purposes  
F radiographies autres qu'à usage médical  
U реостати 090432
E rheostats  
F rhéostats  
U респіратори для проціджування [фільтрування] повітря 090430
E respirators for filtering air  
F respirateurs pour le filtrage de l'air  
U реторти 090157
E retorts  
F cornues  
U рефрактометри 090250
E refractometers  
F réfractomètres  
U рефрактори 090424
E refractors  
F réfracteurs  
U решітки до пластин електричних акумуляторів 090287
E grids for batteries  
F grilles pour accumulateurs électriques  
U рингтони для мобільних телефонів завантажні 090694
E downloadable ring tones for mobile phones  
F tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles  
U розмагнічувальні пристрої для магнітних стрічок 090076
E demagnetizing apparatus for magnetic tapes  
F appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques  
U розпізнавальні жили електричних проводів 090294
E identification sheaths for electric wires  
F gaines d'identification pour fils électriques  
U розпізнавальні картки магнітні 090529
E identity cards, magnetic  
F cartes magnétiques d'identification  
U розподільчі пульти електричні 090198
E distribution consoles [electricity]  
F pupitres de distribution [électricité]  
U розподільчі шафи електричні 090054
E distribution boxes [electricity]  
F armoires de distribution [électricité]  
U розподільчі щити електричні 090197
E distribution boards [electricity]  
F tableaux de distribution [électricité]  
U розсувні калібри 090104
E slide calipers  
F pieds à coulisse  
U ртутні поземники [ватерпаси] 090344
E mercury levels  
F niveaux à mercure  
U рубильники 090143
E circuit closers  
F conjoncteurs  
U рукавиці для водолазів 090275
E gloves for divers  
F gants de plongée  
U рукавиці для захисту від рентгенівського проміння промислові 090276
E gloves for protection against X-rays for industrial purposes  
F gants de protection contre les rayons X à usage industriel  
U рукавиці для захисту у разі нещасних випадків 090274
E gloves for protection against accidents  
F gants pour la protection contre les accidents  
U рупори до гучномовців 090575
E horns for loudspeakers  
F pavillons de haut-parleurs  
U рятувальні апарати і споряддя 090295
E life saving apparatus and equipment  
F dispositifs de sauvetage / dispositifs de secours  
U рятувальні брезенти 090261
E safety tarpaulins  
F bâches de sauvetage  
U рятувальні буї 090517
E life buoys  
F bouées de sauvetage  
U рятувальні жилети 090546
E life jackets  
F gilets de sauvetage  
U рятувальні плоти 090073
E life-saving rafts  
F radeaux de sauvetage  
U рятувальні пояси 090547
E life belts  
F ceintures de sauvetage  
U рятувальні сітки 090260
E life nets / safety nets  
F filets de sauvetage  
U свисткові сигнали тривоги 090013
E whistle alarms  
F avertisseurs à sifflet d'alarme  
U світловідбивальні круги одежні для запобігання транспортним аваріям 090003
E reflecting discs for wear, for the prevention of traffic accidents  
F disques réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulation  
U світловоди волоконні [оптичні] 090571
E light conducting filaments [optical fibers [fibres]] / optical fibers [fibres] [light conducting filaments]  
F fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux] / fils conducteurs de rayons lumineux [fibres optiques]  
U світлозахисні бленди до об'єктивів 090723
E lens hoods  
F pare-soleil pour objectifs photographiques  
U світлокопіювальні апарати 090106
E blueprint apparatus  
F appareils pour photocalques  
U світлопроменеві діоди [LED] 090704
E light-emitting diodes [LED]  
F diodes électroluminescentes [DEL]  
U світлопроменеві електронні покажчики 090679
E light-emitting electronic pointers  
F pointeurs électroniques à émission de lumière  
U світлофільтри фотографічні 090264
E filters [photography]  
F filtres pour la photographie  
U світлофори [сигнальні пристрої] 090687
E traffic-light apparatus [signalling devices]  
F feux de signalisation pour la circulation  
U секстанти 090444
E sextants  
F sextants  
U сигналізатори в тумані, крім вибухових 090524
E fog signals, non-explosive  
F signaux de brouillard non explosifs / signaux de brume non explosifs  
U сигналізація світлова або механічна 090434
E signals, luminous or mechanical  
F signalisation lumineuse ou mécanique  
U сигнальні буї, бакени 090518
E signalling buoys  
F bouées de signalisation  
U сигнальні дзвоники 090127
E signal bells  
F cloches de signalisation  
U сигнальні дзвоники електричні 090071
E alarm bells, electric  
F timbres avertisseurs électriques  
U сигнальні ліхтарі 090322
E signal lanterns  
F lanternes à signaux  
U сигнальні пристрої * 090026
E alarms*  
F instruments d'alarme  
U сигнальні свистки 090445
E signalling whistles  
F sifflets de signalisation  
U сигнальні щити світиві або механічні 090380
E signalling panels, luminous or mechanical  
F panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques  
U сирени 090449
E sirens  
F sirènes  
U сітки для захисту у разі нещасних випадків 090259
E nets for protection against accidents  
F filets de protection contre les accidents  
U сканери [обладдя для обробляння інформації] 090622
E scanners [data processing equipment]  
F explorateurs [scanneurs] [équipements de traitement de données] / scanneurs [explorateurs] [équipements de traitement de données]  
U скафандри, водолазні костюми спеціальні 090162
E diving suits  
F combinaisons de plongée / costumes de plongée / scaphandres  
U слайди [прозірки] 090185
E slides [photography] / transparencies [photography]  
F diapositives  
U смартфони 090719
E smartphones  
F ordiphones [smartphones]  
U солеміри 090389
E salinometers  
F pèse-sels  
U соленоїдні вентилі [електромагнітні перемикачі] 090675
E solenoid valves [electromagnetic switches]  
F valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques]  
U сонари [гідролокатори] 090179
E sonars  
F sonars  
U сонячні батареї 090557
E solar batteries  
F piles solaires  
U спалахові, блимкі ліхтарі сигнальні 090126
E blinkers [signalling lights] / flashing lights [luminous signals]  
F clignotants [signaux lumineux]  
U спектрографи 090457
E spectrograph apparatus  
F spectrographes  
U спектроскопи 090426
E spectroscopes  
F spectroscopes  
U спиртові поземники [ватерпаси] 090096
E spirit levels  
F niveaux à bulle  
U спиртометри 090027
E alcoholmeters  
F alcoomètres  
U спідометри [покажчики швидкості] 090303
E speed indicators  
F indicateurs de vitesse  
U спостерігальна апаратура електрична 090151
E monitoring apparatus, electric  
F appareils électriques de surveillance  
U спостерігальні прилади 090366
E observation instruments  
F instruments d'observation  
U спускові механізми фотозатворів 090174
E shutter releases [photography]  
F déclencheurs [photographie]  
U стволи пожежні [брандспойти] 090296
E fire hose nozzles  
F lances à incendie  
U стереоскопи 090460
E stereoscopes  
F stéréoscopes  
U стереоскопні апарати 090461
E stereoscopic apparatus  
F appareils stéréoscopiques  
U стрічки для чищення головок записувальних і відтворювальних 090535
E head cleaning tapes [recording]  
F bandes de nettoyage de têtes de lecture  
U стробоскопи 090714
E stroboscopes  
F stroboscopes  
U сульфітометри 090463
E sulfitometers  
F sulfitomètres  
U сумки, призначені для портативних комп'ютерів 090709
E bags adapted for laptops  
F sacoches conçues pour ordinateurs portables  
U супутники на наукові потреби 090437
E satellites for scientific purposes  
F satellites à usage scientifique  
U супутникові навігаційні пристрої 090674
E satellite navigational apparatus  
F appareils de navigation par satellite  
U сушильні апарати для фотографій 090282
E drying apparatus for photographic prints  
F appareils à sécher les épreuves photographiques  
U сферометри 090458
E spherometers  
F sphéromètres  
U схеми друкові [друковані] 090125
E printed circuits  
F circuits imprimés  
U схеми зінтегровані [інтегральні] 090538
E integrated circuits  
F circuits intégrés  
U схеми зінтегровані [інтегральні] безкорпусні 090540
E chips [integrated circuits]  
F puces [circuits intégrés]  
U табель-годинники [часореєструвальні пристрої] 090649
E time clocks [time recording devices]  
F pointeurs [horloges pointeuses]  
U таксометри 090300
E taximeters  
F taximètres  
U тахометри 090465
E tachometers  
F tachomètres / tachymètres  
U телевізори 090468
E television apparatus  
F appareils de télévision  
U телеграфні апарати 090467
E telegraphs [apparatus]  
F télégraphes [appareils]  
U телеграфні друкувальні апарати 090464
E teleprinters / teletypewriters  
F téléscripteurs  
U телеграфні проводи 090469
E telegraph wires  
F fils télégraphiques  
U телескопи 090476
E telescopes  
F longues-vues / télescopes  
U телесуфлери 090472
E teleprompters  
F téléprompteurs  
U телефонні апарати 090423
E telephone apparatus  
F appareils téléphoniques  
U телефонні передавачі 090473
E telephone transmitters  
F transmetteurs téléphoniques  
U телефонні проводи 090572
E telephone wires  
F fils téléphoniques  
U телефонні трубки [слухавки] 090207
E telephone receivers  
F écouteurs téléphoniques  
U температурні індикатори 090477
E temperature indicators  
F indicateurs de température  
U температурні індикаторні наклейки, крім призначених на лікарські [медичні] потреби 090716
E temperature indicator labels, not for medical purposes  
F étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage médical  
U теодоліти 090479
E theodolites  
F théodolites  
U теплорегулівні пристрої 090116
E heat regulating apparatus  
F appareils de contrôle de chaleur  
U термоелектронні лампи / термоелектронні трубки 090060
E thermionic tubes / thermionic valves  
F tubes thermoïoniques / tubes à cathode chaude  
U термометри, крім лікарських [медичних] 090429
E thermometers, not for medical purposes  
F thermomètres, non à usage médical  
U термостати 090238
E thermostats  
F thermostats  
U термостати до транспортних засобів 090481
E thermostats for vehicles  
F thermostats pour véhicules  
U тиглі [лабораторні] 090170
E crucibles [laboratory] / cupels [laboratory]  
F creusets  
U тискоміри 090409
E pressure measuring apparatus  
F mesureurs de pression  
U тископоказувальні затички до вентилів 090090
E pressure indicator plugs for valves  
F bouchons indicateurs de pression pour valves  
U топографічні [землемірні] інструменти 090055
E surveying instruments  
F instruments d'arpentage / instruments pour levés de plans  
U тоталізатори 090484
E totalizators  
F totalisateurs  
U точні [прецизійні] терези 090489
E precision balances  
F trébuchets [balances]  
U точні вимірювальні прилади 090346
E precision measuring apparatus  
F appareils de mesure de précision  
U транзистори [електроніка] 090624
E transistors [electronic]  
F transistors [électronique]  
U транспондери 090693
E transponders  
F transpondeurs  
U транспортири [вимірювальні інструменти] 090419
E protractors [measuring instruments]  
F rapporteurs [instruments de mesure]  
U трансформатори електричні 090049
E transformers [electricity]  
F transformateurs / transformateurs électriques  
U трансформатори підвищувальні 090706
E step-up transformers  
F survolteurs  
U тренажери для керування або перевіряння транспортних засобів 090448
E simulators for the steering and control of vehicles  
F simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules  
U тримачі реторт 090158
E retorts' stands  
F dessous de cornues  
U триноги [штативи] до фотоапаратів 090577
E tripods for cameras  
F trépieds pour appareils photographiques  
U тріоди 090705
E triodes  
F triodes  
U трубки Піто 090713
E Pitot tubes  
F tubes de Pitot  
U урометри 090492
E urinometers  
F uromètres  
U файли зображувальні завантажні 090696
E downloadable image files  
F fichiers d'images téléchargeables  
U файли музичні завантажні 090695
E downloadable music files  
F fichiers de musique téléchargeables  
U факсимільні апарати 090600
E facsimile machines  
F télécopieurs  
U фізичні апарати і прилади 090395
E apparatus and instruments for physics  
F appareils et instruments de physique  
U фільтри для ультрафіолетового проміння [фотографія] 090574
E filters for ultraviolet rays, for photography  
F filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie  
U фільтри до протигазів або респіраторів 090263
E filters for respiratory masks  
F filtres pour masques respiratoires  
U флеш-накопичувачі USB 090700
E USB flash drives  
F clés USB  
U флуоресцентні екрани 090208
E fluorescent screens  
F écrans fluorescents  
U фотоапарати 090184
E cameras [photography]  
F appareils photographiques  
U фотоблискавки 090206
E flash-bulbs [photography]  
F flashes [photographie]  
U фотоглянцювачі 090283
E glazing apparatus for photographic prints  
F appareils à glacer les épreuves photographiques  
U фотографічні підставки для стікання 090212
E drainers for use in photography / photographic racks  
F égouttoirs pour travaux photographiques  
U фотоелементи 090531
E photovoltaic cells  
F cellules photovoltaïques  
U фотозатвори 090181
E shutters [photography]  
F obturateurs [photographie]  
U фотозбільшувачі 090021
E enlarging apparatus [photography]  
F appareils pour agrandissements [photographie]  
U фотокопіювальні апарати 090154
E photocopiers [photographic, electrostatic, thermic]  
F photocopieurs  
U фотолабораторії 090117
E darkrooms [photography]  
F chambres noires [photographie]  
U фотометри 090393
E photometers  
F photomètres  
U фототелеграфні апарати 090394
E phototelegraphy apparatus  
F appareils pour la phototélégraphie  
U футляри на контактні лінзи 090555
E containers for contact lenses  
F étuis pour verres de contact  
U футляри на окуляри 090567
E spectacle cases  
F étuis à lunettes  
U футляри на пенсне 090248
E eyeglass cases / pince-nez cases  
F étuis pour pince-nez  
U футляри на предметні скельця мікроскопів 090128
E containers for microscope slides  
F coffrets pour lames de microscopes  
U футляри на фотоапарати і фотознаряддя [спеціальні] 090246
E cases especially made for photographic apparatus and instruments  
F étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques  
U хвилеміри 090369
E wavemeters  
F ondemètres  
U хімічні апарати і інструменти 090549
E chemistry apparatus and instruments  
F appareils et instruments de chimie  
U хроматографи лабораторні 090585
E chromatography apparatus for laboratory use  
F appareils de chromatographie de laboratoire  
U хронографи [прилади для записування часу] 090586
E chronographs [time recording apparatus]  
F chronographes [appareils enregistreurs de durées]  
U центрифуги лабораторні 090698
E laboratory centrifuges  
F centrifugeuses de laboratoire  
U центрувальні пристрої для прозірок [слайдів] 090183
E centering apparatus for photographic transparencies  
F appareils de cadrage pour diapositives  
U циклотрони 090172
E cyclotrons  
F cyclotrons  
U цифрові фоторамки 090711
E digital photo frames  
F cadres de photos numériques  
U цукроміри 090435
E saccharometers  
F saccharimètres  
U чарівні ліхтарі 090321
E magic lanterns  
F lanternes magiques  
U часові вимикачі автоматичні, крім годинникових 090353
E time switches, automatic  
F minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie]  
U частотоміри 090268
E frequency meters  
F fréquencemètres  
U чашки Петрі 090712
E Petri dishes  
F boîtes de Petri  
U чохли на портативні комп'ютери 090710
E sleeves for laptops  
F housses pour ordinateurs portables  
U шкарпетки електронагрівні 090121
E socks, electrically heated  
F chaussettes chauffées électriquement  
U шнурки до пенсне 090156
E eyeglass cords / pince-nez cords  
F cordons de pince-nez  
U шоломи для верхової їзди 090690
E riding helmets  
F bombes [équitation]  
U штативи до фотоапаратів 090391
E stands for photographic apparatus  
F pieds d'appareils photographiques  
U шумоміри 090455
E sound locating instruments  
F sonomètres  
U щитки для захисту обличчя робітників 090210
E workmen's protective face-shields  
F écrans de protection faciaux pour ouvriers  
U якорі електричні 090305
E armatures [electricity]  
F induits [électricité]  
Відображено всі 651 записи(-ів)