Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

1 - 100 з 651 записів
Назва товару Базовий номер
U 3D-окуляри 090726
E 3D spectacles  
F lunettes 3D  
U автомати для продавання квитків 090086
E ticket dispensers  
F distributeurs de billets [tickets]  
U автоматичні касові машини [банкомати] 090686
E automated teller machines [ATM]  
F guichets automatiques [DAB]  
U автоматичні керувальні пристрої до транспортних засобів 090396
E steering apparatus, automatic, for vehicles  
F dispositifs de pilotage automatique pour véhicules  
U автоматичні покажчики низького тиску в шинах транспортних засобів 090069
E automatic indicators of low pressure in vehicle tires / automatic indicators of low pressure in vehicle tires [tyres] / automatic indicators of low pressure in vehicle tyres  
F avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques  
U автостоянкові лічильники [часу] 090383
E parking meters  
F parcomètres [parcmètres]  
U аерометри 090020
E aerometers  
F aéromètres  
U азбестовий одяг для захисту від вогню 090035
E asbestos clothing for protection against fire  
F vêtements en amiante pour la protection contre le feu / vêtements en asbeste pour la protection contre le feu  
U азбестові рукавиці для захисту у разі нещасних випадків 090034
E asbestos gloves for protection against accidents  
F gants en amiante pour la protection contre les accidents  
U азбестові щити для пожежників 090689
E asbestos screens for firemen  
F paravents d'asbeste pour pompiers  
U актинометри 090018
E actinometers  
F actinomètres  
U акумулятори електричні 090361
E accumulators, electric  
F accumulateurs électriques  
U акумулятори електричні до транспортних засобів 090007
E accumulators, electric, for vehicles / batteries, electric, for vehicles  
F accumulateurs électriques pour véhicules  
U акустичні пристрої зв'язку 090593
E acoustic couplers  
F coupleurs acoustiques  
U алідади 090028
E alidades  
F alidades à lunettes  
U альтиметри 090033
E altimeters  
F altimètres  
U амперметри 090036
E ammeters  
F ampèremètres  
U анемометри 090039
E anemometers  
F anémomètres  
U аноди 090043
E anodes  
F anodes  
U анодні батареї 090044
E anode batteries / high tension batteries  
F batteries d'anodes  
U антени 090045
E aerials / antennas  
F antennes  
U антикатоди 090507
E anticathodes  
F anticathodes  
U апарати для перевіряння оплати поштовими марками 090149
E apparatus to check franking / apparatus to check stamping mail  
F appareils de contrôle de l'affranchissement  
U апарати електричні для дистанційного запалювання 090030
E electric apparatus for remote ignition / igniting apparatus, electric, for igniting at a distance  
F dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu]  
U апарати і устатковання, крім лікарських [медичних], що виробляють рентгенівське проміння 090420
E apparatus and installations for the production of X-rays, not for medical purposes  
F appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical  
U апарати лабораторні для ферментації [бродіння] 090253
E apparatus for fermentation [laboratory apparatus]  
F appareils de fermentation [appareils de laboratoire]  
U апаратура для дистанційного керування 090470
E remote control apparatus  
F appareils de téléguidage  
U апаратура, крім лікарської [медичної], для аналізування 090249
E testing apparatus not for medical purposes  
F appareils pour l'analyse non à usage médical  
U апертометри [оптичні] 090050
E apertometers [optics]  
F apertomètres [optique]  
U ареометри для кислот [ацидометри] акумуляторні 090010
E acidimeters for batteries  
F pèse-acide pour accumulateurs  
U астрономічні прилади та інструменти 090384
E apparatus and instruments for astronomy  
F appareils et instruments pour l'astronomie  
U аудіо-, відеоприймачі 090289
E audio- and video-receivers  
F récepteurs [audio, vidéo]  
U аудіовізуальні навчальні засоби 090061
E audiovisual teaching apparatus  
F appareils d'enseignement audiovisuel  
U бакени [буї, маяки] світиві 090513
E beacons, luminous  
F balises lumineuses  
U баласти до освітлювальних пристроїв 090672
E lighting ballasts  
F ballasts pour appareils d'éclairage  
U банки акумуляторів електричних 090008
E accumulator jars / battery jars  
F bacs d'accumulateurs  
U барвильні картриджі незаправлені до принтерів та фотокопіювальних апаратів 090720
E toner cartridges, unfilled, for printers and photocopiers  
F cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs  
U барометри 090079
E barometers  
F baromètres  
U батареї для запалювання 090031
E batteries for lighting  
F batteries d'allumage  
U батареї електричні 090360
E batteries, electric  
F batteries électriques / piles électriques  
U безміни [ваги] 090433
E balances [steelyards] / lever scales [steelyards] / steelyards [lever scales]  
F romaines [balances]  
U бетатрони 090085
E betatrons  
F bêtatrons  
U біноклі 090475
E binoculars  
F jumelles [optique]  
U блоки пам'яті комп'ютера 090342
E computer memory devices  
F mémoires pour ordinateurs  
U бронежилети [жилети непробивні] 090582
E bullet-proof vests (Am.) / bullet-proof waistcoats / bullet-proof waistcoats [vests (Am.)]  
F gilets pare-balles  
U бусолі / компаси 090523
E directional compasses  
F boussoles  
U ваги 090074
E scales  
F balances  
U ваги мостові, ваги-платформи 090081
E weighbridges  
F bascules [appareils de pesage]  
U важелі звукознімачів до програвачів 090095
E tone arms for record players  
F bras acoustiques pour tourne-disques  
U важки прямовисні 090257
E plumb bobs  
F plombs de fils à plomb  
U вакуумметри 090302
E vacuum gauges  
F indicateurs de vide / vacuomètres  
U варіометри 090493
E variometers  
F variomètres  
U взуття для захисту у разі нещасних випадків, від проміння і вогню 090645
E shoes for protection against accidents, irradiation and fire  
F chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu  
U виводи [клеми] [електричні] 090089
E terminals [electricity]  
F bornes [électricité]  
U вилки, розетки штепсельні тощо [електричні з'єднувачі] 090166
E plugs, sockets and other contacts [electric connections] / sockets, plugs and other contacts [electric connections]  
F prises de courant  
U вимикачі електричні 090164
E switches, electric  
F interrupteurs / poires électriques [interrupteurs]  
U вимикачі закриті електричні 090131
E switchboxes [electricity]  
F boîtes à clapets [électricité]  
U вимірювальні давачі 090242
E gauges  
F jauges  
U вимірювальні інструменти 090347
E measuring instruments  
F instruments de mesure  
U вимірювальні прилади 090202
E measuring apparatus  
F mesureurs  
U вимірювальні прилади електричні 090214
E measuring devices, electric  
F appareils électriques de mesure  
U вимірювальні пристрої 090201
E measures  
F mesures  
U випрямлячі струму 090167
E current rectifiers  
F redresseurs de courant  
U високочастотна апаратура 090267
E high-frequency apparatus  
F appareils à haute fréquence  
U відгалужувальні коробки електричні 090094
E branch boxes [electricity]  
F boîtes de branchement [électricité] / boîtes de dérivation [électricité]  
U відеоекрани 090652
E video screens  
F écrans vidéo  
U відеокамери 090630
E camcorders  
F caméras vidéo  
U відеокасети 090650
E video cassettes  
F cassettes vidéo  
U відео-няня [відеопристрої для пильнування за немовлятами] 090722
E video baby monitors  
F dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés  
U відеотелефони 090653
E video telephones  
F visiophones  
U відповідачі телефонні 090629
E answering machines  
F répondeurs téléphoniques  
U візири до фотоапаратів 090392
E viewfinders, photographic  
F viseurs photographiques  
U віскозиметри 090496
E viscosimeters  
F viscosimètres  
U віхи [рейки] [геодезичні інструменти] 090281
E levelling staffs [surveying instruments] / rods [surveying instruments]  
F jalons [instruments d'arpentage]  
U вічка оптичні дверні 090312
E peepholes [magnifying lenses] for doors  
F judas optiques pour portes  
U вказівні буї 090583
E marking buoys  
F bouées de repérage  
U вогнегасники / пристрої для гасіння вогню 090041
E fire extinguishers / fire extinguishing apparatus  
F extincteurs  
U волоконні оптичні жильники [кабелі] 090666
E fibre [fiber (Am.)] optic cables  
F câbles à fibres optiques  
U вольтметри 090500
E voltmeters  
F voltmètres  
U вольтододавальні пристрої 090266
E battery chargers  
F chargeurs de piles et batteries  
U вушні затички для водолазів, пірнальників 090401
E ear plugs for divers  
F tampons d'oreilles pour la plongée  
U газоаналізатори 090278
E gas testing instruments  
F appareils pour l'analyse des gaz  
U газометри [вимірювальні інструменти] 090279
E gasometers [measuring instruments]  
F gazomètres [instruments de mesure]  
U газорозрядні трубки електричні, крім світильних 090559
E discharge tubes, electric, other than for lighting / electric discharge tubes, other than for lighting  
F tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage  
U галенітові кристали [детектори] 090271
E galena crystals [detectors]  
F galènes [détecteurs]  
U гальванічні батареї 090272
E galvanic batteries  
F piles galvaniques  
U гальванічні елементи 090218
E galvanic cells  
F éléments galvaniques  
U гальванометри 090092
E galvanometers  
F galvanomètres  
U гарнітура для телефонів 090688
E hands free kits for phones  
F nécessaires mains libres pour téléphones  
U геліографи 090290
E heliographic apparatus  
F appareils héliographiques  
U геодезичні інструменти та прилади 090280
E surveying apparatus and instruments  
F appareils et instruments géodésiques  
U гирі, важки 090403
E weights  
F poids  
U гігрометри 090292
E hygrometers  
F hygromètres  
U гідрометри 090011
E hydrometers  
F hydromètres  
U голки до програвачів 090462
E needles for record players / styli for record players  
F saphirs de tourne-disques  
U голограми 090291
E holograms  
F hologrammes  
U громовідводи [розрядники грозові] 090381
E lightning arresters / lightning conductors / lightning conductors [rods]  
F parafoudres / paratonnerres  
U грузила до зондів, лотів 090454
E sounding leads  
F plombs de sondes  
U гудки 090522
E buzzers  
F ronfleurs  
U гучномовці 090190
E loudspeakers  
F haut-parleurs  
1 - 100 з 651 записів