Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

1 - 50 з 651 записів
Назва товару Базовий номер
U 3D-окуляри 090726
E 3D spectacles  
F lunettes 3D  
U автомати для продавання квитків 090086
E ticket dispensers  
F distributeurs de billets [tickets]  
U автоматичні касові машини [банкомати] 090686
E automated teller machines [ATM]  
F guichets automatiques [DAB]  
U автоматичні керувальні пристрої до транспортних засобів 090396
E steering apparatus, automatic, for vehicles  
F dispositifs de pilotage automatique pour véhicules  
U автоматичні покажчики низького тиску в шинах транспортних засобів 090069
E automatic indicators of low pressure in vehicle tires / automatic indicators of low pressure in vehicle tires [tyres] / automatic indicators of low pressure in vehicle tyres  
F avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques  
U автостоянкові лічильники [часу] 090383
E parking meters  
F parcomètres [parcmètres]  
U аерометри 090020
E aerometers  
F aéromètres  
U азбестовий одяг для захисту від вогню 090035
E asbestos clothing for protection against fire  
F vêtements en amiante pour la protection contre le feu / vêtements en asbeste pour la protection contre le feu  
U азбестові рукавиці для захисту у разі нещасних випадків 090034
E asbestos gloves for protection against accidents  
F gants en amiante pour la protection contre les accidents  
U азбестові щити для пожежників 090689
E asbestos screens for firemen  
F paravents d'asbeste pour pompiers  
U актинометри 090018
E actinometers  
F actinomètres  
U акумулятори електричні 090361
E accumulators, electric  
F accumulateurs électriques  
U акумулятори електричні до транспортних засобів 090007
E accumulators, electric, for vehicles / batteries, electric, for vehicles  
F accumulateurs électriques pour véhicules  
U акустичні пристрої зв'язку 090593
E acoustic couplers  
F coupleurs acoustiques  
U алідади 090028
E alidades  
F alidades à lunettes  
U альтиметри 090033
E altimeters  
F altimètres  
U амперметри 090036
E ammeters  
F ampèremètres  
U анемометри 090039
E anemometers  
F anémomètres  
U аноди 090043
E anodes  
F anodes  
U анодні батареї 090044
E anode batteries / high tension batteries  
F batteries d'anodes  
U антени 090045
E aerials / antennas  
F antennes  
U антикатоди 090507
E anticathodes  
F anticathodes  
U апарати для перевіряння оплати поштовими марками 090149
E apparatus to check franking / apparatus to check stamping mail  
F appareils de contrôle de l'affranchissement  
U апарати електричні для дистанційного запалювання 090030
E electric apparatus for remote ignition / igniting apparatus, electric, for igniting at a distance  
F dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu]  
U апарати і устатковання, крім лікарських [медичних], що виробляють рентгенівське проміння 090420
E apparatus and installations for the production of X-rays, not for medical purposes  
F appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical  
U апарати лабораторні для ферментації [бродіння] 090253
E apparatus for fermentation [laboratory apparatus]  
F appareils de fermentation [appareils de laboratoire]  
U апаратура для дистанційного керування 090470
E remote control apparatus  
F appareils de téléguidage  
U апаратура, крім лікарської [медичної], для аналізування 090249
E testing apparatus not for medical purposes  
F appareils pour l'analyse non à usage médical  
U апертометри [оптичні] 090050
E apertometers [optics]  
F apertomètres [optique]  
U ареометри для кислот [ацидометри] акумуляторні 090010
E acidimeters for batteries  
F pèse-acide pour accumulateurs  
U астрономічні прилади та інструменти 090384
E apparatus and instruments for astronomy  
F appareils et instruments pour l'astronomie  
U аудіо-, відеоприймачі 090289
E audio- and video-receivers  
F récepteurs [audio, vidéo]  
U аудіовізуальні навчальні засоби 090061
E audiovisual teaching apparatus  
F appareils d'enseignement audiovisuel  
U бакени [буї, маяки] світиві 090513
E beacons, luminous  
F balises lumineuses  
U баласти до освітлювальних пристроїв 090672
E lighting ballasts  
F ballasts pour appareils d'éclairage  
U банки акумуляторів електричних 090008
E accumulator jars / battery jars  
F bacs d'accumulateurs  
U барвильні картриджі незаправлені до принтерів та фотокопіювальних апаратів 090720
E toner cartridges, unfilled, for printers and photocopiers  
F cartouches de toner vides pour imprimantes et photocopieurs  
U барометри 090079
E barometers  
F baromètres  
U батареї для запалювання 090031
E batteries for lighting  
F batteries d'allumage  
U батареї електричні 090360
E batteries, electric  
F batteries électriques / piles électriques  
U безміни [ваги] 090433
E balances [steelyards] / lever scales [steelyards] / steelyards [lever scales]  
F romaines [balances]  
U бетатрони 090085
E betatrons  
F bêtatrons  
U біноклі 090475
E binoculars  
F jumelles [optique]  
U блоки пам'яті комп'ютера 090342
E computer memory devices  
F mémoires pour ordinateurs  
U бронежилети [жилети непробивні] 090582
E bullet-proof vests (Am.) / bullet-proof waistcoats / bullet-proof waistcoats [vests (Am.)]  
F gilets pare-balles  
U бусолі / компаси 090523
E directional compasses  
F boussoles  
U ваги 090074
E scales  
F balances  
U ваги мостові, ваги-платформи 090081
E weighbridges  
F bascules [appareils de pesage]  
U важелі звукознімачів до програвачів 090095
E tone arms for record players  
F bras acoustiques pour tourne-disques  
U важки прямовисні 090257
E plumb bobs  
F plombs de fils à plomb  
1 - 50 з 651 записів