Клас 9

Наукові, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, оптичні, важильні, вимірювальні, сигналізаційні, контрольні [перевіряльні], рятувальні і навчальні прилади та інструменти; прилади та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання електрики; апаратура для записування, передавання і відтворювання звуку або зображень; магнітні носії інформації, записові диски; компакт-диски, DVD та інші цифрові записові носії інформації; механізми для апаратів з передоплатою; касові апарати, рахувальні машини, засоби обробляння інформації, комп'ютери; комп'ютерні програмні засоби; пристрої для гасіння вогню

401 - 500 з 651 записів
Назва товару Базовий номер
покажчики рівня бензину 090243
покажчики рівня води 090204
поливальні протипожежні системи 090646
поляриметри 090404
попереджальні трикутники для несправних транспортних засобів 090446
посилювальні лампи електронні 090038
посилювачі 090037
поштові ваги 090325
призми оптичні 090365
прикладні програми комп'ютерного програмного статку завантажні 090717
прилади для аналізування повітря 090025
прилади для аналізування харчових продуктів 090029
прилади для вимірювання відстані 090187
прилади для вимірювання товщини вичиненої шкіри 090171
прилади для вимірювання товщини шкур 090386
прилади для перевіряння швидкості транспортних засобів 090152
прилади для реєстрування часу 090478
прилади і пристрої для важення 090388
прилади навігаційні до системи глобального позиціонування 090701
прилади, інструменти, що мають окуляри 090332
принтери до комп'ютерів 090618
прискорювачі частинок 090002
пристосовання для розмічання низу швейних виробів 090313
пристрої безпеки руху на залізниці 090254
пристрої для вимірювання швидкості [фотографія] 090345
пристрої для виписування рахунків 090252
пристрої для відеозаписування 090536
пристрої для записування на магнітну стрічку 090077
пристрої для змінювання голок програвачів 090503
пристрої для обробляння інформації 090306
пристрої для різання плівки 090262
пристрої для читання електронних книжок 090718
пробірки 090236
провідники електричні 090141
проводи електричні 090255
проводка електрична 090216
програвачі 090192
програвачі [плеєри] компакт-дисків 090632
програвачі дисків DVD 090685
програмний статок комп'ютерів записаний 090591
проекційні апарати 090411
проекційні екрани 090209
промивальні посудини [фотографія] 090390
протигази, крім призначених для штучного дихання / респіратори [респіраторні маски], крім призначених для штучного дихання 090113
протизавадні пристрої електричні 090048
протизасліпове скло 090046
протизасліпові козирки, щитки 090047
протикрадіжні запобіжні пристрої електричні 090497
протикрадіжні попереджальні пристрої 090511
протипожежні покриви 090638
процесори [головні процесові блоки] 090619
прутки для шукання підземних джерел води 090072
прямовиси 090258
пульти керування електричні 090217
пускові кабелі [жильники] до моторів 090647
радари 090416
радіо до транспортних засобів 090417
радіолампи [вакуумні] 090491
радіологічні апарати промислові 090418
радіологічні екрани промислові 090526
радіо-няня [пристрої для пильнування за немовлятами] 090721
радіопейджери [апарати особового радіовиклику] 090673
радіопередавачі далекого зв'язку [телекомунікації] 090228
радіоприймачі 090270
радіотелеграфні станції 090408
радіотелефонні станції 090407
радіощогли 090471
рамки на прозірки [слайди] 090099
растри для фотоцинкографії 090286
рахівниці 090627
рахувальні машини 090103
рахувальні машини для виборів 090499
рації переносні 090677
реанімаційні манекени [навчальні пристрої] 090680
регулівні прилади електричні 090150
регулятори апаратури для освітлювання сцени 090682
регулятори напруги до транспортних засобів 090498
регулятори освітлювання електричні 090606
регулятори числа обертів до програвачів 090486
редуктори [електричні] 090168
резистори електричні 090427
рейсмуси 090490
реле електричні 090222
ремінці до стільникових телефонів 090703
рентгенівські апарати, крім лікарських [медичних] 090425
рентгенівські плівки зекспоновані 090573
рентгенівські трубки, крім лікарських [медичних] 090421
рентгенограми, крім лікарських [медичних] 090625
реостати 090432
респіратори для проціджування [фільтрування] повітря 090430
реторти 090157
рефрактометри 090250
рефрактори 090424
решітки до пластин електричних акумуляторів 090287
рингтони для мобільних телефонів завантажні 090694
розмагнічувальні пристрої для магнітних стрічок 090076
розпізнавальні жили електричних проводів 090294
розпізнавальні картки магнітні 090529
розподільчі пульти електричні 090198
розподільчі шафи електричні 090054
401 - 500 з 651 записів