Клас 35

Завантажити перелік у текстовому файлі

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

151 - 164 з 164 записів
Назва послуги Базовий номер
U складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби 350135
E compiling indexes of information for commercial or advertising purposes  
F compilation d'index d'informations à des fins commerciales ou publicitaires  
U складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби 350164
E consumer profiling for commercial or marketing purposes  
F profilage des consommateurs à des fins commerciales et de marketing  
U служби прийому відвідувачів [офісні роботи] 350168
E reception services for visitors [office functions]  
F services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]  
U сприяння продажам для інших 350071
E sales promotion for others  
F promotion des ventes pour des tiers  
U сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій 350141
E promotion of goods and services through sponsorship of sports events  
F promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives  
U сприяння продажам товарів через лідерів громадської думки 350179
E promotion of goods through influencers  
F services de promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs  
U створювання рекламних фільмів 350104
E production of advertising films  
F production de films publicitaires  
U створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини 350137
E production of teleshopping programmes / production of teleshopping programs  
F production d'émissions de télé-achat  
U стенографування 350043
E shorthand  
F services de sténographie  
U текстове записування інформації [офісні роботи] 350045
E transcription of communications [office functions]  
F transcription de communications [travaux de bureau]  
U телевізійне рекламування 350044
E television advertising  
F publicité télévisée  
U телемаркетингові послуги 350107
E telemarketing services  
F services de télémarketing  
U узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 350116
E negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties  
F négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers  
U фахове консультування щодо підприємницької діяльності 350062
E professional business consultancy  
F consultation professionnelle d'affaires  
151 - 164 з 164 записів