Клас 35

Завантажити перелік у текстовому файлі

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

Назва послуги Базовий номер
U забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності 350065
E providing business information  
F mise à disposition d'informations d'affaires  
U забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів 350110
E providing commercial and business contact information  
F mise à disposition d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux  
U забезпечування інформацією, отриманою з телефонних довідників 350170
E providing telephone directory information  
F mise à disposition d'informations d'annuaires téléphoniques  
U забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг 350093
E providing commercial information and advice for consumers in the choice of products and services  
F mise à disposition d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services  
U забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби 350161
E providing user rankings for commercial or advertising purposes / providing user ratings for commercial or advertising purposes  
F mise à disposition des classements d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires / mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires  
U збирання інформації у комп'ютерні бази даних 350080
E compilation of information into computer databases  
F compilation d'informations dans des bases de données informatiques  
U збирання статистичних даних 350100
E compilation of statistics  
F établissement de statistiques  
U індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби 350127
E web indexing for commercial or advertising purposes  
F référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires  
U керування діяльністю артистів-виконавців 350079
E business management of performing artists  
F gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants  
U керування діяльністю вільнонайманих працівників 350115
E business management for freelance service providers  
F portage salarial  
U керування діяльністю готелів 350078
E business management of hotels  
F gérance administrative d'hôtels  
U керування діяльністю спортсменів 350105
E business management of sports people  
F gestion d'affaires pour le compte de sportifs  
U керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших 350124
E business management of reimbursement programmes for others / business management of reimbursement programs for others  
F gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers  
U керування підприємницькою діяльністю в перехідний період 350151
E interim business management  
F management de transition  
U комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших 350096
E commercial administration of the licensing of the goods and services of others  
F administration commerciale de licences de produits et de services de tiers