Клас 35

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи

Назва послуги Базовий номер
U послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів 350108
E retail or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies  
F services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales  
U послуги щодо фотокопіювання 350009
E photocopying services  
F services de photocopie  
U пошук спонсорів 350102
E sponsorship search  
F recherche de parraineurs  
U пошукова оптимізація 350111
E search engine optimisation / search engine optimization  
F optimisation de moteurs de recherche  
U представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу 350092
E presentation of goods on communication media, for retail purposes  
F présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail  
U психологічне випробовування [тестування] для відбирання працівників 350090
E psychological testing for the selection of personnel  
F sélection du personnel par procédés psychotechniques  
U публікування рекламних текстів 350038
E publication of publicity texts  
F publication de textes publicitaires  
U радіорекламування 350040
E radio advertising / radio commercials  
F publicité radiophonique  
U реклама поштою 350077
E advertising by mail order  
F publicité par correspondance  
U рекламні агентства 350047
E advertising agencies / publicity agencies  
F agences de publicité  
U рекламування 350039
E advertising / publicity  
F publicité  
U рекламування з використанням плати за клацання 350113
E pay per click advertising  
F services publicitaires facturables au clic  
U розклеювання [розміщування] афіш, об'яв 350003
E bill-posting / outdoor advertising  
F affichage  
U розповсюджування зразків 350028
E distribution of samples  
F diffusion [distribution] d'échantillons  
U розповсюджування рекламних матеріалів 350008
E dissemination of advertising matter  
F diffusion d'annonces publicitaires  
U розсилання поштою рекламних матеріалів 350024
E direct mail advertising  
F diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] / distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]  
U складання звітів про стан рахунків 350016
E drawing up of statements of accounts  
F établissement de relevés de comptes  
U складання податкових декларацій 350073
E tax preparation  
F établissement de déclarations fiscales  
U служби працевлаштовування 350012
E employment agencies  
F bureaux de placement  
U сприяння продажеві [посередництво] 350071
E sales promotion for others  
F promotion des ventes pour des tiers  
U створювання рекламних фільмів 350104
E production of advertising films  
F production de films publicitaires  
U телевізійне рекламування 350044
E television advertising / television commercials  
F publicité télévisée  
U телемаркетинг 350107
E telemarketing services  
F services de télémarketing  
U узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 350116
E negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties  
F négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers  
U упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних 350081
E systemization of information into computer databases  
F systématisation de données dans un fichier central