Клас 35

Завантажити перелік у текстовому файлі

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи

Назва послуги Базовий номер
U комп'ютеризоване ведення медичних записів та документів 350176
E computerized management of medical records and files  
F gestion informatisée d'archives et de fichiers médicaux  
U комп'ютеризоване ведення справ 350061
E computerized file management  
F services de gestion informatisée de fichiers  
U консультування з керування персоналом 350019
E personnel management consultancy  
F services de conseils en gestion de personnel  
U консультування з керування підприємницькою діяльністю 350020
E business management consultancy  
F consultation pour la direction des affaires  
U консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування 350139
E consultancy regarding advertising communication strategies  
F conseils en communication [publicité]  
U консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю 350138
E consultancy regarding public relations communication strategies  
F conseils en communication [relations publiques]  
U консультування з організовування підприємницької діяльності 350036
E business organization consultancy  
F conseils en organisation des affaires  
U маркетинг 350106
E marketing  
F marketing / mercatique  
U маркетинг впливу 350180
E influencer marketing  
F marketing d'influence  
U маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення 350155
E marketing in the framework of software publishing  
F marketing dans le cadre de l'édition de logiciels  
U маркетинг цільовий 350150
E targeted marketing  
F marketing ciblé  
U маркетингові досліджування 350051
E marketing research  
F recherches en marketing  
U машинописні роботи 350022
E typing  
F services de dactylographie  
U надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг 350120
E provision of an online marketplace for buyers and sellers of goods and services  
F mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services  
U написання біографічних довідок для інших / написання резюме для інших 350126
E writing of curriculum vitae for others / writing of résumés for others  
F rédaction de curriculum vitae pour des tiers