Клас 35

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи

1 - 15 з 102 записів
Назва послуги Базовий номер
U агентства комерційного інформування 350006
E commercial information agencies  
F agences d'informations commerciales  
U адміністративне обробляння замовлень на купівлю 350095
E administrative processing of purchase orders  
F traitement administratif de commandes d'achats  
U аналізування собівартості 350007
E cost price analysis  
F analyse du prix de revient  
U аудит комерційної діяльності 350017
E business auditing  
F audits d'entreprises [analyses commerciales]  
U аукціонний продаж 350030
E auctioneering  
F vente aux enchères  
U бухгалтерський облік 350015
E accounting / book-keeping  
F comptabilité / tenue de livres  
U вивчання ринку 350031
E marketing studies  
F étude de marché  
U визначання громадської думки 350066
E opinion polling  
F sondage d'opinion  
U влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби 350064
E organization of exhibitions for commercial or advertising purposes  
F organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité  
U влаштовування показів мод на рекламні потреби 350103
E organization of fashion shows for promotional purposes  
F organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles  
U влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби 350082
E organization of trade fairs for commercial or advertising purposes  
F organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité  
U готування платіжних документів 350067
E payroll preparation  
F préparation de feuilles de paye  
U демонстрування товарів 350023
E demonstration of goods  
F démonstration de produits  
U ділове досліджування 350041
E business research  
F recherches pour affaires  
U ділове інформування 350065
E business information  
F informations d'affaires  
1 - 15 з 102 записів