Клас 35

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи

1 - 25 з 102 записів
Назва послуги Базовий номер
U агентства комерційного інформування 350006
E commercial information agencies  
F agences d'informations commerciales  
U адміністративне обробляння замовлень на купівлю 350095
E administrative processing of purchase orders  
F traitement administratif de commandes d'achats  
U аналізування собівартості 350007
E cost price analysis  
F analyse du prix de revient  
U аудит комерційної діяльності 350017
E business auditing  
F audits d'entreprises [analyses commerciales]  
U аукціонний продаж 350030
E auctioneering  
F vente aux enchères  
U бухгалтерський облік 350015
E accounting / book-keeping  
F comptabilité / tenue de livres  
U вивчання ринку 350031
E marketing studies  
F étude de marché  
U визначання громадської думки 350066
E opinion polling  
F sondage d'opinion  
U влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби 350064
E organization of exhibitions for commercial or advertising purposes  
F organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité  
U влаштовування показів мод на рекламні потреби 350103
E organization of fashion shows for promotional purposes  
F organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles  
U влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби 350082
E organization of trade fairs for commercial or advertising purposes  
F organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité  
U готування платіжних документів 350067
E payroll preparation  
F préparation de feuilles de paye  
U демонстрування товарів 350023
E demonstration of goods  
F démonstration de produits  
U ділове досліджування 350041
E business research  
F recherches pour affaires  
U ділове інформування 350065
E business information  
F informations d'affaires  
U ділове оцінювання 350032
E business appraisals  
F estimation en affaires commerciales  
U ділове розвідування 350033
E business investigations  
F investigations pour affaires  
U ділові довідки 350002
E business inquiries  
F renseignements d'affaires  
U допомога в керуванні справами 350001
E business management assistance  
F aide à la direction des affaires  
U допомога у комерційному або промисловому керуванні 350025
E commercial or industrial management assistance  
F aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales  
U дорадча допомога в діловому керуванні 350048
E advisory services for business management  
F services de conseils pour la direction des affaires  
U досліджування ринкове 350051
E marketing research  
F recherche de marché  
U економічне прогнозування 350063
E economic forecasting  
F prévisions économiques  
U експертування на ділову успішність 350029
E business efficiency expert services  
F services d'expertise en productivité d'entreprise  
U записування повідомин [канцелярські роботи] 350045
E transcription of communications [office functions]  
F transcription de communications [travaux de bureau]  
1 - 25 з 102 записів