Клас 35

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи

26 - 50 з 102 записів
Назва послуги Базовий номер
збирання інформації до комп'ютерних баз даних 350080
збирання статистичних даних 350100
імпортно-експортні агентства 350005
інвойсування 350098
інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу 350084
керування комп'ютерними файлами 350061
керування справами артистів-виконавців 350079
керування справами в готелях 350078
керування справами постачальників послуг вільнонайманих працівників 350115
керування справами спортсменів 350105
комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів] 350093
комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших 350096
комплектування штату працівників 350068
консультування щодо керування справами 350020
консультування щодо налагоджування справ 350036
консультування щодо штату працівників 350019
макетування реклами 350101
маркетинг 350106
машинописні роботи 350022
множення документів 350026
надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів 350119
надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів 350110
наймання [орендування] місця на рекламу 350070
наймання [прокат] канцелярських машин і обладдя 350013
наймання [прокат] рекламних матеріалів 350035
26 - 50 з 102 записів