Клас 35

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи

51 - 100 з 102 записів
Назва послуги Базовий номер
наймання [прокат] торговельних автоматів 350089
наймання [прокат] торговельних стендів 350109
наймання [прокат] фотокопіювальної техніки 350083
наймання рекламного часу на засобах інформування 350087
написання рекламних текстів 350099
обробляння текстів 350075
оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних 350117
оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів 350027
оптимізація відвідуваності веб-сайтів 350112
оформляння вітрин 350046
передплачування газет [посередництво] 350076
передплачування телекомунікаційних послуг для інших 350094
поради щодо налагоджування і керування справами 350018
послуги з порівнювання цін 350091
послуги з постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам] 350085
послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога] 350097
послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві 350049
послуги секретарів 350072
послуги стенографістів 350043
послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів 350074
послуги щодо ділового керування будівельними проектами 350118
послуги щодо зв'язків з громадськістю 350042
послуги щодо комерційного посередництва 350114
послуги щодо огляду преси 350088
послуги щодо переміщування підприємств [релокація] 350069
послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів 350108
послуги щодо фотокопіювання 350009
пошук спонсорів 350102
пошукова оптимізація 350111
представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу 350092
психологічне випробовування [тестування] для відбирання працівників 350090
публікування рекламних текстів 350038
радіорекламування 350040
реклама поштою 350077
рекламні агентства 350047
рекламування 350039
рекламування з використанням плати за клацання 350113
розклеювання [розміщування] афіш, об'яв 350003
розповсюджування зразків 350028
розповсюджування рекламних матеріалів 350008
розсилання поштою рекламних матеріалів 350024
складання звітів про стан рахунків 350016
складання податкових декларацій 350073
служби працевлаштовування 350012
сприяння продажеві [посередництво] 350071
створювання рекламних фільмів 350104
телевізійне рекламування 350044
телемаркетинг 350107
узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 350116
упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних 350081
51 - 100 з 102 записів