Клас 35

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи

Відображено всі 102 записи(-ів)
Назва послуги Базовий номер
агентства комерційного інформування 350006
адміністративне обробляння замовлень на купівлю 350095
аналізування собівартості 350007
аудит комерційної діяльності 350017
аукціонний продаж 350030
бухгалтерський облік 350015
вивчання ринку 350031
визначання громадської думки 350066
влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби 350064
влаштовування показів мод на рекламні потреби 350103
влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби 350082
готування платіжних документів 350067
демонстрування товарів 350023
ділове досліджування 350041
ділове інформування 350065
ділове оцінювання 350032
ділове розвідування 350033
ділові довідки 350002
допомога в керуванні справами 350001
допомога у комерційному або промисловому керуванні 350025
дорадча допомога в діловому керуванні 350048
досліджування ринкове 350051
економічне прогнозування 350063
експертування на ділову успішність 350029
записування повідомин [канцелярські роботи] 350045
збирання інформації до комп'ютерних баз даних 350080
збирання статистичних даних 350100
імпортно-експортні агентства 350005
інвойсування 350098
інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу 350084
керування комп'ютерними файлами 350061
керування справами артистів-виконавців 350079
керування справами в готелях 350078
керування справами постачальників послуг вільнонайманих працівників 350115
керування справами спортсменів 350105
комерційна інформація і консультації для споживачів [центри підтримки споживачів] 350093
комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших 350096
комплектування штату працівників 350068
консультування щодо керування справами 350020
консультування щодо налагоджування справ 350036
консультування щодо штату працівників 350019
макетування реклами 350101
маркетинг 350106
машинописні роботи 350022
множення документів 350026
надавання ділової інформації за допомогою веб-сайтів 350119
надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів 350110
наймання [орендування] місця на рекламу 350070
наймання [прокат] канцелярських машин і обладдя 350013
наймання [прокат] рекламних матеріалів 350035
наймання [прокат] торговельних автоматів 350089
наймання [прокат] торговельних стендів 350109
наймання [прокат] фотокопіювальної техніки 350083
наймання рекламного часу на засобах інформування 350087
написання рекламних текстів 350099
обробляння текстів 350075
оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних 350117
оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів 350027
оптимізація відвідуваності веб-сайтів 350112
оформляння вітрин 350046
передплачування газет [посередництво] 350076
передплачування телекомунікаційних послуг для інших 350094
поради щодо налагоджування і керування справами 350018
послуги з порівнювання цін 350091
послуги з постачання для інших [закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам] 350085
послуги із укладання субдоговорів [комерційна допомога] 350097
послуги манекенників для рекламування або сприяння продажеві 350049
послуги секретарів 350072
послуги стенографістів 350043
послуги телефонних відповідачів для відсутніх абонентів 350074
послуги щодо ділового керування будівельними проектами 350118
послуги щодо зв'язків з громадськістю 350042
послуги щодо комерційного посередництва 350114
послуги щодо огляду преси 350088
послуги щодо переміщування підприємств [релокація] 350069
послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів 350108
послуги щодо фотокопіювання 350009
пошук спонсорів 350102
пошукова оптимізація 350111
представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу 350092
психологічне випробовування [тестування] для відбирання працівників 350090
публікування рекламних текстів 350038
радіорекламування 350040
реклама поштою 350077
рекламні агентства 350047
рекламування 350039
рекламування з використанням плати за клацання 350113
розклеювання [розміщування] афіш, об'яв 350003
розповсюджування зразків 350028
розповсюджування рекламних матеріалів 350008
розсилання поштою рекламних матеріалів 350024
складання звітів про стан рахунків 350016
складання податкових декларацій 350073
служби працевлаштовування 350012
сприяння продажеві [посередництво] 350071
створювання рекламних фільмів 350104
телевізійне рекламування 350044
телемаркетинг 350107
узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 350116
упорядковування [систематизування] інформації комп'ютерних баз даних 350081
фахове консультування щодо підприємництва 350062
шукання відомостей [інформації, даних] в комп'ютерних файлах для інших 350086
Відображено всі 102 записи(-ів)