Клас 36

Завантажити перелік у текстовому файлі

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном

Назва послуги Базовий номер
U влаштовування фінансування для об'єктів будівництва 360112
E arranging finance for construction projects  
F organisation du financement de projets de construction  
U дистанційне банківське обслуговування 360072
E online banking  
F services bancaires en ligne  
U довірче керування фінансовими активами 360028
E trusteeship / fiduciary  
F services fiduciaires  
U дорадчі послуги щодо заборгованості 360111
E debt advisory services  
F conseils en matière d'endettement  
U електронне переказування коштів 360058
E electronic funds transfer  
F transfert électronique de fonds  
U забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів 360113
E providing financial information via a web site  
F informations financières par le biais de sites web  
U зберігання у сейфах 360022
E safe deposit services  
F dépôt en coffres-forts  
U зберігання цінностей 360066
E deposits of valuables  
F dépôt de valeurs  
U збирання коштів на благодійність 360015
E charitable fund raising  
F services de collecte de bienfaisance  
U збирання орендної плати 360063
E rent collection  
F recouvrement de loyers  
U інвестування капіталу 360017
E capital investment  
F investissement de capitaux  
U іпотечні банківські операції 360040
E mortgage banking  
F opérations bancaires hypothécaires  
U керування житловим будинком 360033
E apartment house management  
F gérance d'immeubles d'habitation  
U керування нерухомим майном 360032
E real estate management  
F gérance de biens immobiliers  
U кліринг фінансовий / фінансові послуги клірингових установ 360021
E clearing, financial / clearing-houses, financial  
F opérations de compensation [change]