Клас 36

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю

Назва послуги Базовий номер
U посередництво в реалізації вуглецевих кредитів 360104
E brokerage of carbon credits  
F courtage de crédits de carbone  
U посередництво у забезпечуванні житлом / посередництво у найманні нерухомого майна 360008
E housing agents / real estate brokers  
F courtage en biens immobiliers  
U посередницькі послуги щодо акцій та облігацій / посередницькі послуги щодо цінних паперів 360043
E securities brokerage / stocks and bonds brokerage  
F courtage en Bourse  
U послуги за дебетовими картками 360057
E debit card services  
F services de cartes de débits  
U послуги ощадних банків 360041
E savings bank services  
F services d'épargne bancaire  
U послуги резервних фондів 360109
E provident fund services  
F services de caisses de prévoyance  
U послуги у поручництві 360018
E bail-bonding / guarantees / surety services  
F cautions [garanties] / garanties [cautions]  
U послуги фахівців із страхування 360003
E actuarial services  
F actuariat  
U послуги щодо опікунства 360028
E fiduciary / trusteeship  
F services fiduciaires  
U послуги щодо пенсійних виплат 360070
E retirement payment services  
F services de caisses de paiement de retraites  
U страхове інформування 360060
E insurance information  
F informations en matière d'assurances  
U страхове посередництво 360010
E insurance brokerage  
F courtage en assurances  
U страхування 360012
E insurance underwriting  
F assurances  
U страхування від нещасних випадків 360001
E accident insurance underwriting  
F assurance contre les accidents  
U страхування від пожеж 360034
E fire insurance underwriting  
F assurance contre l'incendie  
U страхування життя 360044
E life insurance underwriting  
F assurance sur la vie  
U страхування здоров'я 360038
E health insurance underwriting  
F assurance maladie  
U факторингові операції 360027
E factoring  
F affacturage  
U фінансове інформування 360059
E financial information  
F informations financières  
U фінансове керування 360030
E financial management  
F gestion financière  
U фінансове консультування 360054
E financial consultancy  
F consultation en matière financière  
U фінансове оцінювання [страхування, банківських операцій, нерухомого майна] 360026
E financial evaluation [insurance, banking, real estate]  
F estimations financières [assurances, banques, immobilier]  
U фінансове оцінювання вовни 360107
E financial evaluation of wool  
F estimation financière en matière de laine  
U фінансове оцінювання лісу на пні 360105
E financial evaluation of standing timber / financial valuation of standing timber  
F estimation financière de bois sur pied  
U фінансове спонсорство 360071
E financial sponsorship  
F parrainage financier