Клас 36

Завантажити перелік у текстовому файлі

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном

76 - 84 з 84 записів
Назва послуги Базовий номер
U фінансове оцінювання вовни 360107
E financial evaluation of wool / financial valuation of wool  
F estimation financière en matière de laine  
U фінансове оцінювання лісу на пні 360105
E financial evaluation of standing timber / financial valuation of standing timber  
F estimation financière de bois sur pied  
U фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна 360026
E financial evaluation [insurance, banking, real estate]  
F estimations financières [assurances, banques, immobilier]  
U фінансове спонсорство 360071
E financial sponsorship  
F parrainage financier  
U фінансові послуги 360029
E financing services  
F services de financement  
U фінансові послуги з митної брокерської діяльності 360011
E financial customs brokerage services  
F services financiers de courtage en douane  
U фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу / фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі 360042
E hire-purchase financing / lease-purchase financing  
F crédit-bail  
U фінансові послуги щодо ліквідування фірм 360073
E business liquidation services, financial  
F services de liquidation d'entreprises [affaires financières]  
U фінансові послуги щодо пенсійного забезпечування 360070
E retirement payment services  
F services de caisses de paiement de retraites  
76 - 84 з 84 записів