Клас 36

Страхування; фінансова діяльність; кредитно-грошові операції; операції з нерухомістю

Відображено всі 78 записи(-ів)
Назва послуги Базовий номер
U агентства вертання боргів 360009
E debt collection agencies  
F agences de recouvrement de créances  
U агентства із забезпечування житлом [квартирами] 360045
E accommodation bureaux [apartments]  
F agences de logement [propriétés immobilières]  
U агентства нерухомого майна 360007
E real estate agencies  
F agences immobilières  
U аналізування фінансове 360046
E financial analysis  
F analyse financière  
U банківські операції 360013
E banking  
F services bancaires  
U брокерські послуги на фондовому ринку 360110
E stock brokerage services  
F courtage de valeurs boursières  
U визначання вартості ремонту [фінансове оцінювання] 360103
E repair costs evaluation [financial appraisal]  
F estimations financières des coûts de réparation  
U випускання дорожніх чеків 360020
E issuing of travellers' checks [cheques]  
F émission de chèques de voyage  
U випускання кредитних карток 360068
E issuance of credit cards  
F émission de cartes de crédit  
U випускання цінних паперів 360065
E issue of tokens of value  
F émission de bons de valeur  
U вкладання коштів 360017
E capital investment / capital investments / fund investments  
F investissement de capitaux / placement de fonds  
U влаштовування фінансування для об'єктів будівництва 360112
E arranging finance for construction projects  
F organisation du financement de projets de construction  
U дистанційне банківське обслуговування 360072
E online banking  
F services bancaires en ligne  
U довгострокове наймання [лізингування] сільськогосподарських ферм 360036
E leasing of farms  
F location d'exploitations agricoles  
U електронне переказування коштів 360058
E electronic funds transfer  
F transfert électronique de fonds  
U житлове керування 360033
E apartment house management  
F gérance d'immeubles  
U зберігання у сейфах 360022
E safe deposit services  
F dépôt en coffres-forts  
U зберігання цінностей 360066
E deposits of valuables  
F dépôt de valeurs  
U збирання грошових пожертв 360023
E organization of collections  
F collectes  
U збирання коштів до добродійного фонду 360015
E charitable fund raising  
F collectes de bienfaisance  
U збирання наймової плати 360063
E rent collection  
F recouvrement de loyers  
U інформування про зміни біржового курсу 360067
E stock exchange quotations  
F cote en Bourse  
U керування нерухомим майном 360032
E real estate management  
F gérance de biens immobiliers  
U клірингові [взаємні безготівкові] розрахунки 360021
E clearing, financial / clearing-houses, financial  
F opérations de compensation [change]  
U консультування щодо страхування 360055
E insurance consultancy  
F consultation en matière d'assurances  
U консультування щодо фінансової заборгованості 360111
E debt advisory services  
F conseils en matière d'endettement  
U кредитування під заставу 360031
E pawnbrokerage  
F prêt sur gage  
U лізингування [орендування] [довгострокове наймання] нерухомого майна 360004
E leasing of real estate  
F affermage de biens immobiliers / établissement de baux  
U митне посередництво 360011
E customs brokerage  
F agences en douane  
U морське страхування 360039
E marine insurance underwriting  
F assurance maritime  
U надавання позики на виплат [в кредит] 360002
E instalment loans  
F paiement par acomptes  
U надавання фінансових позик 360024
E loans [financing]  
F prêts [financement]  
U надавання фінансової інформації за допомогою веб-сайтів 360113
E providing financial information via a web site  
F informations financières par le biais de sites web  
U наймання [орендування] житла / наймання [орендування] квартир 360035
E renting of apartments / renting of flats  
F location d'appartements  
U наймання [орендування] на виплат [в кредит] 360042
E hire-purchase financing / lease-purchase financing  
F crédit-bail  
U наймання [орендування] офісів [контор] [нерухомого майна] 360069
E rental of offices [real estate]  
F location de bureaux [immobilier]  
U обмінювання грошей 360019
E exchanging money  
F opérations de change  
U обслуговування за кредитними картками 360056
E credit card services  
F services de cartes de crédits  
U оцінювання антикваріату 360051
E antique appraisal  
F estimation d'antiquités  
U оцінювання коштовностей 360061
E jewellery appraisal / jewellery [jewelry (Am.)] appraisal / jewelry appraisal  
F estimation de bijoux  
U оцінювання марок 360064
E stamp appraisal  
F estimation de timbres  
U оцінювання мистецьких творів 360052
E art appraisal  
F estimation d'objets d'art  
U оцінювання нерухомого майна 360014
E real estate appraisal  
F estimations immobilières / évaluation [estimation] de biens immobiliers  
U оцінювання предметів нумізматики 360062
E numismatic appraisal  
F estimation numismatique  
U перевіряння справжності чеків 360053
E check [cheque] verification  
F vérification des chèques  
U підзаставні банківські позики 360040
E mortgage banking  
F opérations bancaires hypothécaires  
U податкове експертування 360025
E fiscal assessments / fiscal valuations  
F estimations fiscales / expertises fiscales  
U позикові агентства 360006
E credit bureaux  
F agences de crédit  
U позичання під заставу 360108
E lending against security  
F prêt sur nantissement  
U посередництво біржове * 360005
E brokerage*  
F courtage*  
U посередництво в реалізації вуглецевих кредитів 360104
E brokerage of carbon credits  
F courtage de crédits de carbone  
U посередництво у забезпечуванні житлом / посередництво у найманні нерухомого майна 360008
E housing agents / real estate brokers  
F courtage en biens immobiliers  
U посередницькі послуги щодо акцій та облігацій / посередницькі послуги щодо цінних паперів 360043
E securities brokerage / stocks and bonds brokerage  
F courtage en Bourse  
U послуги за дебетовими картками 360057
E debit card services  
F services de cartes de débits  
U послуги ощадних банків 360041
E savings bank services  
F services d'épargne bancaire  
U послуги резервних фондів 360109
E provident fund services  
F services de caisses de prévoyance  
U послуги у поручництві 360018
E bail-bonding / guarantees / surety services  
F cautions [garanties] / garanties [cautions]  
U послуги фахівців із страхування 360003
E actuarial services  
F actuariat  
U послуги щодо опікунства 360028
E fiduciary / trusteeship  
F services fiduciaires  
U послуги щодо пенсійних виплат 360070
E retirement payment services  
F services de caisses de paiement de retraites  
U страхове інформування 360060
E insurance information  
F informations en matière d'assurances  
U страхове посередництво 360010
E insurance brokerage  
F courtage en assurances  
U страхування 360012
E insurance underwriting  
F assurances  
U страхування від нещасних випадків 360001
E accident insurance underwriting  
F assurance contre les accidents  
U страхування від пожеж 360034
E fire insurance underwriting  
F assurance contre l'incendie  
U страхування життя 360044
E life insurance underwriting  
F assurance sur la vie  
U страхування здоров'я 360038
E health insurance underwriting  
F assurance maladie  
U факторингові операції 360027
E factoring  
F affacturage  
U фінансове інформування 360059
E financial information  
F informations financières  
U фінансове керування 360030
E financial management  
F gestion financière  
U фінансове консультування 360054
E financial consultancy  
F consultation en matière financière  
U фінансове оцінювання [страхування, банківських операцій, нерухомого майна] 360026
E financial evaluation [insurance, banking, real estate]  
F estimations financières [assurances, banques, immobilier]  
U фінансове оцінювання вовни 360107
E financial evaluation of wool  
F estimation financière en matière de laine  
U фінансове оцінювання лісу на пні 360105
E financial evaluation of standing timber / financial valuation of standing timber  
F estimation financière de bois sur pied  
U фінансове спонсорство 360071
E financial sponsorship  
F parrainage financier  
U фінансові послуги щодо ліквідування фірм 360073
E business liquidation services, financial  
F services de liquidation d'entreprises [affaires financières]  
U фінансування 360029
E financing services  
F services de financement  
U фонди взаємодопомоги 360016
E mutual funds  
F constitution de capitaux / constitution de fonds  
Відображено всі 78 записи(-ів)