Клас 39

Завантажити перелік у текстовому файлі

Перевезення; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей

Назва послуги Базовий номер
U перевезення готівки для наповнювання автоматичних касових машин 390113
E cash replenishment of automated teller machines  
F réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques  
U перевезення гужовим транспортом 390017
E carting  
F charroi  
U перевезення і зберігання відходів / перевезення і зберігання сміття 390064
E transport and storage of waste / transport and storage of trash  
F transport et entreposage de déchets  
U перевезення меблів 390047
E transporting furniture  
F transport de meubles  
U перевезення подорожуючих 390063
E transport of travellers  
F transport de voyageurs  
U перевезення прогулянковими човнами 390011
E pleasure boat transport  
F services de bateaux de plaisance  
U перевезення човнами 390049
E boat transport  
F transport en bateau  
U перенесення вантажу 390021
E porterage  
F portage  
U повітряне перевезення 390004
E air transport  
F transports aériens / transports aéronautiques  
U попереднє замовляння подорожей 390084
E travel reservation  
F réservations pour les voyages  
U попереднє замовляння транспортних засобів 390083
E transport reservation  
F réservations pour le transport  
U поромне перевезення 390036
E ferry-boat transport  
F transport en navire transbordeur  
U посередницькі послуги у перевезенні 390073
E transport brokerage  
F courtage de transport  
U послуги з буксирування транспортних засобів у разі поломки 390007
E vehicle breakdown towing services  
F services de remorquage en cas de pannes de véhicules  
U послуги з короткострокового прокату автомобілів 390114
E car sharing services  
F services de covoiturage