Клас 39

Завантажити перелік у текстовому файлі

Перевезення; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей

121 - 123 з 123 записів
Назва послуги Базовий номер
U фізичне зберігання даних або документів, записаних на електронних носіях 390094
E physical storage of electronically stored data or documents  
F entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement  
U франкування пошти 390097
E franking of mail  
F affranchissement du courrier  
U фрахтування 390039
E freighting  
F affrètement  
121 - 123 з 123 записів