Клас 41

Завантажити перелік у текстовому файлі

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів

Назва послуги Базовий номер
U організовування лотерей 410081
E organization of lotteries  
F organisation de loteries  
U організовування показів мод на розважальні потреби 410188
E organization of fashion shows for entertainment purposes  
F organisation de défilés de mode à des fins de divertissement  
U організовування спортивних змагань 410059
E organization of sports competitions  
F organisation de compétitions sportives  
U освітні послуги, що надаються школами 410199
E educational services provided by schools  
F services éducatifs fournis par des écoles  
U переклад мови жестів 410105
E sign language interpretation  
F interprétation du langage gestuel  
U планування вечірок [розваги] 410060
E party planning [entertainment]  
F planification de réceptions [divertissement]  
U послуги артистів з розважання 410007
E entertainer services  
F services d'artistes de spectacles  
U послуги бібліотек з видавання книжок 410023
E lending library services  
F services de bibliothèques de prêt  
U послуги диск-жокеїв 410191
E disc jockey services  
F services de disc-jockeys  
U послуги дискотек 410047
E discotheque services  
F services de discothèques  
U послуги з каліграфії 410186
E calligraphy services  
F services de calligraphes  
U послуги з макетування, крім призначених на рекламні потреби 410187
E layout services, other than for advertising purposes  
F mise en pages, autre qu'à buts publicitaires  
U послуги з усного перекладу 410192
E language interpreter services  
F services d'interprètes linguistiques  
U послуги залів ігрових автоматів 410084
E providing amusement arcade services  
F services de salles de jeux  
U послуги зоопарків 410033
E zoological garden services  
F services de jardins zoologiques  
U послуги інструкторів [навчання] 410189
E coaching [training]  
F coaching [formation]  
U послуги караоке 410095
E karaoke services  
F services de karaoké  
U послуги кіностудій 410008
E movie studio services  
F services de studios de cinéma  
U послуги клубів [розважальні або освітні] 410043
E club services [entertainment or education]  
F services de clubs [divertissement ou éducation]  
U послуги клубів здоров'я [оздоровчі та фітнес-тренування] 410054
E health club services [health and fitness training]  
F clubs de sport [mise en forme et fitness]  
U послуги натурників для художників 410036
E modelling for artists  
F services de modèles pour artistes  
U послуги нічних клубів [розваги] 410098
E nightclub services [entertainment]  
F services de boîtes de nuit [divertissement]  
U послуги оркестрів 410028
E orchestra services  
F services d'orchestres  
U послуги парків атракціонів 410003
E amusement park services  
F services de parcs d'attractions  
U послуги перекладачів 410104
E translation  
F services de traduction