Клас 41

Завантажити перелік у текстовому файлі

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів

Назва послуги Базовий номер
U послуги пересувних бібліотек 410041
E mobile library services / bookmobile services  
F services de bibliothèques itinérantes  
U послуги персональних тренерів [фітнес-тренування] 410193
E personal trainer services [fitness training]  
F services de préparateurs physiques [fitness]  
U послуги репортерів 410103
E news reporters services  
F services de reporters  
U послуги спортивних таборів 410071
E sport camp services  
F services de camps sportifs  
U послуги студій записування 410063
E recording studio services  
F services de studios d'enregistrement  
U послуги таборів вихідного дня [розважання] 410055
E holiday camp services [entertainment]  
F services de camps de vacances [divertissement]  
U послуги театральних кас 410183
E ticket agency services [entertainment]  
F services de billetterie [divertissement]  
U послуги фоторепортерів 410100
E photographic reporting  
F reportages photographiques  
U послуги щодо азартних ігор 410052
E gambling services  
F services de jeux d'argent  
U послуги щодо музичного композиціювання 410097
E music composition services  
F services de composition musicale  
U практичне навчання [демонстрування] 410061
E practical training [demonstration]  
F formation pratique [démonstration]  
U представляння вистав наживо 410056
E presentation of live performances  
F représentation de spectacles  
U представляння естрадних вистав 410027
E presentation of variety shows  
F représentation de spectacles de variétés / représentation de spectacles de music-hall  
U представляння циркових вистав 410009
E presentation of circus performances  
F représentation de spectacles de cirque  
U проведення екскурсійних турів 410206
E conducting guided tours  
F conduite de visites guidées  
U проведення занять з фітнесу 410194
E conducting fitness classes  
F cours de fitness  
U прокат акваріумів хатніх 410213
E rental of indoor aquaria  
F location d'aquariums d'intérieur  
U прокат аудіоапаратури 410085
E rental of audio equipment  
F location d'appareils audio  
U прокат видовищних декорацій 410013
E rental of show scenery  
F location de décors de spectacles  
U прокат відеокамер 410088
E rental of video cameras / rental of camcorders  
F location de caméras vidéo  
U прокат відеомагнітофонів 410068
E rental of video cassette recorders  
F location de magnétoscopes  
U прокат відеострічок 410069
E rental of videotapes  
F location de bandes vidéo  
U прокат звукозаписувачів 410018
E rental of sound recordings  
F location d'enregistrements sonores  
U прокат іграшок 410197
E toy rental  
F location de jouets  
U прокат ігрового обладнання 410198
E games equipment rental  
F location de matériel de jeux