Клас 41

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів

Назва послуги Базовий номер
U наймання [прокат] кінофільмів [фільмів] 410019
E rental of cine-films / rental of motion pictures  
F location de films cinématographiques  
U наймання [прокат] освітлювальної апаратури для театрів або телестудій 410086
E rental of lighting apparatus for theatrical sets or television studios  
F location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision  
U наймання [прокат] підводного споряддя 410065
E rental of skin diving equipment  
F location d'équipements de plongée sous-marine  
U наймання [прокат] радіо- і телевізійних приймачів 410025
E rental of radio and television sets  
F location de postes de radio et de télévision / location de postes de télévision et de radio  
U наймання [прокат] спортивних майданчиків 410190
E rental of sports grounds  
F location de terrains de sport  
U наймання [прокат] спортивного споряддя, крім транспортних засобів 410066
E rental of sports equipment, except vehicles  
F location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules  
U наймання [прокат] стадіонного обладдя 410067
E rental of stadium facilities  
F location de stades  
U наймання [прокат] театральних декорацій 410032
E rental of stage scenery  
F location de décors de théâtre  
U наймання [прокат] тенісних кортів 410087
E rental of tennis courts  
F location de courts de tennis  
U написання текстів, крім рекламних 410184
E writing of texts, other than publicity texts  
F rédaction de textes autres que textes publicitaires  
U нічні клуби 410098
E night clubs  
F boîtes de nuit  
U парки атракціонів 410003
E amusement parks  
F jardins d'attractions / parcs d'attractions  
U перекладання з мови і на мову жестів 410105
E sign language interpretation  
F interprétation du langage gestuel  
U перепідготовляння професійне 410195
E vocational retraining  
F recyclage professionnel  
U планування вечірок [розваги] 410060
E party planning [entertainment]  
F planification de réceptions [divertissement]