Клас 41

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів

Назва послуги Базовий номер
U послуги спортивно-оздоровчих клубів 410054
E health club services [health and fitness training]  
F clubs de sport [mise en forme et fitness]  
U послуги студій записування 410063
E recording studio services  
F services de studios d'enregistrement  
U послуги сценаристів 410089
E scriptwriting services  
F rédaction de scénarios  
U послуги театральних кас [розваги] 410183
E ticket agency services [entertainment]  
F services de billetterie [divertissement]  
U послуги шкіл [освіта] 410199
E services of schools [education]  
F services d'écoles [éducation]  
U послуги щодо ігор на гроші 410052
E gambling  
F jeux d'argent  
U послуги щодо музичного композиціювання 410097
E music composition services  
F services de composition musicale  
U практичне навчання 410061
E practical training [demonstration]  
F formation pratique [démonstration]  
U презентації вистав 410056
E presentation of live performances  
F représentation de spectacles  
U проводіння фітнес-класів 410194
E conducting fitness classes  
F cours de fitness  
U професійне орієнтування [поради щодо освіти або навчання] 410102
E vocational guidance [education or training advice]  
F orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation]  
U публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах 410091
E publication of electronic books and journals on-line  
F publication électronique de livres et de périodiques en ligne  
U публікування текстів, крім рекламних 410016
E publication of texts, other than publicity texts  
F publication de textes autres que textes publicitaires  
U радіопередачі розважальні 410015
E radio entertainment  
F divertissement radiophonique  
U релігійне навчання 410080
E religious education  
F éducation religieuse