Клас 41

Завантажити перелік у текстовому файлі

Освіта; забезпечування навчання; розважальні послуги; влаштовування спортивних і культурних заходів

Назва послуги Базовий номер
U прокат спортивних майданчиків 410190
E rental of sports grounds  
F location de terrains de sport  
U прокат спортивного обладнання, крім транспортних засобів 410066
E rental of sports equipment, except vehicles  
F location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules  
U прокат творів мистецтва 410212
E rental of artwork  
F location d'œuvres d'art  
U прокат театральних декорацій 410032
E rental of stage scenery  
F location de décors de théâtre  
U прокат тенісних кортів 410087
E rental of tennis courts  
F location de courts de tennis  
U прокат устатковання для стадіонів 410067
E rental of stadium facilities  
F location de stades  
U професійна перепідготовка 410195
E vocational retraining  
F recyclage professionnel  
U професійне орієнтування [поради щодо освіти або навчання] 410102
E vocational guidance [education or training advice]  
F orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation]  
U публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн 410091
E on-line publication of electronic books and journals  
F publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques  
U публікування книжок 410024
E publication of books  
F publication de livres  
U публікування текстів, крім рекламних 410016
E publication of texts, other than publicity texts  
F publication de textes autres que textes publicitaires  
U радіопередачі розважальні 410015
E radio entertainment  
F divertissement radiophonique  
U релігійна освіта 410080
E religious education  
F éducation religieuse  
U розважальні послуги 410004
E entertainment services  
F services de divertissement  
U створювання видовищ 410030
E production of shows  
F production de spectacles