Клас 41

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів

1 - 100 з 118 записів
Назва послуги Базовий номер
U видавання книжок [видавництва] 410024
E publication of books  
F publication de livres  
U видавання книжок із бібліотек 410023
E lending libraries  
F prêt de livres  
U викладання / виховування / навчання 410017
E educational services / instruction services / teaching  
F enseignement / instruction / éducation  
U виховування в дошкільних закладах 410058
E nursery schools  
F écoles maternelles [éducation]  
U влаштовування балів 410082
E organization of balls  
F organisation de bals  
U влаштовування видовищ [послуги імпресаріо] 410083
E organization of shows [impresario services]  
F organisation de spectacles [services d'imprésarios]  
U влаштовування змагань [навчальних або дозвільних] 410010
E organization of competitions [education or entertainment]  
F organisation de concours [éducation ou divertissement]  
U влаштовування і проводіння з'їздів 410046
E arranging and conducting of congresses  
F organisation et conduite de congrès  
U влаштовування і проводіння колоквіумів 410044
E arranging and conducting of colloquiums  
F organisation et conduite de colloques  
U влаштовування і проводіння конференцій 410045
E arranging and conducting of conferences  
F organisation et conduite de conférences  
U влаштовування і проводіння концертів 410185
E arranging and conducting of concerts  
F organisation et conduite de concerts  
U влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах 410076
E arranging and conducting of workshops [training]  
F organisation et conduite d'ateliers de formation  
U влаштовування і проводіння семінарів 410070
E arranging and conducting of seminars  
F organisation et conduite de séminaires  
U влаштовування і проводіння симпозіумів 410072
E arranging and conducting of symposiums  
F organisation et conduite de symposiums  
U влаштовування конкурсів краси 410077
E arranging of beauty contests  
F organisation de concours de beauté  
U влаштовування культурних або навчальних виставок 410051
E organization of exhibitions for cultural or educational purposes  
F organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs  
U влаштовування лотерей 410081
E operating lotteries  
F organisation de loteries  
U влаштовування показів мод з розважальною метою 410188
E organization of fashion shows for entertainment purposes  
F organisation de défilés de mode à des fins de divertissement  
U влаштовування розваг у таборах відпочинку 410055
E holiday camp services [entertainment]  
F services de camps de vacances [divertissement]  
U влаштовування спортивних змагань 410059
E organization of sports competitions  
F organisation de compétitions sportives  
U гімнастичне навчання 410021
E gymnastic instruction  
F enseignement de la gymnastique  
U готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів 410092
E electronic desktop publishing  
F micro-édition  
U готування радіо- і телевізійних програм 410026
E production of radio and television programmes  
F montage de programmes de télévision et radiophoniques / montage de programmes radiophoniques et de télévision  
U дозвілля / розваги 410004
E amusements / entertainment  
F divertissement  
U дозвілля або навчання в клубах 410043
E club services [entertainment or education]  
F services de clubs [divertissement ou éducation]  
U дресирування тварин 410005
E animal training  
F dressage d'animaux  
U дублювання 410079
E dubbing  
F postsynchronisation  
U екзаменування у навчанні 410049
E educational examination  
F épreuves pédagogiques  
U забезпечування необхідним для гольфа 410053
E providing golf facilities  
F mise à disposition de parcours de golf  
U забезпечування приміщенням для дозвілля, ігор 410084
E providing amusement arcade services  
F services de salles de jeux  
U забезпечування спортивним устаткованням 410035
E providing sports facilities  
F mise à disposition d'installations sportives  
U заочні курси 410011
E correspondence courses  
F cours par correspondance / enseignement par correspondance  
U записування на відеоплівки 410106
E videotaping  
F enregistrement [filmage] sur bandes vidéo  
U ігрові послуги через комп'ютерні мережі 410094
E game services provided on-line from a computer network  
F services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique  
U інформування щодо виховування 410048
E education information  
F informations en matière d'éducation  
U інформування щодо дозвілля 410064
E recreation information  
F informations en matière de récréation  
U інформування щодо розваг 410050
E entertainment information  
F informations en matière de divertissement  
U караоке-послуги 410095
E providing karaoke services  
F mise à disposition d'équipements de karaoké  
U кіностудії 410008
E movie studios  
F studios de cinéma  
U макетування інформаційних матеріалів, крім рекламних 410187
E layout services, other than for advertising purposes  
F mise en pages, autre qu'à buts publicitaires  
U мікрофільмування 410182
E microfilming  
F microfilmage  
U монтування відеострічок 410090
E videotape editing  
F montage de bandes vidéo  
U музейні послуги [презентації, виставки] 410062
E providing museum facilities [presentation, exhibitions]  
F services de musées [présentation, expositions]  
U мюзик-холи 410027
E music-halls  
F music-hall  
U навчання в академіях 410002
E academies [education]  
F académies [éducation]  
U навчання індивідуальне 410202
E tutoring  
F tutorat  
U надавання місць для дозвілля та розваг 410014
E providing recreation facilities  
F mise à disposition d'installations de loisirs  
U надавання моделей для художників 410036
E modelling for artists  
F services de modèles pour artistes  
U надавання незавантажних відеозаписів у режимі он-лайн 410201
E providing on-line videos, not downloadable  
F mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables  
U надавання незавантажних мережних електронних публікацій 410099
E providing on-line electronic publications, not downloadable  
F mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables  
U надавання незавантажних музичних творів у режимі он-лайн 410200
E providing on-line music, not downloadable  
F mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable  
U наймання [прокат] аудіоапаратури 410085
E rental of audio equipment  
F location d'appareils audio  
U наймання [прокат] видовищних декорацій 410013
E rental of show scenery  
F location de décors de spectacles  
U наймання [прокат] відеокамер 410088
E rental of camcorders / rental of video cameras  
F location de caméras vidéo  
U наймання [прокат] відеомагнітофонів 410068
E rental of video cassette recorders  
F location de magnétoscopes  
U наймання [прокат] відеофільмів 410069
E rental of videotapes  
F location de bandes vidéo  
U наймання [прокат] звукозаписувачів 410018
E rental of sound recordings  
F location d'enregistrements sonores  
U наймання [прокат] іграшок 410197
E toy rental  
F location de jouets  
U наймання [прокат] ігрового обладнання 410198
E games equipment rental  
F location de matériel de jeux  
U наймання [прокат] кінопроекторів і приладдя 410006
E rental of movie projectors and accessories  
F location d'appareils et accessoires cinématographiques  
U наймання [прокат] кінофільмів [фільмів] 410019
E rental of cine-films / rental of motion pictures  
F location de films cinématographiques  
U наймання [прокат] освітлювальної апаратури для театрів або телестудій 410086
E rental of lighting apparatus for theatrical sets or television studios  
F location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision  
U наймання [прокат] підводного споряддя 410065
E rental of skin diving equipment  
F location d'équipements de plongée sous-marine  
U наймання [прокат] радіо- і телевізійних приймачів 410025
E rental of radio and television sets  
F location de postes de radio et de télévision / location de postes de télévision et de radio  
U наймання [прокат] спортивних майданчиків 410190
E rental of sports grounds  
F location de terrains de sport  
U наймання [прокат] спортивного споряддя, крім транспортних засобів 410066
E rental of sports equipment, except vehicles  
F location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules  
U наймання [прокат] стадіонного обладдя 410067
E rental of stadium facilities  
F location de stades  
U наймання [прокат] театральних декорацій 410032
E rental of stage scenery  
F location de décors de théâtre  
U наймання [прокат] тенісних кортів 410087
E rental of tennis courts  
F location de courts de tennis  
U написання текстів, крім рекламних 410184
E writing of texts, other than publicity texts  
F rédaction de textes autres que textes publicitaires  
U нічні клуби 410098
E night clubs  
F boîtes de nuit  
U парки атракціонів 410003
E amusement parks  
F jardins d'attractions / parcs d'attractions  
U перекладання з мови і на мову жестів 410105
E sign language interpretation  
F interprétation du langage gestuel  
U перепідготовляння професійне 410195
E vocational retraining  
F recyclage professionnel  
U планування вечірок [розваги] 410060
E party planning [entertainment]  
F planification de réceptions [divertissement]  
U попереднє замовляння місць на видовища 410078
E booking of seats for shows  
F réservation de places de spectacles  
U послуги диск-жокеїв 410191
E disc jockey services  
F services de disc-jockeys  
U послуги дискотек 410047
E discotheque services  
F services de discothèques  
U послуги з каліграфії 410186
E calligraphy services  
F services de calligraphes  
U послуги з розважання 410007
E entertainer services  
F services d'artistes de spectacles  
U послуги з усного перекладання 410192
E language interpreter services  
F services d'interprètes linguistiques  
U послуги звіринців [зоопарків] 410033
E zoological garden services  
F services de jardins zoologiques  
U послуги інструкторів, репетиторів [навчання] 410189
E coaching [training]  
F coaching [formation]  
U послуги казино [азартні ігри] 410042
E providing casino facilities [gambling]  
F services de casino [jeux]  
U послуги кінозалів [демонстрування кінофільмів] 410057
E cinema presentations / movie theatre presentations  
F projection de films cinématographiques  
U послуги оркестрів 410028
E orchestra services  
F services d'orchestres  
U послуги перекладачів 410104
E translation  
F services de traduction  
U послуги перемісних бібліотек 410041
E bookmobile services / mobile library services  
F services de bibliothèques itinérantes  
U послуги персональних тренерів [фітнес] 410193
E personal trainer services [fitness training]  
F services de préparateurs physiques [fitness]  
U послуги спортивних таборів 410071
E sport camp services  
F camps [stages] de perfectionnement sportif  
U послуги спортивно-оздоровчих клубів 410054
E health club services [health and fitness training]  
F clubs de sport [mise en forme et fitness]  
U послуги студій записування 410063
E recording studio services  
F services de studios d'enregistrement  
U послуги сценаристів 410089
E scriptwriting services  
F rédaction de scénarios  
U послуги театральних кас [розваги] 410183
E ticket agency services [entertainment]  
F services de billetterie [divertissement]  
U послуги шкіл [освіта] 410199
E services of schools [education]  
F services d'écoles [éducation]  
U послуги щодо ігор на гроші 410052
E gambling  
F jeux d'argent  
U послуги щодо музичного композиціювання 410097
E music composition services  
F services de composition musicale  
U практичне навчання 410061
E practical training [demonstration]  
F formation pratique [démonstration]  
U презентації вистав 410056
E presentation of live performances  
F représentation de spectacles  
U проводіння фітнес-класів 410194
E conducting fitness classes  
F cours de fitness  
1 - 100 з 118 записів