Клас 41

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів

1 - 15 з 118 записів
Назва послуги Базовий номер
U видавання книжок [видавництва] 410024
E publication of books  
F publication de livres  
U видавання книжок із бібліотек 410023
E lending libraries  
F prêt de livres  
U викладання / виховування / навчання 410017
E educational services / instruction services / teaching  
F enseignement / instruction / éducation  
U виховування в дошкільних закладах 410058
E nursery schools  
F écoles maternelles [éducation]  
U влаштовування балів 410082
E organization of balls  
F organisation de bals  
U влаштовування видовищ [послуги імпресаріо] 410083
E organization of shows [impresario services]  
F organisation de spectacles [services d'imprésarios]  
U влаштовування змагань [навчальних або дозвільних] 410010
E organization of competitions [education or entertainment]  
F organisation de concours [éducation ou divertissement]  
U влаштовування і проводіння з'їздів 410046
E arranging and conducting of congresses  
F organisation et conduite de congrès  
U влаштовування і проводіння колоквіумів 410044
E arranging and conducting of colloquiums  
F organisation et conduite de colloques  
U влаштовування і проводіння конференцій 410045
E arranging and conducting of conferences  
F organisation et conduite de conférences  
U влаштовування і проводіння концертів 410185
E arranging and conducting of concerts  
F organisation et conduite de concerts  
U влаштовування і проводіння навчання на практичних семінарах 410076
E arranging and conducting of workshops [training]  
F organisation et conduite d'ateliers de formation  
U влаштовування і проводіння семінарів 410070
E arranging and conducting of seminars  
F organisation et conduite de séminaires  
U влаштовування і проводіння симпозіумів 410072
E arranging and conducting of symposiums  
F organisation et conduite de symposiums  
U влаштовування конкурсів краси 410077
E arranging of beauty contests  
F organisation de concours de beauté  
1 - 15 з 118 записів